img-1

Mee naar UWV

Ga voor IVA met de juiste begeleiding

Loading

Recht aan de situatie door optimale

Matchvermogen voorkomt foutieve UWV beslissingen door mee te gaan met een (ex)werknemer naar het UWV. Als arbeidsdeskundige specialist en erkend rechthulpverlener weten we waar op wordt beoordeeld. Inmiddels hebben wij al vele honderden mensen kunnen helpen aan een juiste UWV beslissing. Ook bereiden we een (ex)werknemer optimaal voor op de UWV-beoordeling, zodat het proces soepel verloopt. Het resultaat is een adequate inschatting, een IVA en daarbij aanzienlijke schadelastreductie.

Waarom begeleiding belangrijk is

Een WIA-beoordeling, EZWB-beoordeling of herbeoordeling is een belangrijk moment om in te schatten in welke mate een werknemer arbeidsongeschikt is. Elke situatie is uniek. UWV maakt dan ook nog wel eens fouten in de beoordeling. Het gevolg is een onjuist vastgesteld arbeidsongeschiktheidspercentage en een lange nasleep aan bezwaar, beroep en administratie. Dit kan een enorme impact hebben op een (ex)werknemer. Financiële en sociale onzekerheid is vaak het gevolg. Bovendien kan een foutieve beoordeling op de korte, maar ook de lange termijn financiële schade veroorzaken voor een (ex)werkgever.

UWV begeleiding inzetten als particulier?

Ben je werknemer en wil je graag dat er iemand met je mee gaat naar het UWV? Neem dan gerust contact op voor meer informatie. Voor een gereduceerd tarief kunnen we je ondersteunen tijdens de procedures rondom een uitkering, zodat er recht wordt gedaan aan de situatie. Daarnaast gaan we voor je na of er wellicht een vergoeding mogelijk is via jouw verzekeraar.

Verkeerde functies in CBBS

Een foutieve uitkomst uit een EZWB of WGA-beoordeling kan vele oorzaken hebben. Zo kan het voorkomen dat een arbeidsdeskundige van UWV niet de juiste functies heeft geduid voor een werknemer, waardoor er theoretisch nog beroepen mogelijk zouden kunnen zijn.

Onjuiste medische informatie

Een ander bekend fenomeen is dat de verzekeringsarts niet de juiste informatie tot zijn beschikking heeft gekregen. Door de medische informatie verkeerd of onzorgvuldig te bundelen, kan een verzekeringsarts zijn oordeel niet goed geven over een situatie. Het risico is een foutieve inschatting van de belastbaarheid van een werknemer.

Verhaal werknemer

Een verzekeringsarts gebruikt voor het in kaart brengen ook het subjectieve verhaal van een werknemer, mocht er niet genoeg medische bewijslast aanwezig zijn. Zeker in deze gevallen, is het belangrijk dat een werknemer de juiste informatie geeft. Daarvoor dient UWV begeleiding door Matchvermogen.

Help een werknemer met goede begeleiding

Juist de mensen met zeer ernstig medische aandoeningen, kunnen zich beter voordoen tijdens een UWV-beoordeling. Dit schetst een verkeerd beeld van de situatie met een foutieve beoordeling als gevolg. Overigens kan het ook voorkomen dat iemand een overdadig medisch beeld schetst. Ook dit kan een verkeerd arbeidsongeschiktheidspercentage veroorzaken. Het gevolg is dat er achteraf nog een bezwaar, beroep of op termijn een herbeoordeling moet worden ingezet. Deze kosten kun je voorkomen door een werknemer op tijd te ondersteunen.

Hoe werkt onze begeleiding?

Als een werknemer een Ziektewet of WIA-beoordeling moet ondergaan bereiden onze arbeidsdeskundigen de (ex)werknemer voor op dit gesprek.

Coaching en medische analyse

De werknemer wordt gecoacht om de juiste dingen te zeggen, zodat er recht wordt gedaan aan de situatie. Ook vatten we het complete medische dossier samen en combineren we dit met een arbeidsdeskundige analyse. Deze analyse wordt als houvast gebruikt tijdens het gesprek met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV. Op deze manier wordt er niets gemist wat relevant is om de belastbaarheid van een (ex)werknemer adequaat vast te stellen. Vervolgens maakt Matchvermogen samen met u en uw werknemer de afweging of meegaan naar UWV zinvol is. Met name als een werknemer het lastig vindt om zijn ziektebeeld en beperkingen te verwoorden, is dit uitermate belangrijk.

Medische info en privacy

Als erkend rechtshulpverlener UWV mag Matchvermogen medische informatie ontvangen en verwerken met een machtiging van een werknemer. Ook mag Matchvermogen medische informatie ontvangen vanuit een pro-formabezwaar en beroep. Uiteraard gebruikt Matchvermogen voor het verwerken van informatie een privacy proof systeem waar alleen de gemachtigde deskundige toegang tot heeft. Meer informatie hierover? Neem dan contact op met één van onze arbeidsdeskundigen.

Nog geen WIA aanvraag gedaan?

Als een werknemer het WIA-dossier nog niet heeft aangeleverd bij UWV, dan kunnen we daarbij ondersteunen. Het document dat door ons wordt opgesteld, kan dan worden toegevoegd als het dossier naar UWV wordt gestuurd. Op deze manier ligt alle informatie vooraf bij UWV. Dit vergroot de kansen op een adequate beoordeling.

Besparen en tegelijk een werknemer helpen?

Onze UWV begeleiding kan worden ingezet voor IVA aanvragen, WGA-herzieningen, herbeoordelingen en voor een aanvraag van de Ziektewet. Onze service wordt door werknemers als zeer prettig ervaren. Het aanvragen van een WIA of een Ziektewet beoordeling aangaan is namelijk niet niks. Creëer een WIN WIN voor de belanghebbende en de werknemer door ons in te schakelen. Je bespaart een onnodig bezwaarschrift en er wordt recht gedaan aan de situatie.

Meer over ons? Neem contact op

img-2

Niels, Specialist sociale zekerheid