Arbeidsdeskundig onderzoek letselschade & AOV

Ondersteuning letselschadezaken en arbeidsongeschiktheid ondernemers

Loading

Onderzoek, plan van aanpak en would-be onderzoek

Met behulp van een arbeidsdeskundig onderzoek letselschade of arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) weet je zeker dat er recht wordt gedaan aan de situatie. Wij zorgen dat voor zowel de cliënt, verzekeraar als rechtshulpverleners duidelijk wordt wat letselschade bij ondernemers voor effect heeft op de arbeidsgeschiktheid. Onze methode kenmerkt zich door een uitgebreide functie-analyse. Alleen zo kan een weloverwogen uitspraak worden gedaan over in hoeverre een functie (gedeeltelijk) mogelijk is, of juist niet. Om kwalitatieve verslaglegging te waarborgen, werken wij alleen met geregistreerde en gecertificeerde letselschadedeskundigen.

 • Uitgevoerd door geregistreerde professionals
 • Uitgebreide rapportages met inzicht in schadelast
 • Weloverwogen afweging belasting en belastbaarheid
 • Would-be onderzoek indien nodig

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek letselschade?

Een arbeidsdeskundig onderzoek letselschade is gericht op het onderzoeken van de arbeidsmogelijkheden in eigen en/of aangepast werk. Door belasting te vergelijken met belastbaarheid kunnen we nauwkeurig een arbeidsongeschiktheidspercentage vaststellen. Hierbij bekijken we hoe een ongeval effect heeft gehad op de loopbaan van een cliënt. Daardoor kan de schadeverzekeraar accuraat bepalen hoeveel vergoeding er moet worden toegekend aan een slachtoffer.

 • Onderzoek naar verdiencapaciteit door letselschade
 • Voor particulieren, rechtshulpverleners en verzekeraars
 • Uitgebreide rapportage met would-be prognose

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek AOV?

Matchvermogen voert voor diverse verzekeraars letselschade-onderzoeken uit. Regelmatig komen we dan ook in aanraking met ondernemers. In veel gevallen komt daarbij een diepgaandere analyse kijken dan bij die van een werknemer. We bekijken hoe het letsel invloed heeft gehad op de ondernemersresultaten, wat de plannen waren van een ondernemer voor de toekomst en hoe dit de verdiencapaciteit heeft beïnvloed.

 • Onderzoek voor ondernemers
 • Extra analyse ondernemingsresultaten
 • Would-be company onderzoek
 • Invloed letsel of arbeidsongeschiktheid op verdiencapaciteit

Onafhankelijk en objectief

Het belangrijkste aan het arbeidsdeskundig onderzoek letselschade en AOV is dat iedereen zich kan vinden in de uitkomst. Onafhankelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel. We gaan altijd onpartijdig te werk, wie ons ook inschakelt. Als een partij het niet eens is over een bepaald aspect, gaan we hierover in gesprek. Daarnaast kijken we naar de objectieve bewijslast die beschikbaar is om argumenten voor arbeidsgeschiktheid of -ongeschiktheid te bepalen. Hierdoor voorkomen we conflicten en vertraging. In sommige gevallen is het nodig dat we op locatie gaan meten, wegen en observeren om situaties nog nauwkeuriger in kaart te brengen.

Voor wie?

Matchvermogen voert letselschade en AOV-onderzoeken uit voor verzekeraars, advocatenkantoren, letselschadeslachtoffers en re-integratiebureaus. Hierdoor snappen we de belangen van alle partijen en kunnen we met ons onderzoek beweging brengen in een letselschadezaak. Elke partij heeft zijn belang, maar het uiteindelijke doel is om een objectief onderzoek tot stand te brengen. Bovendien moet de getroffene worden geholpen met goed advies en goede hulpverlening.

Hoe nu verder?

U vraagt gemakkelijk een arbeidsdeskundig onderzoek letselschade of AOV aan via onze contactpagina. Na een aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met je op. Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek worden de mogelijkheden besproken. Ook wordt er aangegeven of maatwerk nodig is.

Meer over ons? Neem contact op

Niels, Specialist sociale zekerheid