Arbeidsdeskundig onderzoek letselschade & AOV

Ondersteuning letselschadezaken en arbeidsongeschiktheid ondernemers

Loading

Arbeidsdeskundig onderzoek letselschade

Met behulp van een arbeidsdeskundig onderzoek letselschade of arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) weet je zeker dat er recht wordt gedaan aan de situatie.

Onze methode omvat een uitgebreide functie-analyse om te bepalen wat wel en niet mogelijk is in een functie. Zo kunnen we een weloverwogen oordeel geven. Om kwalitatief hoogstaande verslaglegging te garanderen, werken we alleen met geregistreerde en gecertificeerde letselschadedeskundigen. Dit is goed voor zowel de cliënt, verzekeraar als rechtshulpverleners.

Transparantie, heldere rapportages en extra inzichten

Transparantie

In een letselschade arbeidsdeskundig onderzoek staat transparantie voorop. Dit betekent dat alle bevindingen en conclusies duidelijk en openbaar gemaakt worden aan alle betrokken partijen. Het doel van het onderzoek is om de gevolgen van het letsel op de arbeidsparticipatie van de betrokkene inzichtelijk te maken.

Heldere rapportages

Bij een letselschade arbeidsdeskundig onderzoek worden duidelijke rapportages gemaakt. Dit betekent dat alle bevindingen en conclusies helder en begrijpelijk worden weergegeven. De rapportage geeft inzicht in de gevolgen van het letsel op de arbeidsparticipatie van de betrokkene en de re-integratiekansen.

Extra inzichten

Bij een letselschade arbeidsdeskundig onderzoek kan extra advies een bijdrage leveren aan de bepaling van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratiekansen van de betrokkene. Dit advies kan bijvoorbeeld gaan over passende arbeid, aanpassingen op de werkplek of het volgen van een opleiding.

Veelgestelde vragen

Wat is het arbeidsdeskundig onderzoek letselschade?

Een arbeidsdeskundig onderzoek letselschade is gericht op het onderzoeken van de arbeidsmogelijkheden in eigen en/of aangepast werk. Door belasting te vergelijken met belastbaarheid kunnen we nauwkeurig een arbeidsongeschiktheidspercentage vaststellen. Hierbij bekijken we hoe een ongeval effect heeft gehad op de loopbaan van een cliënt. Daardoor kan de schadeverzekeraar accuraat bepalen hoeveel vergoeding er moet worden toegekend aan een slachtoffer.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek AOV?

Matchvermogen voert voor diverse verzekeraars letselschade-onderzoeken uit. Regelmatig komen we dan ook in aanraking met ondernemers. In veel gevallen komt daarbij een diepgaandere analyse kijken dan bij die van een werknemer. We bekijken hoe het letsel invloed heeft gehad op de ondernemersresultaten, wat de plannen waren van een ondernemer voor de toekomst en hoe dit de verdiencapaciteit heeft beïnvloed.

Is een onderzoek Objectief?

Het belangrijkste aan het arbeidsdeskundig onderzoek letselschade en AOV is dat iedereen zich kan vinden in de uitkomst. Onafhankelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel. We gaan altijd onpartijdig te werk, wie ons ook inschakelt. Als een partij het niet eens is over een bepaald aspect, gaan we hierover in gesprek. Daarnaast kijken we naar de objectieve bewijslast die beschikbaar is om argumenten voor arbeidsgeschiktheid of
-ongeschiktheid te bepalen. Hierdoor voorkomen we conflicten en vertraging. In sommige gevallen is het nodig dat we op locatie gaan meten, wegen en observeren om situaties nog nauwkeuriger in kaart te brengen.

Voor wie?

Matchvermogen voert letselschade en AOV-onderzoeken uit voor verzekeraars, advocatenkantoren, letselschadeslachtoffers en re-integratiebureaus. Hierdoor snappen we de belangen van alle partijen en kunnen we met ons onderzoek beweging brengen in een letselschadezaak. Elke partij heeft zijn belang, maar het uiteindelijke doel is om een objectief onderzoek tot stand te brengen. Bovendien moet de getroffene worden geholpen met goed advies en goede hulpverlening.

Start met een onafhankelijk onderzoek

Hoe nu verder?

U vraagt gemakkelijk een arbeidsdeskundig onderzoek letselschade of AOV aan via onze contactpagina. Na een aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met je op. Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek worden de mogelijkheden besproken. Ook wordt er aangegeven of maatwerk nodig is.

Bekijk onze onderzoeken:

Wij stellen graag een maatwerkofferte voor je op