Bezwaar loonsanctie

Voorkom onnodige schadelast

Loading

Voorkom € 26.880, – aan sanctiekosten

Ongeveer 10% van alle loonsancties, opgelegd door UWV, wordt gegrond verklaard na een bezwaarschrift. Matchvermogen heeft zelfs een slagingskans van 20%. Een loonsanctie kost een werkgever gemiddeld € 26.880, – aan loonkosten of premie. Dit is exclusief begeleidingskosten en interventiekosten. Deze kunnen oplopen tot in de tienduizenden euro’s. Denk aan de inzet van een bedrijfsarts, tweede spoor of een extra expertisetraject. Matchvermogen helpt uw loonsanctie grondig te onderzoeken, sancties te bekorten en bezwaarschriften in te dienen.

Waarom bezwaar UWV door Matchvermogen?

Erkend door UWV

Matchvermogen is erkend rechtshulpverlener. Alleen partijen die kwalitatief zijn en hun processen op orde hebben worden daarvoor aangemerkt. Bovendien bevoegd dit ons om medische informatie in te zien. Onze expert kan dan ook zowel arbeidsdeskundig als medisch in bezwaar gaan.

95% geen arts nodig

Door onze erkende rechtshulpverlening is er in 95% van alle bezwaarzaken geen arts nodig. Dit zorgt niet alleen voor aanzienlijke kostenreductie, maar ook een snellere afhandeling van het bezwaar. Onze arbeidsdeskundig specialist kan namelijk altijd de gehele procedure voor je afhandelen.

Volledige ontzorging

De wachttijden bij UWV voor het afhandelen van een herbeoordeling of bezwaar lopen steeds meer op. Dit veroorzaakt veel schadelast voor werknemer en werknemer. We ontzorgen je tijdens deze procedure door het indienen van dwangsommen en het verhalen van geleden schade zonder meerprijs.

Waarbij kunnen wij u ondersteunen?

Waar gaat het vaak mis?

UWV legt de meeste sancties op voor de verkeerde inzet van spoor 2 of het niet inzetten van spoor 2. Het gevolg zou volgens UWV kunnen zijn dat er re-integratiekansen zijn gemist. Voorbeelden van een spoor 2 dat niet wordt goedgekeurd door UWV zijn re-integratietrajecten waarbij er niet goed is gezocht naar functies op de arbeidsmarkt of dat dit niet correct is vastgelegd. UWV wil graag uitleg en argumentatie zien. Daarbij moeten de functies aansluiten bij de krachten en bekwaamheden van een werknemer. Andere veel voorkomende oorzaken voor sancties zijn een verkeerde diagnose en belastbaarheidsvaststelling door een bedrijfsarts. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als er geen medische informatie is opgevraagd door de bedrijfsarts.

Meerwaarde van onze aanpak?

De meerwaarde van een medisch arbeidsdeskundige is dat medische informatie kan worden geanalyseerd zonder bijkomstigheid van een arts. Dit bespaart kosten waardoor de kosten van het bezwaar aanzienlijk minder zijn dan met een arts. De medische informatie kan vervolgens worden gebruikt voor het bezwaarschrift. Vaak staan er in de medische informatie cruciale aspecten die van belang zijn voor het bezwaar. Met onze bezwaarschriften wordt altijd de medische informatie meegenomen voor het tot stand komen van een advies.

Hoe werkt het?

Een loonsanctie krijgen is zowel voor werkgever als werknemer onprettig. De werkgever dient het loon van werknemer in het ergste geval tot 104 weken te betalen. Voor werknemer is het eveneens ongunstig. Werknemer krijgt geen no-risk polis en re-integratie in eigen werk staat nog steeds voorop. Dit terwijl ander werk misschien meer passend zou zijn. Een loonsanctie hoeft echter niet altijd lang te duren. Bovendien worden loonsancties dikwijls onterecht opgelegd.

Erkende rechtshulpverlening

Een erkend rechtshulpverlener UWV mag medische informatie van een dossier inzien. De erkenning wordt afgegeven als deze zijn/haar professionaliteit aantoont. Ook moet worden aangegeven hoe er met medische informatie wordt omgegaan. Dit moet GDPR-proof worden ingericht. De arbeidsdeskundige bij Matchvermogen die medische informatie mag ontvangen noemen wij een medisch arbeidsdeskundige.

Fase 1: pro-forma bezwaar

Met een pro-forma bezwaar geven wij de gronden aan voor ons bezwaar. Onze erkend rechtshulpverlener mag medische informatie ontvangen en heeft een medische achtergrond. De medische informatie die wij in ontvangst nemen wordt uiteraard altijd GDPR-proof verwerkt. Allereerst analyseren wij de informatie die UWV aandraagt. Daarna geven wij u een terugkoppeling met de slagingskans van het bezwaarschrift.

Fase 2: bezwaar

Als de slagingskans van het bezwaar hoog is en u akkoord heeft gegeven op het doorzetten van het bezwaar, stellen wij een bezwaarschrift op. Met dit bezwaarschrift gaat UWV de loonsanctie die is afgegeven herzien. Na ongeveer 8 weken geeft het UWV een beslissing. In sommige gevallen vraagt UWV om een hoorzitting. Dit kan nuttig zijn omdat het de gelegenheid biedt om extra informatie aan te dragen bij UWV.

Vrijblijvend adviesgesprek bezwaar UWV

Matchvermogen kan u ook ondersteunen met andere bezwaarschriften. Zo maken wij frequent bezwaar tegen EZWB beslissingen, TVB2 beslissingen en WGA beslissingen. Mocht u interesse hebben in een van deze bezwaren dan kunt u hier meer informatie over vinden via het hoofdmenu. Wilt u direct een vrijblijvend adviesgesprek? Neem dan gerust contact met ons op.