Bezwaar UWV

Recht doen aan de situatie? WHK, Ziektewet en WGA

Loading

Voorkom onnodige schadelast

Twijfel je over een WIA-beslissing, de EZWB of een loonsanctie van UWV? Een verkeerde beslissing kan snel leiden tot een kostenpost van tienduizenden tot wel honderdduizend euro. Met behulp van een medisch arbeidsdeskundig beroep en bezwaar UWV verkrijg je het juiste inzicht en behaal je in de meeste gevallen een aanzienlijke kostenbesparing.

Wij zijn erkend rechtshulpverlener UWV, waardoor we ook medische informatie mogen inzien. Daarmee kunnen we een totale analyse maken van het re-integratiedossier. In 95% is geen inzet van een arts noodzakelijk.

Waarom bezwaar UWV door Matchvermogen?

Erkend door UWV

Matchvermogen is erkend rechtshulpverlener. Alleen kwalitatieve partijen die hun processen op orde hebben, worden daarvoor aangemerkt. Bovendien bevoegt dit ons om medische informatie in te zien. Onze expert kan dan ook zowel arbeidsdeskundig als medisch in bezwaar gaan.

95% geen arts nodig

Door onze erkende rechtshulp-verlening is er in 95% van alle bezwaarzaken geen arts nodig. Dit zorgt niet alleen voor aanzienlijke kostenreductie, maar ook voor een snellere afhandeling van het bezwaar. Onze arbeidsdeskundig specialist kan namelijk de gehele procedure voor je afhandelen.

Volledige ontzorging

De wachttijden bij UWV voor het afhandelen van een bezwaar of herbeoordeling lopen steeds verder op. Dit veroorzaakt veel schadelast voor werkgever en werknemer. Wij ontzorgen je tijdens deze procedure door het indienen van dwangsommen en het verhalen van geleden schade, zonder meerprijs.

Waarbij kunnen wij je ondersteunen?

Bezwaar of herbeoordeling WGA

De meeste bezwaren die we afhandelen zijn voor eigenrisicodragers WGA. Zij hebben een financieel belang bij het verkrijgen van de juiste beslissing. Echter verzorgen wij ook bezwaarschriften voor particulieren en WHK-besparingspartijen. Wij helpen recht te doen aan de situatie. Is de bezwaartermijn verlopen, maar is er vermoedelijk wel sprake van een ander arbeidsongeschiktheidspercentage? Laat ons je dan ondersteunen tijdens een herbeoordeling.

Bezwaar of herbeoordeling Ziektewet

De Ziektewet is bedoeld voor ex-werknemers. Wanneer ze ziek uit dienst gaan, voert UWV een beoordeling uit. Deze beoordeling heet de EZWB. Helaas wordt deze beoordeling door UWV niet altijd juist uitgevoerd, bijvoorbeeld door het niet meenemen van relevante informatie. Dit kan vervelende gevolgen hebben. Een werknemer blijft al snel tot 104 weken arbeidsongeschikt. Direct bezwaar aantekenen, is dan ook onmisbaar voor schadelastreductie.

Bezwaar loonsanctie

Een loonsanctie krijgen, is zowel voor werkgever als werknemer onprettig. De werkgever dient het loon van werknemer in het ergste geval tot 104 weken te betalen. Voor werknemer is het eveneens ongunstig. Werknemer krijgt geen no-risk polis en re-integratie in eigen werk staat nog steeds voorop, terwijl ander werk mogelijk meer passend zou zijn. Een loonsanctie hoeft echter niet altijd lang te duren. Bovendien worden loonsancties dikwijls onterecht opgelegd.

Mee naar UWV

Voor sommige (ex-)werknemers is het prettig als er een deskundige mee gaat naar UWV. Onze arbeidsdeskundige specialist bereidt werknemer voor op het gesprek met de verzekeringsarts en de UWV-arbeidsdeskundige. Daardoor wordt de kans op het realiseren van de juiste uitkering aanzienlijk vergroot. Zeker als er sprake is van een IVA-uitkering kan dit veel gewin opleveren voor zowel werknemer als werkgever op gebied van inkomen en schadelastreductie.

Vrijblijvend adviesgesprek bezwaar UWV

Er zijn diverse soorten bezwaar die kunnen worden aangetekend tegen beslissingen die UWV heeft genomen. Elk van deze beslissingen kent zijn eigen bezwaargronden. In sommige gevallen is het gemakkelijk om zelf bezwaar aan te tekenen. Echter komt het in de praktijk vaak voor dat UWV deze bezwaren afwijst door gebrek aan goede argumentatie. Twijfel je of je een bezwaar zelfstandig kunt indienen? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Casus 80-100% naar IVA

Bij een werknemer is door UWV vastgesteld dat hij medisch gezien nog zou kunnen werken binnen vijf jaar. UWV besluit een 80-100% WGA-uitkering af te geven. Werknemer is 63 jaar, herstellende van kanker, heeft een marginale opleidingsachtergrond en een beperkt leervermogen. UWV is optimistisch volgens werkgever en werknemer en schakelt Matchvermogen in. Op basis van een arbeidsdeskundig bezwaar door Matchvermogen is alsnog een IVA toegekend. Wij hebben de arbeidsmarkt onderzocht en geen functies kunnen vinden waarmee meer dan 20% van het sociaal verzekeringsloon kan worden verdiend.

De argumentatie

  • Werknemer zal door zijn beperkte leervermogen niet meer kunnen omscholen voor zijn pensioenleeftijd.
  • Werknemer is al drie keer eerder uitgevallen door aan kanker gerelateerde beperkingen. Hierdoor is het niet aannemelijk dat er volledig herstel gaat plaatsvinden.
  • In overweging nemende punt 2, werknemer heeft een ‘chemobrein’ en een beperking op herinneren. Door deze beperking zal hij nu en in de toekomst geen functies kunnen uitoefenen waarmee hij > 20% van zijn SV-loon kan verdienen.
  • Wat heeft dit opgeleverd? Geen onnodige WGA-begeleiding voor de komende vier jaar, een besparing van meer dan € 75.000,– én een opgeluchte werknemer en werkgever

Neem contact op voor meer informatie