Mee naar UWV

Schakel WIA begeleiding in voor uw medewerkers voor het beste resultaat

Loading

Recht doen aan de situatie door optimale begeleiding

Matchvermogen voorkomt foutieve UWV-beslissingen door met een (ex)werknemer mee te gaan naar het UWV. Als arbeidsdeskundig specialist en erkend rechtshulpverlener weten we waarop wordt beoordeeld. Inmiddels hebben wij al vele honderden mensen kunnen helpen aan een juiste UWV-beslissing. Ook bereiden we een (ex)werknemer optimaal voor op de UWV-beoordeling, zodat het proces soepel verloopt. Het resultaat is een adequate inschatting, een IVA en daarbij aanzienlijke schadelastreductie.

Waarom begeleiding belangrijk is

Een WIA-beoordeling, EZWB-beoordeling of herbeoordeling is een belangrijk moment om in te schatten in welke mate een werknemer arbeidsongeschikt is. Elke situatie is uniek en het UWV maakt nog weleens fouten in de beoordeling. Het gevolg is een onjuist vastgesteld arbeidsongeschiktheidspercentage en een lange nasleep aan bezwaar, beroep en administratie. Dit kan een enorme impact hebben op een (ex)werknemer met vaak financiële en sociale onzekerheid als gevolg. Bovendien kan een foutieve beoordeling op de korte, maar ook op de lange termijn financiële schade veroorzaken voor een (ex)werkgever.

Verkeerde functies in CBBS

Een foutieve uitkomst uit een EZWB- of WGA-beoordeling kan vele oorzaken hebben. Zo kan het voorkomen dat een arbeidsdeskundige van UWV niet de juiste functies heeft geduid voor een werknemer, waardoor er theoretisch gezien nog mogelijke beroepen zijn om uit te oefenen.

Onjuiste medische informatie

Een ander bekend fenomeen is dat de verzekeringsarts niet de juiste informatie tot zijn beschikking heeft gekregen. Door de medische informatie verkeerd of onzorgvuldig te bundelen, kan de verzekeringsarts geen goed oordeel geven over een situatie. Het risico is een foutieve inschatting van de belastbaarheid van een werknemer.

Verhaal werknemer

Mocht er niet genoeg medische bewijslast aanwezig zijn, dan gebruikt een verzekeringsarts ook het subjectieve verhaal van een werknemer voor het in kaart brengen van de situatie. Zeker in deze gevallen is het belangrijk dat een werknemer de juiste informatie geeft. Dit is waar de UWV-begeleiding door Matchvermogen voor dient.

Help een werknemer met goede begeleiding

Juist de mensen met zeer ernstig medische aandoeningen kunnen zich beter voordoen tijdens een UWV-beoordeling. Dit schetst een verkeerd beeld van de situatie met een foutieve beoordeling als gevolg. Overigens kan het ook voorkomen dat iemand een overdadig medisch beeld schetst. Ook dit kan een verkeerd arbeidsongeschiktheidspercentage veroorzaken. Het gevolg is dat er achteraf nog een bezwaar, beroep, of op termijn een herbeoordeling moet worden ingezet. Deze kosten kun je voorkomen door een werknemer op tijd te ondersteunen.

Hoe werkt onze begeleiding?

Als een werknemer een Ziektewet- of WIA-beoordeling moet ondergaan, bereiden onze arbeidsdeskundigen de (ex)werknemer voor op dit gesprek.

Coaching en medische analyse

De werknemer wordt gecoacht om de juiste dingen te zeggen. Ook vatten we het complete medische dossier samen en combineren we dit met een arbeidsdeskundige analyse. Deze analyse wordt als houvast gebruikt tijdens het gesprek met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV. Op deze manier wordt er niets gemist wat relevant kan zijn om de belastbaarheid van een (ex)werknemer adequaat vast te stellen. Vervolgens maakt Matchvermogen samen met jou en je werknemer de afweging of meegaan naar het UWV zinvol is. Met name als een werknemer het lastig vindt om zijn ziektebeeld en beperkingen te verwoorden, is dit uitermate belangrijk.

Medische info en privacy

Als erkend rechtshulpverlener UWV mag Matchvermogen, met een machtiging van een werknemer, medische informatie ontvangen en verwerken. Ook mag Matchvermogen medische informatie ontvangen vanuit een pro-formabezwaar en -beroep. Uiteraard gebruikt Matchvermogen voor het verwerken van informatie een privacyproof systeem waar alleen de gemachtigde deskundige toegang tot heeft. Meer informatie hierover? Neem dan contact op met één van onze arbeidsdeskundigen.

Nog geen WIA-aanvraag gedaan?

Als een werknemer het WIA-dossier nog niet bij UWV heeft aangeleverd, kunnen wij daarbij ondersteunen. Het document dat door ons wordt opgesteld, kan dan worden toegevoegd als het dossier naar UWV wordt gestuurd. Op deze manier ligt alle informatie vooraf bij UWV. Dit vergroot de kansen op een adequate beoordeling.

Besparen en tegelijk een werknemer helpen?

Onze UWV-begeleiding kan worden ingezet voor IVA-aanvragen, WGA-herzieningen, herbeoordelingen en voor een aanvraag van de Ziektewet. Onze service wordt door werknemers als zeer prettig ervaren. Het aanvragen van een WIA of een Ziektewet-beoordeling aangaan is namelijk niet niks. Door ons in te schakelen bespaar je een onnodig bezwaarschrift en creëer je een win-win voor alle belanghebbenden.

UWV-begeleiding inzetten als particulier?

Ben je werknemer en wil je graag dat er iemand met je meegaat naar het UWV? Neem dan gerust contact op voor meer informatie. Tegen een gereduceerd tarief kunnen wij je ondersteunen tijdens de procedures rondom een uitkering, zodat er recht wordt gedaan aan de situatie. Daarnaast gaan we voor je na of er wellicht een vergoeding mogelijk is via jouw verzekeraar.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid