Herbeoordeling Ziektewet EZWB en TVB2

Loading

Wij zorgen voor IVA of uitstroom Ziektewet

Een herbeoordeling Ziektewet vindt plaats op twee momenten. De eerste rond 52 weken ziekte en de tweede kan op maat worden aangevraagd tussen 52 weken en 104 weken arbeidsongeschiktheid. Deze beoordelingen zijn uiterst belangrijk als het gaat om schadelastbeperking voor (ex-)werkgevers, maar ook voor werknemers. Het gevolg van een verkeerde beoordeling kan zijn dat een werknemer geen of juist wel een uitkering krijgt. Helaas kan dit proces op vele manieren misgaan. Matchvermogen ondersteunt werkgevers en werknemers met het realiseren van de juiste beoordeling. Wij maken gebruiken van specialisten die precies weten hoe zij de juiste beslissing tot stand kunnen brengen. Bespaar kosten en onnodige acties en doe recht aan de situatie. 

EZWB1

De eerste herbeoordeling in de Ziektewet is een standaard beoordeling die UWV uitvoert rondom het eerste ziektejaar. Deze beoordeling heet ook wel de EZWB (Eerstejaars Ziektewet-beoordeling). Uit deze beoordeling komt naar voren of iemand recht heeft op een Ziektewet-uitkering. Er wordt op basis van de medische situatie getoetst welke arbeidsmogelijkheden iemand heeft. De arbeidsmogelijkheden worden door UWV-arbeidsdeskundigen in het CBBS ingevoerd. Indien daaruit blijkt dat iemand > 35% van zijn loon verliest, loopt de Ziektewet door. Iemand heeft dan recht op een Ziektewet-uitkering. Indien het vaststellen van de belastbaarheid of het invoeren in CBBS niet goed wordt uitgevoerd, volgt daar logischerwijs een verkeerd arbeidsongeschiktheids-percentage uit. Het is dan ook van belang dat er een correcte aanvraag wordt gedaan.

TVB2

Een TVB2 of Toetsing verbetering belastbaarheid is een tweede beoordeling die kan worden aangevraagd bij UWV. Deze beoordeling werkt hetzelfde als de EZWB. De medische situatie wordt bekeken en op basis van de beperkingen worden functies geduid. Zeker bij deze beoordeling is UWV scherp als het gaat om het aanleveren van onderbouwing. Het niet aanleveren van de juiste argumentatie zorgt voor een afwijzing. De Ziektewet-uitkering wordt toegekend tot einde wachttijd. Indien dit onterecht wel of juist niet gebeurt, zijn de gevolgen enorm. Voor een werkgever kan dit betekenen dat er een jaar onterecht uitkering wordt toegerekend. Een werknemer kan bij een verkeerde beslissing, waarbij er onterecht geen Ziektewet wordt toegekend te maken krijgen met inkomensverlies, met alle gevolgen van dien. Voor alle partijen is een juiste beslissing noodzakelijk om schadelast te voorkomen.

Onze methode

De specialisten van Matchvermogen opereren op het raakvlak van arbeidsdeskundige en medische expertise. Wij combineren deze specialismen om de juiste beslissing tot stand te brengen. Allereerst analyseren we je dossier. Onze medisch arbeidsdeskundige gaat na of alle informatie beschikbaar is om een goede EZWB of TVB2 aan te vragen. Indien er meer informatie nodig is, wordt er eventueel een arts ingeschakeld. Dit kan een arts uit je eigen netwerk zijn of een arts die wij voor je kunnen inschakelen. Samen met het oordeel van de arts en de arbeidsdeskundige argumentatie vragen wij de herbeoordeling aan. Ook het monitoren van de beslissing en het indienen van een ‘Melding te late beslissing’ nemen wij voor je uit handen.

Hoe nu verder?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij geven snel advies of het zinvol is dat wij je ondersteunen bij het indienen van een EZWB- of TVB2-aanvraag. In sommige gevallen kun je dit uiteraard net zo goed zelf doen. Wij geven je een eerlijk advies over de mogelijkheden.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid