Arbeidsdeskundig onderzoek eigenrisicodragers

Bewuste acties ondernemen voor schadelastreductie

Loading

Waarom een specialist eigenrisicodragerschap?

Onze arbeidsdeskundigen zijn niet alleen geregistreerd en gecertificeerd, maar ook uiterst deskundig op het gebied van eigenrisicodragerschap. Wij hebben expertise in diverse aspecten, waaronder herbeoordelingen, eerstejaarsziektewetbeoordelingen, bezwaar- en beroepsprocedures.

Bovendien weten we precies welke documentatie en informatie noodzakelijk zijn om deze processen optimaal te ondersteunen en te zorgen dat onze klanten de beste resultaten behalen. Met onze diepgaande kennis en ervaring in deze specifieke domeinen, zijn wij de ideale partner om u te begeleiden en te adviseren op het gebied van eigenrisicodragerschap.

Hoe wij de beste dienstverlening voor eigenrisicodragers inrichten

Snel en efficiënt

Dankzij de vroege betrokkenheid van onze arbeidsdeskundigen en een geïntegreerde aanpak van offline en online onderzoek, kunnen we hoogwaardige arbeidsdeskundige analyses snel en kostenefficiënt aanbieden, zonder concessies te doen aan de kwaliteit. We staan altijd klaar voor doorlopend en vrijblijvend advies op het gebied van eigenrisicodragerschap.

.

UWV-garantie

Onze arbeidsdeskundigen zijn geregistreerd en gecertificeerd, wat specifiek gericht is op eigenrisicodragerschap. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit van onze rapportages waarborgen en eventuele sancties door het UWV voorkomen. Wij staan garant voor kwaliteit. Indien u onze adviezen volledig opvolgt met betrekking tot eigenrisicodragerschap, bieden wij u een Poortwachtergarantie.

Extra inzichten

Naast onze rapporten bieden wij werkgevers en werknemers een arbeidsdeskundig rapport dat specifiek gericht is op eigenrisicodragerschap. Dit rapport voorziet in aanvullende inzichten met betrekking tot de risico’s en mogelijkheden op het gebied van arbeidsmobiliteit en financiën. Een dieper inzicht stelt u in staat beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

Welke onderzoeken voeren wij voor uit?

Arbeidsdeskundig onderzoek WVP

WVP staat voor Wet Verbetering Poortwachter. De arbeidsdeskundige van Matchvermogen kijkt samen met de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts welke functies er met een bepaalde belastbaarheid kunnen worden uitgevoerd. Met andere woorden, er wordt gekeken of de oorspronkelijke functie van de werknemer nog passend is. Daarna wordt onderzocht of deze functie passend kan worden gemaakt. In sommige gevallen is dit niet mogelijk en dient er te worden gezocht naar functies buiten het eigen werk. Daarvoor wordt een tweede spoor traject geactiveerd.

Vervroegd onderzoek

In veel gevallen wordt een arbeidsdeskundig onderzoek te laat ingezet. Hierdoor worden onnodig veel kosten gemaakt en loonsancties opgelegd. Indien al vroeg blijkt dat er marginale of geen benutbare mogelijkheden zijn, kunnen wij van toegevoegde waarde zijn. Een vervroegd arbeidsdeskundig onderzoek geeft meer inzicht in de re-integratiemogelijkheden en eventueel al op de inzet van spoor twee. Ook kunnen we inventariseren of vervroegd pensioen of een IVA mogelijk is. Daarmee zorgt u veel eerder in het proces voor actie en inzicht.

Arbeidsdeskundig onderzoek Ziektewet

Tijdens het gebruikelijke arbeidsdeskundig onderzoek ligt de focus op het onderzoeken van de arbeidsmogelijkheden in spoor 1a, spoor 1b en spoor 2. Dit is bij een Ziektewet-dossier niet anders. Echter is bij de Ziektewet een goede afdichting van spoor 1 extra complex. UWV verlangt namelijk dat ook spoor 1 (het laatste werk of ander werk bij de ex-werkgever) wordt onderzocht, terwijl de werknemer niet meer in dienst is. Naast een poortwachterbestendig onderzoek verzorgen we een compleet advies over re-integratiemogelijkheden. Wij lossen het complexe vraagstuk over spoor 1 re-integratie voor je op.

Arbeidsdeskundig onderzoek WGA

Tijdens de WGA dient er net als tijdens de eerste 104 weken ziekteverzuim goed te worden gekeken naar de arbeidsmogelijkheden van een werknemer. Dit is een plicht van de eigenrisicodrager WGA. Daarnaast is het uiterst belangrijk om de juistheid van het arbeidsongeschiktheidspercentage te monitoren. Dit kan schadelast reduceren en zorgt ervoor dat de beschikking van het UWV recht doet aan de situatie van de werknemer. Een arbeidsdeskundig onderzoek WGA geeft meer inzicht in de mogelijkheden van een werknemer, zodat de begeleiding tijdens de WGA adequaat verloopt.

Vrijblijvend adviesgesprek over de juiste dienst?


Matchvermogen staat klaar om je te ondersteunen bij onderzoeken in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, WGA en de Ziektewet, met specifieke focus op eigenrisicodragerschap.

Daarnaast bieden wij onze expertise aan verzekeraars, letselschadeslachtoffers en ondernemers om een passend arbeidsongeschiktheidspercentage vast te stellen. Als je op zoek bent naar meer dan alleen een onderzoek, maar naar een betrouwbare arbeidsdeskundige die je volledig begeleidt, nodigen we je uit om onze service te ontdekken en ons deel te laten uitmaken van jouw traject.

Bekijk onze onderzoeken:

Wij stellen graag een maatwerkofferte voor je op