Bezwaar Ziektewet

Voorkom onnodige schadelast en ga voor recht aan de situatie

Loading

Onjuiste UWV beoordeling?

Een onjuiste UWV beoordeling heeft grote gevolgen voor (ex-)werknemer en (ex-)werkgever. Zo kan iemand zijn uitkering verliezen of kan een uitkering juist onterecht worden toegekend. In beide gevallen zorgt het voor enorme financiële schadelast. Matchvermogen helpt (ex-)werkgevers en (ex-)werknemers met bezwaar, beroep en herbeoordelingen in het kader van de WGA, Ziektewet en WAJONG.

Waarom bezwaar UWV door Matchvermogen?

Erkend door UWV

Matchvermogen is erkend rechtshulpverlener. Alleen partijen die kwalitatief zijn en hun processen op orde hebben worden daarvoor aangemerkt. Bovendien bevoegd dit ons om medische informatie in te zien. Onze expert kan dan ook zowel arbeidsdeskundig als medisch in bezwaar gaan.

95% geen arts nodig

Door onze erkende rechtshulpverlening is er in 95% van alle bezwaarzaken geen arts nodig. Dit zorgt niet alleen voor aanzienlijke kostenreductie, maar ook een snellere afhandeling van het bezwaar. Onze arbeidsdeskundig specialist kan namelijk altijd de gehele procedure voor je afhandelen.

Volledige ontzorging

De wachttijden bij UWV voor het afhandelen van een herbeoordeling of bezwaar lopen steeds meer op. Dit veroorzaakt veel schadelast voor werknemer en werknemer. We ontzorgen je tijdens deze procedure door het indienen van dwangsommen en het verhalen van geleden schade zonder meerprijs.

Meer informatie

Waarom bezwaar ziektewet?

Tijdens deze beoordeling wordt getoetst of werknemer > 35% arbeidsongeschikt is. Als dit niet het geval is, stopt de Ziektewetuitkering. Een ander moment is de TVB2 (toets verbeterde belastbaarheid) Deze toets mag een (ex-)werkgever of eigenrisicodrager in het tweede ziektejaar aanvragen. Op de uitkomst kan bezwaar worden aangetekend. Doe je dit niet? Dan wordt een werknemer mogelijk onterecht toegerekend. Uit onderzoek door Matchvermogen blijkt dat in 1 op de 40 dossiers onterecht wordt toegerekend in de Ziektewet. Een behoorlijke schadepost!

Onze specialisten

Wij werken samen met artsen, arbeidsdeskundigen en paramedici. We combineren voor in ons bezwaar en beroep deze expertises. Een bezwaar steken we altijd medisch-arbeidsdeskundig in. Daarmee zorgen we dat elk aspect op basis waarvan een onterechte beslissing tot stand komt, wordt onderzocht. We kijken naar de medische informatie en onderzoeken of alles correct is meegenomen door de verzekeringsarts. Vervolgens kijken we naar de arbeidsdeskundige beoordeling. We proberen functies die zijn geduid af te schrijven of juist toe te voegen.

Wanneer bezwaar ziektewet?

Als er sprake is van een Ziektewet-uitkering kan een beoordeling op meerdere momenten plaatsvinden. Allereerst de initiële toekenning of afwijzing van de Ziektewet. UWV of een re-integratiebedrijf toetst of een werknemer recht heeft op een Ziektewet-uitkering. Indien een uitkering wel / niet wordt toegekend kan er bezwaar worden aangetekend. Een volgend moment wanneer dit mogelijk is, is de EZWB.

Dossier advies

Ook als er geen bezwaar kan worden aangetekend kan het voorkomen dat er een complexe situatie gaande is in het dossier. Wij gaan graag in gesprek als er sprake is van een medisch arbeidsdeskundig vraagstuk. Bijvoorbeeld met een arbeidsdeskundig onderzoek of een expertise. Samen met onze parners van ICA-ned kunnen we ook adviezen opstellen voor vervroegde IVA onderbouwing.

Vrijblijvend adviesgesprek bezwaar UWV

Neem contact op voor een vrijblijvend informatiegesprek. Wij kijken of je bezwaarschrift kans van slagen heeft. Bovendien geven we een transparant advies over wat er financieel voor je te winnen valt. Als je Matchvermogen inschakelt heb je geen rechtsbijstand nodig. Wij zijn onafhankelijk en daarom transparant. Wel kun je in sommige gevallen vergoeding ontvangen van je rechtsbijstandverzekering.

Neem contact op voor meer informatie