Casemanager Verzuimspecialist Ziektewet

Snel hulp nodig in een Ziektewet dossier? Matchvermogen helpt u verder

Ziektewet begeleiding is complex. Misschien nog wel meer complex dan een verzuimtraject waarbij een werknemer nog in dienst is. Er moet een dagloonberekening worden gemaakt en spoor 1a en b moet worden onderzocht. Met name het onderzoek naar eigen werk of ander werk bij de ex-werkgever is lastig te onderbouwen. Je moet een gespecialiseerde arbeidsdeskundige inschakelen die kennis heeft van de belangen in de Ziektewet. De casemanager en verzuimspecialist Ziektewet van Matchvermogen helpt u verder met het coördineren van het Ziektewet proces.

Waarom goede Ziektewet begeleiding?

Als een werknemer met een tijdelijk dienstverband uitvalt zijn de belangen groot. Er zijn meerdere risico’s die moeten worden afgedekt. Allereerst moet de Ziektewet schade worden beperkt. Dit wordt gedaan door de werknemer te helpen met zijn of haar re-integratie. Daarvoor zet de verzuimspecialist Ziektewet bijvoorbeeld een tweede spoor re-integratie traject in en een arbeidsdeskundige. Dit proces moet goed lopen. Tijdens de Ziektewet begeleiding gelden namelijk de regels van de Wet Verbetering Poortwachter. Bepaalde acties, zoals het plan van aanpak en de inzet van deskundigen, moet op tijd worden ingezet. Indien dit niet is gedaan kan UWV een sanctie opleggen als het dossier wordt getoetst bij de WIA beoordeling.

EZWB en TVB2

De EZWB en de TVB2 zijn belangrijke momenten. Het zijn tussentijdse beoordelingen door UWV waarin UWV bepaald of een werknemer > 35 % of < 35% arbeidsongeschikt is. Als een werknemer < 35% arbeidsongeschikt is, dan gaat een ex-werknemer de Ziektewet uit. Is een werknemer > 35% arbeidsongeschikt, dan loopt de Ziektewet door. Om ervoor te zorgen dat UWV correct het dossier kan toetsen is het belangrijk dat alle informatie klaar staat en wordt doorgestuurd naar UWV. Onze verzuimspecialist Ziektewet helpt u daar graag mee verder.

WGA voorkomen

Indien aan alle verplichtingen is voldaan, wordt er als het goed is geen sanctie opgelegd door UWV bij het toetsen van het re-integratiedossier. Echter, is er nog een belang dat in de gaten moet worden gehouden. Het WGA-risico. Het WGA-risico is de kans dat de werknemer instroomt in de WGA. Of te wel, instroom in de ‘Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten’. Na de Ziektewet, de 104 weken loondoorbetaling, volgt nog 10 jaar uitkering voor de zieke medewerker. Van de eigenrisicodrager wordt verwacht dat deze werknemer betaald en begeleid wordt. Hier zit dan ook de meeste financiële schade. Daarom zorgt de verzuimspecialist Ziektewet dat alle juiste acties worden ondernomen, zodat er geen onnodige instroom plaatsvindt. Benieuwd naar hoe wij dit doen? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Meer over ons? Neem contact op

img-2

Niels, Specialist sociale zekerheid