Arbeidsdeskundig onderzoek Ziektewet

Voor eigenrisicodragers, tussenpersonen en verzekeraars

Loading

Arbeidsdeskundig onderzoek Ziektewet

Juist voor zieke ex-werknemers met flexibele contracten is een arbeidsdeskundig onderzoek uiterst belangrijk. Als blijkt dat er geen goede arbeidsdeskundige overweging is gemaakt over het afdichten van spoor 1 en spoor 2, ontstaat er een sanctierisico. UWV zal bij de WIA-beoordeling de re-integratie-inspanningen als onvoldoende kunnen beschouwen. Bijvoorbeeld als er niet goed is gekeken naar mogelijkheden bij de (ex-)werkgever.

Onze geregistreerde en gecertificeerde arbeidsdeskundigen helpen eigenrisicodragers met specialistisch advies en helpen risico’s af te dichten. Wij doen een kwaliteitsbelofte. Geen goed advies? Dan geld terug.

Hoe wij de beste kwaliteit tegen de beste prijs waarborgen

Maatwerk

Door vroege inzet van onze arbeidsdeskundige en het combineren van offline en online onderzoek, kunnen we langdurig verzuim voorzijn. Wij helpen graag met extra vrijblijvend advies voor het juiste moment. Daarmee voorkomen we instroom in de Ziektewet en WGA.

Kwaliteit

De vrees van iedere werkgever is een sanctie door UWV. Deze boete wil je te allen tijde voorkomen. Wij hebben erkende rechtshulpverleners in ons team die precies weten hoe zij u moeten adviseren. Onze adviezen zijn UWV-proof en worden uitgevoerd door geregistreerde deskundigen.

Extra inzichten

Naast onze kwaliteitsrapporten voorzien wij werkgevers en werknemers in een arbeidsdeskundig rapport plus van extra inzichten in risico’s en kansen op gebied van arbeidsmobiliteit en financiĆ«n. Meer inzicht zorgt voor betere keuzes en oplossingen.

Belangrijk om voorafgaand aan het onderzoek te weten

Vast dienstverband of flexibel?

Voor iemand met een vast dienstverband is een andere arbeidsdeskundige aanpak vereist dan voor iemand in de Ziektewet. Er zijn andere belangen en vaak zijn de loon- en interventiekosten vele malen hoger. Meer hierover vind je op de pagina ‘arbeidsdeskundig onderzoek Wet Verbetering Poortwachter‘. Voor arbeidsdeskundig advies tijdens de WGA is er eveneens een andere aanpak vereist. De focus ligt dan meer op het maken van een zoekprofiel, het vaststellen van arbeidsmogelijkheden en het theoretisch bepalen van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Meer daarover kun je lezen op onze pagina over arbeidsdeskundig onderzoek WGA.

Enkele statistieken

Uit onderzoek door Matchvermogen blijkt dat veel werknemers in de Ziektewet onnodig een WIA-aanvraag doen. Bij 10% van alle instromers kan met arbeidsdeskundig inzicht al bij de EZWB-aanvraag of de TVB2 uitstroom worden gerealiseerd. Daardoor wordt de schadelast beperkt. Samen met onze arbeidsdeskundige wordt gekeken naar de mogelijkheden om WGA-instroom te voorkomen. Bijvoorbeeld door de inzet van spoor 2 of door een juist moment te bepalen voor de EZWB en de TVB2. Bij verkeerde instroom helpen wij met bezwaar en beroep om de juiste beslissing te verwezenlijken. Wij helpen recht te doen aan de situatie.

Positieve vergelijking kosten en baten?

Veel werknemers in de Ziektewet hebben regelmatig kleine contracten. Uiteraard wil je hen wel een degelijk re-integratietraject aanbieden. Daar zijn kosten aan verbonden. Deze kosten kunnen bestaan uit het loon, casemanagement, een tweede-spoortraject en spreekuren van de bedrijfsarts. De kosten kunnen hoog oplopen, in sommige gevallen tot wel tienduizenden euro’s. Het is dan ook van groot belang dat er een goede afweging wordt gemaakt over welke interventies moeten worden ingezet.

Duidelijk interventieadvies noodzakelijk

Een duidelijk advies over welke interventie passend is, is belangrijk om een positieve vergelijking tussen kosten en baten te bereiken. Door onze kennis van eigenrisicodragerschap kunnen we een gericht beeld schetsen van de kosten en de baten. Daardoor kunnen eigenrisicodragers betere keuzes maken met betrekking tot interventiemogelijkheden. Onze arbeidsdeskundige adviseert welk spoor 2 traject passend zou kunnen zijn. Er wordt altijd een vrijblijvend voorstel gemaakt over de beste kansen op het gebied van spoor 2.

Ben je op zoek naar een nieuwe arbeidsdeskundige?

Onze aanpak: op maat en meedenkend

Allereerst gaan we een gesprek aan met de casemanager of opdrachtgever. We inventariseren de belangen en de situatie. Daarna vindt er een gesprek plaats met de (ex-)werknemer over de mogelijkheden in spoor 1, maar ook in spoor 2. Vervolgens ontvang je een arbeidsdeskundig rapport, waarin alle mogelijkheden in spoor 1 en 2 staan beschreven.

Ook ontvang je een WGA-advies, inzetbaarheidsadvies en een sanctierisicoadvies. Mocht er een spoor 2 van toepassing zijn, dan kunnen we adviseren over bepaalde trajectsoorten of de inzet geheel uit handen nemen.

Bekijk onze onderzoeken:

Wij stellen graag een maatwerkofferte voor je op