IVA begeleiding eigenrisciodragers

Een IVA uitkering door arbeidsdeskundige begeleiding

Loading

Doe recht aan de situatie samen met onze (para)medische experts

Een UWV beoordeling hoort recht te doen aan de situatie. Helaas gebeurt dit niet altijd. Een onjuiste UWV-beslissing kan nare gevolgen hebben. Met name als er een IVA uitkering was verwacht, maar een WGA is toegekend, levert dit financiële en emotionele schade op. Matchvermogen helpt recht te doen aan de situatie met IVA-begeleiding UWV.

Hulp nodig?

Hoe werkt de IVA en WGA?

Een IVA-uitkering is een uitkering die wordt toegekend als iemand geen zicht heeft op herstel en niet meer dan 20% van zijn WIA-maandloon kan verdienen. Het WIA-maandloon wordt vastgesteld op basis van het laatst verdiende salaris dat een werknemer kon verdienen voor hij of zij ziek werd. Een WGA-uitkering is een uitkering die wordt toegekend als iemand 35-100% (35-80% en 80-100%) arbeidsongeschikt is en theoretisch in de toekomst nog zou kunnen herstellen. Theoretisch, gezien UWV nagaat welke functies werknemer zou kunnen uitvoeren met zijn of haar beperkingen. Met behulp van het CBBS (een systeem van het UWV) wordt er gekeken welke functies men zou kunnen beoefenen. Op basis van inkomensverlies wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld.

Waar gaat het vaak mis?

Het UWV beoordeelt op een theoretische manier welke functies je zou kunnen beoefenen. Dit wordt gedaan op basis van een aantal meetbare criteria. Daar gaat het helaas ook nog al eens mis. Het onderstaande voorbeeld illustreert een geval waar het mis kan gaan. Dit voorbeeld is een versimpelde versie van hoe het UWV beoordeelt.

Voorbeeld: UWV schat in dat iemand gedurende de dag 5 uur kan lopen. Stel dat UWV een functie duidt waarbij lopen maar tot 5 uur voor komt. Het gevolg is dan dat je geschikt bent voor deze functie en je deze functie theoretisch zou kunnen beoefenen. Je bent dus niet arbeidsongeschikt voor deze functie. Uitgaande dat je geen loonverlies hebt, ben je dus 0% arbeidsongeschikt. Stel dat je maar 4.5 uur kan lopen, maar dit is niet juist meegenomen door de verzekeringsarts (die concludeerde 5 uur). Dan kan dit dus het verschil maken tussen 0% arbeidsongeschiktheid en 100% arbeidsongeschiktheid voor deze functie.

In bovenstaande voorbeeld wordt weergegeven hoe UWV beoordeelt als zij arbeidsongeschiktheid vaststelt (lees versimpelde versie). Hieruit is op te maken dat het ontzettend nauw komt of iemand 5 uur per dag kan lopen of, maar 4.5 uur per dag. Buiten dit aspect zijn er nog tal van andere zaken die een verkeerde beslissing tot stand kunnen brengen. Zo komt het voor dat het laatstverdiende loon niet goed is meegenomen of dat niet de gehele medische situatie is meegenomen in de beoordeling. In dat geval voeren we een bezwaarschrift uit.

De financiële en emotionele gevolgen

Voor een werkgever is het gevolg van een foutieve beoordeling, dat iemand in de WGA terecht komt. De kosten van een WGA-instromer kunnen oplopen tot meer dan een ton. Voor een werknemer is het balanceren tussen een WGA en IVA eveneens financieel nadelig. Met een IVA-uitkering krijg je namelijk vaak 5% meer inkomen. Ook kan een werknemer met een IVA wel een hypotheek aanvragen en met een WGA niet. Buiten het financiële aspect legt een WGA-uitkering meer druk op werknemers. Zij moeten met een WGA re-integratie-inspanningen ondernemen. Bij een IVA-uitkering worden werknemers vrijgesteld van re-integratie-activiteiten.

Doe recht aan de situatie met IVA begeleiding UWV

Onze arbeidsdeskundigen helpen belanghebbende recht te doen aan de situatie. Heb je een werknemer met ernstige beperkingen? Denk je dat een IVA-uitkering van toepassing is? Twijfels of alles wel goed wordt meegenomen in de UWV-beslissing? Laat onze specialisten je werknemer dan begeleiden tijdens de WIA-beoordeling, vervroegde IVA aanvraag of een herbeoordeling.

Onze methode IVA begeleiding UWV

Tijdens onze begeleiding nemen we allereerst de gehele situatie van de werknemer door op zowel medisch als arbeidsdeskundig vlak. Na de inventarisatie stellen we samen met de werknemer een document op dat samen met het poortwachter of WIA-dossier wordt doorgestuurd naar UWV. De werknemer wordt gecoacht op hoe dit document moet worden gepresenteerd aan het UWV, zodat er geen zaken worden gemist die van belang zijn. Daardoor kan de verzekeringsarts een goed beeld vormen over de situatie. Indien de werknemer wordt opgeroepen bij de verzekeringsarts, wordt er op maat gekeken of het zinvol is om mee te gaan naar het UWV. Al met al is ons doel de belanghebbende ontzorgen.

Meer over ons? Neem contact op

Niels, Specialist sociale zekerheid