Bezwaar loonsanctie

Voorkom onnodige schadelast, wij helpen je verder

Loading

Voorkom € 26.880,- aan sanctiekosten

Ongeveer 10% van alle loonsancties, opgelegd door UWV, wordt gegrond verklaard na een bezwaarschrift. Matchvermogen heeft zelfs een slagingskans van 20%. Een loonsanctie kost een werkgever gemiddeld
€ 26.880,- aan loonkosten of premie. Dit is exclusief begeleidingskosten en interventiekosten. Deze kunnen oplopen tot in de tienduizenden euro’s. Denk aan de inzet van een bedrijfsarts, tweede spoor of een extra expertisetraject. Matchvermogen helpt jouw loonsanctie grondig te onderzoeken, sancties te bekorten en bezwaarschriften in te dienen.

Waarom bezwaar UWV door Matchvermogen?

Erkend door UWV

Matchvermogen is erkend rechtshulpverlener. Alleen kwalitatieve partijen die hun processen op orde hebben, worden daarvoor aangemerkt.
Wij zijn hierdoor bevoegd om medische informatie in te zien.
Dit betekent dat onze expert zowel arbeidsdeskundig als medisch in bezwaar kan gaan.

95% geen arts nodig

Door onze erkende rechtshulp-verlening is er in 95% van alle bezwaarzaken geen arts nodig. Dit zorgt niet alleen voor aanzienlijke kostenreductie, maar ook voor een snellere afhandeling van het bezwaar. Onze arbeidsdeskundig specialist kan namelijk de gehele procedure voor je afhandelen.

Volledige ontzorging

De wachttijden bij UWV voor het afhandelen van een bezwaar of herbeoordeling lopen steeds verder op. Dit veroorzaakt veel schadelast voor werknemer en werknemer. Wij ontzorgen je tijdens deze procedure door het indienen van dwangsommen en het verhalen van geleden schade, zonder meerprijs.

Waarbij kunnen wij je ondersteunen?

Waar gaat het vaak mis?

UWV legt de meeste sancties op voor de verkeerde inzet van spoor 2 of het niet inzetten van spoor 2. Het gevolg zou volgens UWV kunnen zijn dat er re-integratiekansen zijn gemist. Voorbeelden van spoor 2 die niet worden goedgekeurd door UWV zijn re-integratietrajecten waarbij er niet goed is gezocht naar functies op de arbeidsmarkt of waarin dit niet correct is vastgelegd. UWV ziet graag uitleg en argumentatie. Daarbij moeten de functies aansluiten bij de krachten en bekwaamheden van een werknemer. Andere veel voorkomende oorzaken voor sancties zijn een verkeerde diagnose en belastbaarheidsvaststelling door een bedrijfsarts. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als er door de bedrijfsarts geen medische informatie is opgevraagd.

Meerwaarde van onze aanpak?

De meerwaarde van een medisch arbeidsdeskundige is dat medische informatie kan worden geanalyseerd zonder tussenkomst van een arts. Hierdoor zijn de kosten van het bezwaar aanzienlijk lager dan wanneer een arts wel noodzakelijk is. De medische informatie kan vervolgens worden gebruikt voor het bezwaarschrift. Vaak staan er in de medische informatie cruciale aspecten die van belang zijn voor het bezwaar. In onze bezwaarschriften wordt de medische informatie altijd meegenomen voor het tot stand komen van een advies.

Hoe werkt het?

Een loonsanctie krijgen, is zowel voor werkgever als werknemer onprettig. De werkgever dient het loon van werknemer in het ergste geval tot 104 weken te betalen. Voor werknemer is het eveneens ongunstig. Werknemer krijgt geen no-risk polis en re-integratie in eigen werk staat nog steeds voorop, terwijl ander werk mogelijk meer passend zou zijn. Een loonsanctie hoeft echter niet altijd lang te duren. Bovendien worden loonsancties dikwijls onterecht opgelegd.

Erkende rechtshulpverlening

Een erkend rechtshulpverlener UWV mag medische informatie van een dossier inzien. De erkenning wordt afgegeven na aangetoonde professionaliteit. Ook moet worden aangegeven hoe er met medische informatie wordt omgegaan. Dit moet GDPR-proof worden ingericht. De arbeidsdeskundige bij Matchvermogen die medische informatie mag ontvangen, noemen wij een medisch arbeidsdeskundige.

Fase 1: pro forma bezwaar

Met een pro forma bezwaar geven wij de gronden aan voor ons bezwaar. Onze erkend rechtshulpverlener mag medische informatie ontvangen en heeft een medische achtergrond. De medische informatie die wij in ontvangst nemen, wordt uiteraard altijd GDPR-proof verwerkt. Allereerst analyseren wij de informatie die UWV aandraagt. Daarna geven wij je een terugkoppeling met de slagingskans van het bezwaarschrift.

Fase 2: bezwaar

Als de slagingskans van het bezwaar hoog is en je akkoord hebt gegeven op het doorzetten van het bezwaar, stellen wij een bezwaarschrift op. Met dit bezwaarschrift gaat UWV de afgegeven loonsanctie herzien. Na ongeveer acht weken geeft het UWV een beslissing. In sommige gevallen vraagt UWV om een hoorzitting. Dit kan nuttig zijn, omdat het de gelegenheid biedt om extra informatie aan te dragen bij UWV.

Vrijblijvend adviesgesprek bezwaar UWV

Matchvermogen kan je ook ondersteunen bij andere bezwaarschriften. Zo maken wij frequent bezwaar tegen EZWB-beslissingen, TVB2-beslissingen en WGA-beslissingen. Mocht je interesse hebben in een van deze bezwaren, dan kun je hier meer informatie over vinden via het hoofdmenu. Wil je direct een vrijblijvend adviesgesprek? Neem dan gerust contact met ons op.