Bezwaar WIA

Doe recht aan de situatie. Ga voor IVA of WGA

Loading

Wij helpen middels bezwaar WIA recht te doen aan de situatie

Matchvermogen tekent bezwaar en beroep aan tegen WGA- of -35%-beslissingen als er sprake is van een onjuiste afgifte. Ook helpen wij duidelijkheid verschaffen als er twijfels zijn over de juistheid van uitkeringspercentages. Met behulp van onze medisch arbeidsdeskundige methode realiseren wij een 95%- slagingspercentage.

Bekijk onze referenties voor meer ervaringen van eigenrisicodragers WGA en particulieren.

Waarom bezwaar WGA door Matchvermogen?

Erkend door UWV

Matchvermogen is erkend rechtshulpverlener. Alleen kwalitatieve partijen die hun processen op orde hebben,
komen daarvoor in aanmerking. Wij zijn hierdoor bevoegd om medische informatie in te zien.
Dit betekent dat onze expert zowel arbeidsdeskundig als medisch in bezwaar kan gaan.

95% geen arts nodig

Door onze erkende rechtshulp-verlening is er in 95% van alle bezwaarzaken geen arts nodig. Dit zorgt niet alleen voor aanzienlijke kostenreductie, maar ook voor een snellere afhandeling van het bezwaar. Onze arbeidsdeskundig specialist kan namelijk de gehele procedure voor je afhandelen.

Volledige ontzorging

De wachttijden bij UWV voor het afhandelen van een bezwaar of herbeoordeling lopen steeds verder op. Dit veroorzaakt veel schadelast voor werknemer en werkgever. Wij ontzorgen je tijdens deze procedure door het indienen van dwangsommen en het verhalen van geleden schade, zonder meerprijs.

Hoe werkt bezwaar WGA?

Fase 1: pro forma bezwaar

Met bezwaar WIA bedoelen mensen vaak dat zij bezwaar willen aantekenen tegen een WGA-beslissing. Deze beslissing komt tot stand na de initiële keuring door UWV of na herbeoordeling. Om erachter te komen hoe UWV de beslissing heeft onderbouwd, tekenen wij allereerst pro forma bezwaar aan. Daarmee ontvangen we zowel de medische als arbeidsdeskundige informatie. Op basis daarvan gaan we na of een bezwaar WIA zinvol kan zijn. Ook gaan we in gesprek met betrokkenen.

Fase 2: bezwaar aantekenen

Tijdens fase 2 gaan we de bevindingen die we tijdens het pro forma bezwaar hebben genoteerd, formuleren in een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift bestaat uit context, constateringen door onze medisch arbeidsdeskundige en/of juridische argumenten. In
95% van de gevallen kunnen wij zonder arts een bezwaarschrift winnen. In 5% van de gevallen kan het nuttig zijn om door een arts extra medische informatie op te laten stellen om bewijslast te genereren.

Stap 3: beroepschrift

Als de uitkomst van het bezwaar niet naar verwachting is, gaan we in beroep tegen de beslissing. De werkwijze is hetzelfde als bij het bezwaar. We gaan eerst in pro forma beroep, waarna we een afweging maken om in beroep te gaan. Bij het beroep komt er meestal een hoorzitting aan te pas, daarvoor gaan we naar de rechter. In sommige gevallen is het nodig om een arts in te schakelen die extra bewijslast aanlevert ter onderbouwing.

Wat levert het op?

UWV beoordeelt of iemand na twee jaar ziekte in aanmerking komt voor een WGA of IVA . UWV geeft jaarlijks duizenden WIA-uitkeringen af. Daarvan is ongeveer 40% een IVA-uitkering. Een (ex-)werkgever heeft er groot belang bij dat een (ex)werknemer in de juiste uitkeringscategorie valt. Het nemen van onjuiste beslissingen door UWV levert een schadepost op tot wel € 64.550. Voor een werknemer zorgt dit eveneens voor duizenden euro’s aan misgelopen uitkering.

Vrijblijvend adviesgesprek bezwaar UWV

In veel gevallen kan een bezwaar of beroep lonend zijn om recht te doen aan de situatie. Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek geven wij aan wat voor u de beste opties zijn. Meer weten over onze methode? Neem dan contact op voor meer informatie.

Neem contact op voor meer informatie