Herbeoordeling UWV

Schadelastreductie en recht doen aan de situatie door IVA of -35%

Loading

Van WGA naar IVA met herbeoordeling UWV

Met behulp van een herbeoordeling UWV door Matchvermogen zorg je ervoor dat de juiste UWV-beslissing wordt afgegeven. Wij helpen werkgevers en werknemers met het aanvragen van herbeoordelingen in het kader van de WGA of Ziektewet. Door de juiste argumenten aan te dragen, medische informatie correct weer te geven en een arbeidsdeskundige analyse op te stellen, wordt er recht gedaan aan de situatie. We staan je bij tijdens herbeoordelingen WGA, Ziektewet of WAJONG-aanvragen.

Controle en bezwaar WHK door Matchvermogen

Waarom een herbeoordeling UWV?

Een verkeerde beslissing door UWV kan vervelende gevolgen hebben voor werkgever en werknemer. Bijvoorbeeld een -35% voor een werknemer; deze kan voor desastreuze financiële problemen zorgen met bijstand tot gevolg. Voor een werkgever zorgt een verkeerde UWV-beslissing voor verhoogde voorzieningen of premie. Met name voor grote werkgevers kan dit fors in de papieren lopen.

WGA-schade

Een werknemer die in een WGA 80-100%-categorie wordt geplaatst, terwijl werknemer eigenlijk recht heeft op een IVA uitkering, kost al snel zo’n 40.000,- op jaarbasis. Het loont dus vrijwel altijd om een bezwaar aan te tekenen als je twijfelt over een WIA-uitkering.

Ziektewet uitkering

Is een werknemer > 35% arbeidsongeschikt, dan ontvangt werknemer een Ziektewetuitkering. Deze wordt betaald door UWV of de eigenrisicodrager Ziektewet. Als een werknemer < 35% arbeidsongeschikt is, krijgt een werknemer geen uitkering. Helaas gebeurt het nog wel eens dat een werknemer ten onrechte niet of juist wel een uitkering krijgt toegekend. Er zijn daarvoor meerdere oorzaken die op zowel medisch, arbeidsdeskundig als juridisch vlak kunnen liggen.

Hoe wordt een uitkering toegerekend?

Een uitkering door UWV wordt op basis van meerdere factoren toegekend aan werknemer en toegerekend aan (ex-)werkgever. Allereerst is er een medische grond. Dit is de oorzaak op basis waarvan werknemer niet meer of gedeeltelijk kan werken. Daarnaast is er een arbeidsdeskundige grond. Dit is het percentage arbeidsongeschiktheid dat wordt vastgesteld. Het percentage wordt bepaald op basis van inkomensverlies.

Stappenplan WHK-bezwaarschrift en -controle

Een herbeoordeling vereist kennis op meerdere expertisegebieden. Daarom combineren wij onze juridische, medische en arbeidsdeskundige ervaring en kennis voor de hoogste slagingskans. Bespaar, doe recht aan de situatie en zorg voor de juiste UWV-beslissing samen met Matchvermogen.