Casemanager poortwachter

Voorkom sancties en gebruik ons als sparringspartner

Ga voor een RCCM / CROV casemanager poortwachter

Als werkgever moet u voldoen aan vele verplichtingen als het gaat om re-integratie. Deze verplichtingen zijn opgenomen in de Wet Verbetering Poortwachter. Onze RCCM / CROV casemanagers zijn specialisten die u op dit gebied uitstekend kunnen ondersteunen. Zij weten precies wanneer bepaalde specialisten moeten worden ingeschakeld en aan welke acties moet worden voldaan om geen sancties te krijgen.

Hoe voorkom je sancties?

Tijdens de eerste 104 weken van het ziekteverzuim van een werknemer, dient de werkgever zich aan een aantal strikte verplichtingen te houden. Zo dient er een kwalitatief poortwachter dossier te zijn opgesteld. Dit houdt in dat bepaalde documentatie moet zijn ingevuld door de werknemer en de werkgever. Een dergelijk document kan het plan van aanpak zijn, of de eerstejaarsevaluatie. Dit zijn zaken waar onze casemanager poortwachter u bij kan ondersteunen. Naast deze documentatie dient regelmatig de medische situatie te worden gecheckt door de bedrijfsarts en dienen bepaalde specialisten, zoals een arbeidsdeskundige of tweede spoor begeleider, tijdig te worden ingezet.

Schade voorkomen en de juiste beslissingen nemen

De casemanager Poortwachter van Matchvermogen snapt uw belangen en hoe financiële schadelast ontstaat tijdens de Wet Verbetering Poortwachter. Daarvoor is veel ervaring noodzakelijk in de verzekeringsbranche, kennis van arbeidsrecht, re-integratietrajecten en met UWV. Daarom werkt Matchvermogen alleen samen met casemangers die op al deze vlakken ervaring en kunde hebben, RCCM / CROV zijn gecertificeerd of geregistreerd. Bent u benieuwd naar een van onze casemanagers? Neem dan gerust contact met ons op. Wij matchen de beste casemanger aan uw interim opdracht.

Meer over ons? Neem contact op

img-1

Niels, Specialist sociale zekerheid