Derde en tweede spoor

Al voor €1595,- een tweede of derde spoor

Loading

Laagdrempelig en innovatief spoor 2 en 3

Wij geloven dat iedereen waardevolle vermogens heeft, ook als iemand arbeidsongeschikt is. Onze gespecialiseerde tweede en derde spoor begeleiders koppelen kandidaten aan de juiste werkgever. Daarnaast krijgt een werknemer een belangrijke rol in het re-integratieproces. Wekelijks ontvangt een cliënt sollicitatie-opdrachten via een unieke elearning. Daardoor wordt er proactief gewerkt aan het vinden van een nieuwe baan baan.

Waarom Matchvermogen derde en tweede spoor?

Prijs-kwaliteit

Door online en offline coaching te combineren kunnen wij derde en tweede spoor trajecten kwalitatief en tegen een scherpe prijs aanbieden. Bovendien hoef je met onze modulaire aanpak nooit direct een 12 maanden traject af te nemen. Bij ons is een spoor 2 al mogelijk vanaf €1295, –

Top coaching

Met behulp van innovatieve elearnings en activiteitentracking wordt de kandidaat optimaal gefaciliteerd tijdens het traject in het maken van opdrachten. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor persoonlijke aandacht van onze geregisteerde en gecertificeerde coaches.

Extra ondersteuning

Wij geloven dat door mensen optimaal te faciliteren betere resultaten worden bereikt. Bijvoorbeeld met onze unieke elearning. Daardoor kunnen kandidaten met een beperking zelf gericht aan de slag met solliciteren. Dit met meer resultaat als gevolg.

Derde en tweede spoor: wat is tweede spoor?

Een tweede spoor traject is een traject dat dient te worden ingezet tijdens de eerste twee ziektejaren. Bijvoorbeeld als een werknemer > 42 weken ziek is. Het geldt voor zowel een werknemer die in dienst is als voor een werknemer die uit dienst is gegaan (Ziektewet). Enerzijds is het traject verplicht gesteld vanuit de Wet Verbetering Poortwachter, maar ook op basis van het UWV-beoordelingskader. Als eerste wordt een werknemer gecoacht op sollicitatievaardigheden. De volgende stap is het vinden van ander werk. Met behulp van het traject voorkom je sancties en help je werknemers nieuwe kansen te benutten.

carpenter man working on woodworking

Derde en tweede spoor: wat is derde spoor?

Insurance agent at work

Een derde spoor oftewel een re-integratietraject voor cliënten met een WGA-uitkering wordt aangeboden na de eerste twee ziektejaren. Met behulp van onze coaches gaat de kandidaat aan de slag met het benutten van restverdiencapaciteit. In andere gevallen ligt de focus op het verzamelen van bewijslast. Bijvoorbeeld dat iemand niet meer op de arbeidsmarkt kan werken. Samenvattend kijken we altijd of een IVA-uitkering mogelijk is of het traject moet worden gericht op het vinden van werk.

Matchvermogen aanpak

Online, offline en maatwerk

Een tweede of derde spoor dient op maat te worden afgestemd. Daardoor wordt het maximale resultaat bereikt. Op basis van een vrijblijvende intake geven we je advies over welk traject voor jouw werknemer geschikt is. Daarmee realiseren we in veel gevallen een goedkopere inzet van spoor 2. Ook wordt alleen aangeboden wat nodig is. In ruim 85% van alle gevallen is een online spoor 2 of 3 mogelijk. In de overige gevallen is een face to face traject noodzakelijk. Ook dan kan worden gedacht aan maatwerk, zoals het afnemen van een 3, 6 of 12 maanden traject.

De begeleiding

Onze arbeidsdeskundige coaches en tweede spoor begeleiders hebben een uitgebreid netwerk. Vanuit hun expertise weten ze goed te bepalen waar kansen liggen op de arbeidsmarkt op basis van de beperkingen van een werknemer. Daarnaast helpen zij kandidaten met jobhunting. Dat betekent dat zij actief op zoek gaan naar functies op de arbeidsmarkt. Onze visie is dat een cliënt allereerst zelfstandig in staat moet zijn om te solliciteren. Ook moet een cliënt optimaal worden gefaciliteerd. Dit doet Matchvermogen door top-coaching te combineren met innovatie.

E-learnings en fases

In onze e-learnings wordt een cliënt van A-Z meegenomen in hoe hij/zij moet solliciteren. Daarbij dienen cliënten opdrachten te maken welke vervolgens worden besproken met de tweede of derde spoor coach. Daardoor wordt de cliënt gefaciliteerd met handvatten en tools om zelfstandig effectief te gaan solliciteren. Als er een match is gevonden ondersteunen we de werknemer op de nieuwe werkplek. Bijvoorbeeld via een detacheringsconstructie, proefplaatsing of werkervaringsplek. Tijdens deze periode houden we contact met de werknemer en de werkgever.

Rapportages

Tijdens onze tweede en derde spoor trajecten stellen we altijd een start en eindrapportage op voor de opdrachtgever. Deze rapportage voldoet aan UWV-normen en het beoordelingskader. Indien er een traject tot 12 maanden wordt afgenomen ontvangt u ook nog een tussenrapportage. Tussentijds ontvangt u regelmatig een update van onze coaches de voortgang. Door het activiteitenboek kunnen wij snel een overzicht van de ondernomen activiteiten van de kandidaat naar je doorsturen. Kortom, streven naar een zo transparant mogelijk re-integratietraject.

Neem contact op voor meer informatie

Wij helpen je graag verder. Misschien onder het genot van een kop koffie of thee? Bijvoorbeeld via teams. Daardoor is vrijwel altijd een afspraak op korte termijn mogelijk. Laat gerust een bericht achter. Je krijgt binnen 24 uur reactie van onze contractmanager Niels.