img-1

Herbeoordeling ziektewet EZWB en TVB2

Loading

Wij zorgen voor IVA of uitstroom ziektewet

Een herbeoordeling Ziektewet vindt plaats op twee momenten. De eerste rond 52 weken ziekte en de tweede kan op maat worden aangevraagd tussen 52 weken en 104 weken arbeidsongeschiktheid. Deze beoordelingen zijn uiterst belangrijk als het gaat om schadelastbeperking voor (ex-)werkgevers, maar ook voor werknemers. Het gevolg van een verkeerde beoordeling kan zijn dat een werknemer juist wel of geen uitkering krijg. Helaas kan dit proces op vele manieren mis gaan. Matchvermogen ondersteunt werkgevers en werknemers met het realiseren van de juiste beoordeling. Wij maken gebruiken van specialisten die precies weten hoe zij de juiste beslissing tot stand kunnen brengen. Bespaar kosten, onnodige acties en doe recht aan de situatie. 

EZWB1

De eerste herbeoordeling in de Ziektewet is een standaard beoordeling die UWV uitvoert rondom het eersteziektejaar. Deze beoordeling heet ook wel de EZWB (eerstejaarsziektewetbeoordeling). Uit deze beoordeling komt naar voren of iemand recht heeft op een ziektewetuitkering. Er wordt getoetst op basis van de medische situatie welke arbeidsmogelijkheden iemand heeft. De arbeidsmogelijkheden worden door UWV in CBBS gevoerd door arbeidsdeskundigen. Indien daaruit blijkt dat iemand > 35% van zijn loon verliest loopt de ziektewet door. Iemand heeft dan recht op een ziektewetuitkering. Indien belastbaarheid of het invoeren in CBBS niet goed wordt uitgevoerd volgt daar logischerwijs een verkeerd arbeidsongeschiktheidspercentage uit. Het is dan ook van belang dat een correcte aanvraag wordt gedaan.

TVB2

Een TVB2 of toets verbeterde belastbaarheid is een tweede beoordeling die kan worden aangevraagd bij UWV. Deze beoordeling werkt hetzelfde als de EZWB. De medische situatie wordt bekeken en op basis van de beperkingen worden functies geduid. Zeker bij deze beoordeling is UWV scherp als het gaat om het aanleveren van onderbouwing. Het niet aanleveren van de juiste argumentatie zorgt voor een afwijzing. De ziektewetuitkering wordt toegekend tot einde wachttijd. Indien dit onterecht wel of juist niet gebeurd zijn de gevolgen enorm. Voor een werkgever kan dit betekenen dat er een jaar onterecht uitkering wordt toegerekend. Een werknemer kan bij een verkeerde beslissing, waarbij er onterecht geen ziektewet wordt toegekend inkomensverlies plaatsvinden. Dit met alle gevolgen van dien. Voor alle partijen is een juiste beslissing noodzakelijk om schadelast te voorkomen.

Onze methode

De specialisten van Matchvermogen opereren op het raakvlak van arbeidsdeskundige en medische expertise. Wij combineren deze specialismen om de juiste beslissing tot stand te brengen. Allereerst analyseren we uw dossier. Onze medisch arbeidsdeskundige gaat na of alle informatie beschikbaar is om een goede EZWB of TVB2 aan te vragen. Indien er meer informatie nodig is wordt er eventueel een arts ingeschakeld. Dit kan een arts van uw eigen netwerk zijn of een arts die wij voor u kunnen inschakelen. Samen met het oordeel van de arts en de arbeidsdeskundige argumentatie vragen wij de herbeoordeling aan. Ook het monitoren van de beslissing en het indienen van een melding te late beslissing nemen wij voor u uit handen.

Hoe nu verder?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij geven u snel advies of het zinvol is dat wij u ondersteunen bij het indienen van een EZWB of TVB2 aanvraag. In sommige gevallen kunt u dit uiteraard net zo goed zelf doen. Wij geven u eerlijk advies over de mogelijkheden.

Meer over ons? Neem contact op

img-2

Niels, Specialist sociale zekerheid