Bezwaar EZWB ex-werkgevers

Bezwaar tegen ziektewetbeslissing?

Bezwaar EZWB

UWV keurt werknemers na een jaar om na te gaan of iemand in aanmerking komt voor een Ziektewet uitkering. Daarbij wordt gekeken of een werknemer > 65% arbeidsongeschikt is. Deze beoordeling heet de EZWB, met andere woorden de eerstejaars ziektewetbeoordeling. Bij instroom van een werknemer in het tweede ziektejaar is het van belang goed de beschikking te controleren. Heb je twijfels bij de beslissing door UWV? Een andere verwachting ten aanzien van het arbeidsongeschiktheidspercentage? Laat ons je dan helpen recht te doen aan de situatie.

Hulp nodig?

Vierdubbel risico op schade

Een werknemer die instroomt in de ziektewet kan op vier manieren schade veroorzaken voor een werkgever. De eerste is het loon dat moet worden betaald (of te wel de ziektewetuitkering). Dit uit zich in premiestijging of een hogere voorzieningenpost. Het tweede aspect van de Ziektewet-schadepost zijn de interventiekosten. Je dient de werknemer een tweede spoor traject aan te bieden met kosten tot wel €3950, – Ook de inzet van een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. Het derde risico is de kans op een sanctie, als het re-integratieproces niet goed is verlopen. Het vierde risico is de kans op WGA instroom. Uit onze bezwaarschriften blijkt dat 10% van de Ziektewet-dossiers onnodig instroomt in de WGA. Een behoorlijke kostenpost!

Fase 1: Pro-forma bezwaar EZWB

Met het pro-forma bezwaar EZWB vragen wij alle informatie op bij UWV op basis waarvan zij een beslissing hebben genomen. Naar aanleiding van deze informatie kunnen wij bepalen of het doorzetten van het bezwaar zinvol is. Onze erkende rechtshulpverlener UWV mag medische informatie ontvangen en heeft een medische achtergrond.

Waar tegen bezwaar aantekenen?

Tijdens het pro-forma bezwaar tekenen wij op alle gronden bezwaar aan. Dit doen wij, omdat daarmee op al deze gronden informatie wordt verschaft aan onze medisch arbeidsdeskundige. Daardoor hoeft niet achteraf nogmaals informatie te worden geïnventariseerd en kunnen deze gronden voor een eventueel beroepschrift worden gebruikt.

Fase 2: Doorzetten bezwaar EZWB

Als blijkt dat het bezwaar aantekenen zinvol is, versturen wij alle argumentatie en gronden naar UWV. Daarna volgt een beslissing binnen 8 weken. In sommige gevallen dient er een hoorzitting plaats te vinden. Ook in dit geval kunnen we ondersteuning aanbieden.

Enkele bezwaargronden bezwaar EZWB

  • Verkeerde functieduiding door arbeidsdeskundige
  • Verhaal niet compleet weergegeven
  • Medisch beeld niet compleet
  • FML niet juist opgesteld
  • Prognostische factoren niet juist vastgesteld
  • Sprake van no-risk
  • Overige specifieke gronden

Fase 3: Pro-forma beroep en bezwaar

In sommige gevallen wordt het bezwaar niet toegekend. Wij geven vervolgens een advies om een pro-forma beroep aan te tekenen. Voor een beroep dient onze rechtshulpverlener naar de rechter te gaan voor een hoorzitting. Voor meer informatie over beroep geven wij graag advies op maat. Neem gerust eens contact op voor een vrijblijvend intakegesprek. Na het pro-forma beroep volgt vrijwel hetzelfde proces als bij een bezwaarschrift.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid