Casemanager Verzuimspecialist Ziektewet

Loading

Complexe verzuimdossiers, bezwaar en beroep

Ziektewet begeleiding is complex. Misschien nog wel meer complex dan een verzuimtraject waarbij een werknemer nog in dienst is. Er moet een dagloonberekening worden gemaakt en spoor 1a en b moet worden onderzocht. Met name het onderzoek naar eigen werk of ander werk bij de ex-werkgever is lastig te onderbouwen. Je moet een gespecialiseerde arbeidsdeskundige inschakelen die kennis heeft van de belangen in de Ziektewet. De casemanager en verzuimspecialist Ziektewet van Matchvermogen helpt u verder met het coördineren van het Ziektewet proces.

Kennismaking plannen? Bel: 085-0870307

Loading

Onze aanpak. Pragmatisch, ontzorgend en specialistisch.

Stap 1: Analyse

We beginnen met een grondige evaluatie van het verzuimdossier om een volledig beeld te krijgen van de situatie. Dit omvat het bekijken van medische verslagen, arbeidsovereenkomsten, en eventuele eerdere correspondentie met betrekking tot het verzuim. Ze zorgen ervoor dat ze alle relevante informatie hebben om een effectief plan van aanpak te ontwikkelen.

Stap 2: Plan

Vervolgens werken we samen met u om een strategie te ontwikkelen die zowel de belangen van de werknemer als die van de organisatie dient. We kunnen u adviseren over de beste manier om met de werknemer te communiceren, welke stappen u kunt nemen om het verzuim aan te pakken, en hoe u eventuele toekomstige verzuimgevallen kunt voorkomen.

Stap 3: Oplossing

Daarnaast kunnen onze casemanagers en bewaarspecialist ook optreden als bemiddelaar tussen de werknemer en de werkgever. Ze kunnen helpen om misverstanden te verhelderen en te zorgen voor een open en eerlijke communicatie. Dit kan helpen om eventuele conflicten op te lossen en kan bijdragen aan een snellere terugkeer naar het werk of in spoor twee.

Complexe dossiers

Als een werknemer met een tijdelijk dienstverband uitvalt zijn de belangen groot. Er zijn meerdere risico’s die moeten worden afgedekt. Allereerst moet de Ziektewet schade worden beperkt. Dit wordt gedaan door de werknemer te helpen met zijn of haar re-integratie. Daarvoor zet de verzuimspecialist Ziektewet bijvoorbeeld een tweede spoor re-integratie traject in en een arbeidsdeskundige. Dit proces moet goed lopen. Tijdens de Ziektewet begeleiding gelden namelijk de regels van de Wet Verbetering Poortwachter. Bepaalde acties, zoals het plan van aanpak en de inzet van deskundigen, moet op tijd worden ingezet. Indien dit niet is gedaan kan UWV een sanctie opleggen als het dossier wordt getoetst bij de WIA beoordeling.

Inzet EZWB en TVB2

De EZWB en de TVB2 zijn belangrijke momenten. Het zijn tussentijdse beoordelingen door UWV waarin UWV bepaald of een werknemer > 35 % of < 35% arbeidsongeschikt is. Als een werknemer < 35% arbeidsongeschikt is, dan gaat een ex-werknemer de Ziektewet uit. Is een werknemer > 35% arbeidsongeschikt, dan loopt de Ziektewet door. Om ervoor te zorgen dat UWV correct het dossier kan toetsen is het belangrijk dat alle informatie klaar staat en wordt doorgestuurd naar UWV. Onze verzuimspecialist Ziektewet helpt u daar graag mee verder.

Inzet interventies

We geloven sterk in de kracht van vroegtijdige interventie. Door snel te handelen zodra een werknemer uitvalt, kunnen we de duur van het verzuim aanzienlijk verkorten. Onze specialisten werken samen met de opdrachtgevers om een op maat gemaakte aanpak te ontwikkelen die past bij de specifieke situatie van de werknemer. Onze aanpak is multidisciplinair. We betrekken diverse professionals zoals bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en tweede spoor begeleiders, die samenwerken om een holistisch plan te ontwikkelen. Dit team evalueert de medische, psychologische en werkomgevingsfactoren die kunnen bijdragen aan het ziekteverzuim en stelt een geïntegreerde interventiestrategie voor.

WGA voorkomen

Indien aan alle verplichtingen is voldaan, wordt er als het goed is geen sanctie opgelegd door UWV bij het toetsen van het re-integratiedossier. Echter, is er nog een belang dat in de gaten moet worden gehouden. Het WGA-risico. Het WGA-risico is de kans dat de werknemer instroomt in de WGA. Of te wel, instroom in de ‘Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten’. Na de Ziektewet, de 104 weken loondoorbetaling, volgt nog 10 jaar uitkering voor de zieke medewerker. Van de eigenrisicodrager wordt verwacht dat deze werknemer betaald en begeleid wordt. Hier zit dan ook de meeste financiële schade. Daarom zorgt de verzuimspecialist Ziektewet dat alle juiste acties worden ondernomen, zodat er geen onnodige instroom plaatsvindt.

Wie zijn onze specialisten?

Verzuim is complex. Dat weten wij maar al te goed. Onze casemanagers en bezwaarspecialisten zijn arbeidsdeskundigen en casemanagers met jarenlange praktijkervaring. Door de jaren heen hebben we duizenden casussen voorbij zien komen. Conflicten, fraude, zeer ingrijpende situaties van werknemers enzovoorts. We snappen dat verzuim complex is, we denken mee met jouw belangen en geven praktische tips of ontzorgen. Handel naar jouw visie binnen de kaders dat is ons motto.