Bezwaar Ziektewet

Voorkom onnodige schadelast en doe recht aan de situatie

Loading

Onjuiste UWV-beoordeling?

Een onjuiste UWV-beoordeling heeft grote gevolgen voor een (ex-)werknemer en (ex-)werkgever. Zo kan iemand zijn uitkering verliezen of kan een uitkering juist onterecht worden toegekend. In beide gevallen zorgt het voor enorme financiële schadelast. Matchvermogen helpt (ex-)werknemers en (ex-)werkgevers met bezwaar, beroep en herbeoordelingen in het kader van de WGA, Ziektewet en WAJONG.

Waarom bezwaar UWV door Matchvermogen?

Erkend door UWV

Matchvermogen is erkend rechtshulpverlener. Alleen kwalitatieve partijen die hun processen op orde hebben,
komen daarvoor in aanmerking. Wij zijn hierdoor bevoegd om medische informatie in te zien.
Dit betekent dat onze expert zowel arbeidsdeskundig als medisch in bezwaar kan gaan.

95% geen arts nodig

Door onze erkende rechtshulp-verlening is er in 95% van alle bezwaarzaken geen arts nodig. Dit zorgt niet alleen voor aanzienlijke kostenreductie, maar ook voor een snellere afhandeling van het bezwaar. Onze arbeidsdeskundig specialist kan namelijk de gehele procedure voor je afhandelen.

Volledige ontzorging

De wachttijden bij UWV voor het afhandelen van een bezwaar of herbeoordeling lopen steeds verder op. Dit veroorzaakt veel schadelast voor werknemer en werknemer. Wij ontzorgen je tijdens deze procedure door het indienen van dwangsommen en het verhalen van geleden schade, zonder meerprijs.

Meer informatie

Waarom bezwaar Ziektewet?

Tijdens deze beoordeling wordt getoetst of een werknemer > 35% arbeidsongeschikt is. Als dit niet het geval is, stopt de Ziektewetuitkering. Een ander moment is de TVB2 (Toetsing verbetering belastbaarheid). Deze toets mag een (ex-)werkgever of eigenrisicodrager in het tweede ziektejaar aanvragen. Op de uitkomst kan bezwaar worden aangetekend. Doe je dit niet? Dan wordt een werknemer mogelijk onterecht toegerekend. Uit onderzoek door Matchvermogen blijkt dat in één op de 40 dossiers onterecht wordt toegerekend in de Ziektewet. Een behoorlijke schadepost!

Onze specialisten

Wij werken samen met artsen, arbeidsdeskundigen en paramedici. We combineren deze expertises in ons bezwaar en beroep. Een bezwaar steken we altijd medisch-arbeidsdeskundig in. Zo zorgen we dat elk aspect op basis waarvan een onterechte beslissing tot stand komt, wordt onderzocht. We kijken naar de medische informatie en onderzoeken of alles correct is meegenomen door de verzekeringsarts. Vervolgens kijken we naar de arbeidsdeskundige beoordeling. We proberen functies die zijn geduid af te schrijven of juist functies toe te voegen.

Wanneer bezwaar Ziektewet?

Als er sprake is van een Ziektewet-uitkering kan een beoordeling op meerdere momenten plaatsvinden. Allereerst de initiële toekenning of afwijzing van de Ziektewet. UWV of een re-integratiebedrijf toetst of een werknemer recht heeft op een Ziektewet-uitkering. Op het wel/niet toekennen van een uitkering kan vervolgens bezwaar worden aangetekend. Een volgend moment waarop dit mogelijk is, is bij de EZWB.

Dossier advies

Ook als er geen bezwaar kan worden aangetekend, kan het voorkomen dat er in een dossier sprake is van een complexe situatie. Wij gaan graag in gesprek als er sprake is van een medisch-arbeidsdeskundig vraagstuk en kunnen je bijstaan met arbeidsdeskundige expertise of een arbeidsdeskundig onderzoek. Ook kunnen we samen met onze partners van ICA-Ned adviezen opstellen voor vervroegde IVA-onderbouwing.

Vrijblijvend adviesgesprek bezwaar UWV

Neem contact op voor een vrijblijvend informatiegesprek. Wij kijken of je bezwaarschrift kans van slagen heeft. Bovendien geven we advies over wat er financieel voor je te winnen valt. Wij zijn onafhankelijk en daarom transparant. Als je Matchvermogen inschakelt, heb je geen rechtsbijstand nodig. Wel kun je in sommige gevallen vergoeding ontvangen van je rechtsbijstandverzekering.

Neem contact op voor meer informatie