Bekortingsverzoek UWV

Reduceer sanctietijd, bespaar en voorkom onnodige kosten

Loonsanctie opheffen met bekortingsverzoek UWV

Een loonsanctie wordt door UWV opgelegd als een (ex-) werkgever niet de juiste acties heeft ondernomen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en de Ziektewet. UWV geeft vervolgens herstel gronden aan. Helaas is het niet altijd zo simpel om daaraan te voldoen. Uit onderzoek door Matchvermogen onder 30 van onze klanten blijkt dat 6 op de 10 bekortingsverzoeken worden afgewezen met alle gevolgen van dien. Matchvermogen bekijkt uw sanctie vanuit medisch, juridisch en arbeidsdeskundig perspectief en vraagt voor u een adequate bekorting aan. In 9/10 gevallen bekorten wij voor u de sanctie. Daarmee bespaart u kosten, doorlooptijd en bovenal de vervelende situatie die ontstaat als er wordt gesanctioneerd.

Vrijblijvend advies werkgevers

Twijfel of je de loonsanctie kan bekorten? Wij helpen je in 5 minuten

Waar kunnen wij u me helpen?

  • Bekorten loonsanctie inadequaat spoor 2 of spoor 2 te laat ingezet
  • Bekorten loonsanctie onvoldoende inspanningen spoor 1
  • Bekorten loonsanctie inadequaat medisch- en of arbeidsdeskundig onderzoek

Waarom Matchvermogen?

  • Scherp tarief door medisch arbeidsdeskundige expertise
  • Eerlijk advies indien bekorting geen kans van slagen heeft
  • Persoonlijk en meedenkend advies

Sancties door UWV

Jaarlijks krijgt 1 op de 1.700 werkgevers een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting opgelegd, in totaal ongeveer 3.000 werkgevers. Dit doet UWV op diverse aspecten. De meeste sancties worden opgelegd op basis van een niet adequaat uitvoeren van een spoor 2 traject, het onvoldoende onderzoeken van spoor 1 of het niet correct beoordelen van de medische situatie door een bedrijfsarts.

Loading

Inadequaat spoor 2

Als er een sanctie is opgelegd op het gebied van een inadequaat spoor twee traject kan dit betekenen dat de inhoud van het tweede spoor niet voldoende was om werknemer te helpen aan een nieuwe baan. Er is bijvoorbeeld geen onderzoek gedaan naar de cliƫnt zijn of haar krachten en bekwaamheden waardoor er geen passend zoekprofiel is gevormd. Of er zijn te weinig sollicitaties verricht terwijl iemand daar wel toe in staat was. Matchvermogen zal in dit geval kijken hoe het tweede spoor kan worden gerepareerd. Eventueel adviseren wij een bureau aan die een paar maanden met de werknemer concrete sollicitaties gaat verrichten. Daarvoor maken wij voor u een kosten- en batenanalyse, waardoor u inzicht heeft in wat het zou kunnen opleveren.

Onvoldoelde onderzoek spoor 1

Werkgevers en eigenrisicodragers Ziektewet worden verwacht spoor 1b goed te onderzoeken. Spoor 1b houdt in ander werk bij de eigen werkgever. UWV verwacht dat werkgevers een functie aanbieden aan werknemers of (ex-)werknemers indien deze voorhanden zijn. Uiteraard dient de functie te passen bij de krachten en bekwaamheden van een werknemer. Dat kan nog best lastig zijn als iemand niet meer in dienst is.

Medische conclusie niet juist onderbouwd

Indien de bedrijfsarts een advies opgesteld is dat leidend tijdens de re-integratie. Echter kan een bedrijfsarts ook fouten maken. Het probleem is dat werkgevers en eigenrisicodragers WGA daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Je kunt dus niet blind vertrouwen op wat de bedrijfsarts aangeeft en adviezen opvolgen. Als op dit vlak een sanctie wordt opgelegd gaan wij na of we met terugwerkende kracht medisch advies kunnen opstellen. Daarmee kunnen we in de meeste gevallen aantonen dat er geen re-integratie-inspanningen zijn gemist.

Snel bekorten? Neem contact op

Matchvermogen is een arbeidsdeskundig onderzoek bureau met een medisch juridische expertise. Dat houdt in dat wij naast arbeidsdeskundige onderzoeken paramedische adiezen opstellen voor arbeidsongeschiktheid en re-integratie en helpen bij het indienen van bezwaar en beroep. Door onze combinatie van vaardigheden kunnen wij u snel, voordelig en toegankelijk helpen. Zo ook bij het bekorten van een loonsanctie. Indien u meer informatie nodig heeft, neem dan gerust contact op.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid