Vervroegd arbeidsdeskundig onderzoek

Waarom niet eerder starten met re-integratie of oplossingen>

Loading

Vakkundig arbeidsdeskundig onderzoek

Onze geregistreerde en gecertificeerde arbeidsdeskundigen waarborgen kwalitatief onderzoek en advies, gericht op vroegtijdige interventie. Ontvang niet alleen een rapport, maar profiteer van voordelen zoals vervroegde IVA en pensioen. Wij koppelen snel loonwaarde, wat resulteert in directe schadelastreductie. Ontdek vroegtijdig of een medewerker niet meer op zijn plek zit voor een snelle en effectieve aanpak.

Waarom vervroegd onderzoek?

Vroege oplossing

Vervroegd arbeidsdeskundig onderzoek versnelt oplossingen zoals outplacement, IVA, en vervroegd pensioen. Geen twee jaar wachten, directe acties ondernemen bevordert duurzame oplossingen. Snelle koppeling van loonwaarde minimaliseert verzuim en optimaliseert plaatsing.

Betere communicatie

Vervroegd arbeidsdeskundig onderzoek bevordert heldere communicatie en duidelijkheid. Betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn, waardoor snelle besluitvorming mogelijk is en knopen doeltreffend kunnen worden doorgehakt voor optimale resultaten.

Schadelastreductie

Vervroegd arbeidsdeskundig onderzoek anticipeert eerder op zaken, wat leidt tot schadelastreductie. Gemiddeld besparen we zo’n €59.000 door vroegtijdige interventie en proactieve aanpak, waarmee kosten effectief worden beheerst.

Welke onderzoeken voeren wij voor je uit?

Arbeidsdeskundig onderzoek WVP

De afkorting WVP verwijst naar de Wet Verbetering Poortwachter. De arbeidsdeskundige van Matchvermogen onderzoekt samen met de werkgever, werknemer en bedrijfsarts welke functies haalbaar zijn met de belastbaarheid van de werknemer. Indien nodig wordt gekeken naar aanpassingen in de oorspronkelijke functie. Als dit niet mogelijk is, start het traject voor een tweede spoor, waarbij wordt gezocht naar geschikte functies buiten het huidige werk.

AOV en letselschade

Ons arbeidsdeskundig onderzoek is essentieel voor ondernemers en letselschadeslachtoffers. Met een unieke aanpak beoordelen we functionele en persoonlijke capaciteiten voor inzicht in geschikte werkzaamheden. Voor ondernemers optimaliseren we werkplekken, terwijl we voor letselschadeslachtoffers streven naar passende functies. Onze aanpak maximaliseert re-integratiesucces en biedt maatwerk voor een soepele terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Arbeidsdeskundig onderzoek Ziektewet

Tijdens het gebruikelijke arbeidsdeskundig onderzoek ligt de focus op het onderzoeken van de arbeidsmogelijkheden in spoor 1a, spoor 1b en spoor 2. Dit is bij een Ziektewet-dossier niet anders. Echter is bij de Ziektewet een goede afdichting van spoor 1 extra complex. UWV verlangt namelijk dat ook spoor 1 (het laatste werk of ander werk bij de ex-werkgever) wordt onderzocht, terwijl de werknemer niet meer in dienst is. Naast een poortwachterbestendig onderzoek verzorgen we een compleet advies over re-integratiemogelijkheden. Wij lossen het complexe vraagstuk over spoor 1 re-integratie voor je op.

Arbeidsdeskundig onderzoek WGA

Tijdens de WGA dient er net als tijdens de eerste 104 weken ziekteverzuim goed te worden gekeken naar de arbeidsmogelijkheden van een werknemer. Dit is een plicht van de eigenrisicodrager WGA. Daarnaast is het uiterst belangrijk om de juistheid van het arbeidsongeschiktheidspercentage te monitoren. Dit kan schadelast reduceren en zorgt ervoor dat de beschikking van het UWV recht doet aan de situatie van de werknemer. Een arbeidsdeskundig onderzoek WGA geeft meer inzicht in de mogelijkheden van een werknemer, zodat de begeleiding tijdens de WGA adequaat verloopt.

Vrijblijvend adviesgesprek over de juiste dienst?

Matchvermogen helpt je verder met onderzoek in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, WGA of de Ziektewet. Ook helpen wij verzekeraars en slachtoffers van letselschade of ondernemers om een passend arbeidsongeschiktheidspercentage vast te stellen. Ben je op zoek naar een betrouwbare arbeidsdeskundige die je verder helpt dan alleen het uitvoeren van een onderzoek? Ontdek onze service en laat ons je bijstaan.

Bekijk onze onderzoeken:

Wij stellen graag een maatwerkofferte voor je op