Engelstalig arbeidsdeskundig onderzoek

Snel en adequaat arbeidsdeskundig onderzoek voor internationale bedrijven

Loading

Engelstalig arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek in het Engels biedt vele voordelen voor internationale klanten. Door het onderzoek in het Engels uit te voeren, kan er een duidelijkere en efficiëntere communicatie plaatsvinden tussen de arbeidsdeskundige en betrokkenen. Dit zorgt ervoor dat je de arbeidsmarkt beter begrijpt en toegang krijgt tot een groter aantal kandidaten. Wij bieden tevens de optie om naast een Nederlands rapport ook een Engelse samenvatting aangeleverd te krijgen.

Korte doorlooptijd, snel schakelen en extra inzichten

Maatwerk

Onze arbeidsdeskundigen zijn vroeg betrokken en combineren offline en online onderzoek om kwalitatief hoogwaardige arbeidsdeskundige analyses aan te bieden tegen een scherp tarief. Ook kunnen wij naast een Nederlandstalig onderzoek een Engelse samenvatting opleveren.

Kwaliteitsbelofte

Elke werkgever vreest een sanctie van UWV. Het vermijden van deze boete is van het grootste belang. Bij Matchvermogen hebben we vol vertrouwen in onze adviezen. Mocht UWV een advies niet goedkeuren, dan gaan we vrijblijvend in bezwaar tegen UWV voor de juiste beslissing.

Extra inzichten

Naast onze kwaliteitsrapporten bieden wij werkgevers en werknemers ook arbeidsdeskundige rapporten aan die extra inzicht geven in de risico’s en kansen op het gebied van arbeidsmobiliteit en financiën. Met meer inzicht kunnen betere keuzes en oplossingen worden gevonden.

Veelgestelde vragen

Wat is het arbeidsdeskundig onderzoek Wet Verbetering Poortwachter?

Als je werknemer ziek wordt, valt hij/zij tijdens de eerste 104 weken onder de Wet Verbetering Poortwachter. De Wet Verbetering Poortwachter geeft aan dat je als werkgever maximaal na een jaar en zes weken de arbeidsmogelijkheden in spoor 1 en 2 moet onderzoeken. Dit doe je met een arbeidsdeskundig onderzoek Wet Verbetering Poortwachter. In sommige gevallen kun je al eerder een onderzoek inzetten. Bijvoorbeeld als blijkt dat een werknemer over duurzaam marginale mogelijkheden beschikt voor zijn eigen werk.

Is er vergoeding via de verzekeraar mogelijk na een onderzoek?

Onze arbeidsdeskundige voorziet in een ‘arbeidsdeskundig onderzoek plus‘ een uitgebreide WGA- en sanctierisicoscan. Deze scan is bedoeld om inzicht te krijgen in financiële risico’s. Op basis daarvan kun je samen met je werknemer een weloverwogen beslissing maken over de inzet van interventies. Ook kun je met onze WGA-risicoscan in veel gevallen cofinanciering aanvragen bij je verzekeraar of via je arbodienst. Bijvoorbeeld voor een tweede spoor of expertise. Neem contact op en hoor of ook jouw bedrijf in aanmerking komt.

Kan een onderzoek ook al eerder worden ingeschakeld?

Tijdens een arbeidsdeskundig verzuimgesprek kijken we of een werknemer openstaat om al eerder te starten met spoor 2. Ook gaan we na of er andere mogelijkheden binnen het bedrijf zijn die een werknemer kan gaan benutten. Het doel is om inzetbaarheid op een luchtige manier te bespreken en de situatie duidelijk in kaart te brengen. In enkele gevallen resulteert een verzuimgesprek in een uitdiensttreding. Vanwege ontslagbescherming kan dit alleen onder strikte voorwaarden. Meer informatie kun je opvragen via ons contactformulier.

Hoe werkt het arbeidsdeskundig onderzoek Poortwachter?

Via onze site vraag je gemakkelijk een arbeidsdeskundig onderzoek aan. Indien je de aanvraag hebt gedaan, wordt er binnen 24 uur contact met je opgenomen. Allereerst gaat onze arbeidsdeskundige in gesprek met de opdrachtgever om de situatie te inventariseren. Op basis daarvan zal de arbeidsdeskundige een afspraak inplannen voor een arbeidsdeskundig onderzoek. Dit onderzoek gebeurt in de meeste gevallen op de werkplek van de werknemer. In sommige gevallen vindt er een driegesprek plaats. Het rapport wordt uiterlijk twee weken later opgeleverd.

Arbeidsdeskundig onderzoek Ziektewet of WGA?

Matchvermogen heeft specifiek arbeidsdeskundig onderzoek ontwikkeld voor werknemers in de WGA en Ziektewet. Vaak zijn er andere belangen aanwezig, waardoor extra specialisme is vereist.

Zo is het zeer belangrijk om een Ziektewet-dossier arbeidsdeskundig te onderbouwen voor er een EZWB wordt aangevraagd. Tijdens de WGA is het belangrijk om na te gaan of de geduide functies die UWV heeft vastgesteld nog van toepassing zijn. In beide gevallen kan een arbeidsdeskundige meerwaarde bieden, zodat je de schadelast beheerst en je (ex)werknemer beter wordt geholpen.

Start al eerder met arbeidsmogelijkheden ontdekken

Tijdens een arbeidsdeskundig verzuimgesprek kijken we of een werknemer openstaat om al eerder te starten met spoor 2. Ook gaan we na of er andere mogelijkheden binnen het bedrijf zijn die een werknemer kan gaan benutten.

Het doel is om inzetbaarheid op een luchtige manier te bespreken en om de situatie duidelijk in kaart te brengen. In enkele gevallen resulteert een verzuimgesprek in een uitdiensttreding. Vanwege ontslagbescherming kan dit alleen onder strikte voorwaarden. Meer informatie kun je opvragen via ons contactformulier.

Wij stellen graag een maatwerkofferte voor je op