Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig verzuimgesprek al vanaf €795,-

Loading

Vakkundig arbeidsdeskundig onderzoek

Matchvermogen staat voor een kwalitatieve aanpak en maatwerkoplossingen voor uw bedrijf. Onze arbeidsdeskundigen zijn geregistreerd, gecertificeerd of erkend rechtshulpverlener. Daarmee garanderen wij een kwalitatief arbeidsdeskundig onderzoek of advies.

Bij ons ontvang je meer dan alleen een onderzoek en arbeidsdeskundig rapport. Je krijgt pragmatisch advies over tweede of derde spoor, diverse risico- en mobiliteitsscans en overzicht van financiële scenario’s voor betrokkenen.

Hoe wij de beste prijs met de beste kwaliteit waarborgen

Maatwerk

Vroege inzet van onze arbeidsdeskundigen en offline en online onderzoek combineren. Daardoor kunnen we onze arbeidsdeskundige analyses kwalitatief en tegen scherpe tarief aanbieden. Via Matchvermogen is een arbeidsdeskundig onderzoek al vanaf € 795, – mogelijk.

Kwaliteitsbelofte

Onze arbeidsdeskundigen zijn geregisteerd of gecertificeerd. Daarmee garanderen we kwaliteit van onze rapportages. Daardoor voorkom je sancties door UWV. Wij doen een kwaliteitsbelofte. Geen goede rapportage? Dan teruggave van het betaalde bedrag voor onderzoek.

Extra inzichten

Naast onze kwaliteitsrapporten voorzien wij werkgevers en werknemers in een arbeidsdeskundig rapport plus van extra inzicht in risico’s en kansen op gebied van arbeidsmobiliteit en financiën. Meer inzicht zorgt voor betere keuzes en oplossingen.

Welke onderzoeken voeren wij voor u uit?

Arbeidsdeskundig onderzoek WVP

WVP staat voor Wet Verbetering Poortwachter. De arbeidsdeskundige van Matchvermogen kijkt samen met de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts welke functies er met een bepaalde belastbaarheid kunnen worden uitgevoerd. Met andere woorden, er wordt gekeken of de oorspronkelijke functie van de werknemer nog passend is. Daarna wordt onderzocht of deze functie passend kan worden gemaakt. In sommige gevallen is dit niet mogelijk en dient er te worden gezocht naar functies buiten het eigen werk. Daarvoor wordt een tweede spoor traject ingeschakeld.

Arbeidsdeskundig verzuimgesprek

In veel gevallen wordt een arbeidsdeskundig onderzoek te laat ingezet. Daardoor worden onnodig veel loonsancties opgelegd en kosten gemaakt. Indien er al vroeg sprake is van geen benutbare mogelijkheden of marginale mogelijkheden kunnen wij van toegevoegde waarde zijn. Een vervroegd arbeidsdeskundig onderzoek geeft meer inzicht in de re-integratiemogelijkheden en eventueel al op de inzet van spoor twee. Ben je benieuwd of een vervroegd arbeidsdeskundig onderzoek zinvol is? Neem dan gerust contact op voor meer informatie.

Arbeidsdeskundig onderzoek Ziektewet

Tijdens het gebruikelijke arbeidsdeskundig onderzoek ligt de focus op het onderzoeken van de arbeidsmogelijkheden in spoor 1a, spoor 1b en spoor 2. Dit is bij een Ziektewet dossier niet anders. Echter is bij de Ziektewet een goede afdichting van spoor 1 extra complex. UWV verlangt namelijk dat ook spoor 1 (het laatste werk of ander werk bij de ex-werkgever) wordt onderzocht terwijl werknemer niet meer in dienst is. Naast een poortwachter bestendig onderzoek verzorgen we een compleet advies over reintegratiemogelijkheden. Wij lossen het complexe vraagstuk over spoor 1 re-integratie voor je op.

Arbeidsdeskundig onderzoek WGA

Tijdens de WGA dient er net als tijdens de eerst 104 weken ziekteverzuim goed te worden gekeken naar de arbeidsmogelijkheden van een werknemer. Dit is een plicht van de eigenrisicodrager WGA. Daarnaast is het uiterst belangrijk om de juistheid van het arbeidsongeschiktheidspercentage te monitoren. Dit kan schadelast reduceren en zorgt ervoor dat de beschikking van het UWV recht doet aan de situatie van de werknemer. Een arbeidsdeskundig onderzoek WGA geeft meer inzicht in de mogelijkheden van een werknemer, zodat de begeleiding tijdens de WGA adequaat kan worden begeleid.

Vrijblijvend adviesgesprek onder genot van kop koffie?

Matchvermogen helpt je verder met een onderzoek in het kader van de Wet Verbetering poortwachter, WGA of de Ziektewet.

Ook helpen wij verzekeraars en slachtoffers van letselschade om een passend arbeidsongeschiktheidspercentage vast te stellen. Ben je op zoek naar een betrouwbare arbeidsdeskundige die je verder helpt dan alleen het uitvoeren van een onderzoek? Laat ons je bestaan en ontdek onze service.

Wij stellen graag een maatwerkofferte voor je op