img-1

IVA aanvraag

Ga voor schadelastreductie en recht aan de situatie

Loading

Ga voor de juiste beslissing met een IVA aanvraag

Helaas zien we het nog vaak mis gaan. Er wordt niet goed gekeken naar de situatie van een (ex-)werknemer door UWV. Het resultaat is een verkeerde beslissing die vervelende gevolgen heeft. Bijvoorbeeld als iemand in een 35-80% WGA-arbeidsongeschiktheidsklasse wordt beoordeeld, terwijl dit eigenlijk een IVA-uitkering had moeten zijn. Iemand wordt gedwongen om te gaan werken, terwijl dit eigenlijk niet kan. Een vreemde situatie die niet alleen emotioneel belastend is voor een (ex-)werknemer, maar ook kostbaar. De (ex-)werkgever is namelijk verplicht om werknemer aan het werk te helpen. Naast de uitkering dient de (ex-)werkgever ook de re-integratiekosten te betalen. Matchvermogen helpt dit te voorkomen door een gerichte IVA aanvraag.

Wat is een IVA uitkering

Een IVA-uitkering wordt toegekend als een (ex-)werknemer niet of nauwelijks meer kan werken. Het is een permanente uitkering die tot de pensioenleeftijd wordt toegekend. De strikte eis is dat iemand niet meer dan 20% van zijn restverdiencapaciteit kan verdienen. Daarbij moet er sprake zijn van een duurzame situatie. Met andere woorden, de situatie dient nietmeer te gaan wijzigen de komende jaren. De restverdiencapaciteit wordt gebaseerd op het inkomensverlies. Hoe meer inkomensverlies dat optreed door beperkingen, hoe hoger het verlies aan inkomsten.

Vervroegde IVA

In sommige gevallen kan er een vervroegde IVA worden aangevraagd. Bijvoorbeeld als blijkt dat iemand duurzame beperkingen heeft al vroeg in het re-integratietraject. Bij twijfel zeggen we altijd: ‘doen’. De baten overtreffen de kosten in veelfout. Zowel voor de werknemer als voor de werkgever.

Wat levert een IVA aanvraag op?

Als een IVA-uitkering wordt toegekend reduceert dit veel schade voor de (ex-)werkgever. Daarbij levert het veel op voor een (ex-)werknemer. Een (ex-)werknemer ontvangt als een IVA wordt toegekend zo’n 5% meer inkomen per maand. Op een salaris van €3000, – is dat ongeveer €1942, – per jaar (€3000, – * 12,96) extra aan uitkering dan wanneer er een WGA wordt toegekend. De baten voor een werkgever zijn nog vele malen groter. Een ingestroomde werknemer in de WGA kost een werkgever zo’n € 64.500, – aan uitkering (modaal inkomen). Als er een vervroegde IVA-uitkering wordt aangevraagd kan een besparing oplopen tot wel meer dan een ton voor eigenrisicodragers WGA.

Onze methode

Na een vrijblijvende intake kijken we of de zaak kans van slagen heeft. We gaan voor een eerlijk advies. Na het teruggeven van de slagingskans, maak je als belanghebbende een keuze. Doorzetten of niet doorzetten. Bij het doorzetten van de IVA aanvraag analyseren we nogmaals alle informatie in het dossier. Eventueel voegen we extra (medisch) arbeidsdeskundige onderbouwing toe om de IVA aanvraag te versterken. In enkele gevallen is de inzet van een arts noodzakelijk. Dit kunnen wij voor je verzorgen.

Meer over ons? Neem contact op

img-2

Niels, Specialist sociale zekerheid