Haalbaarheidsonderzoek

Check op arbeidsmobiliteit en kansen

IVA onderbouwing of tool voor 2e of 3e spoor re-integratie

Een haalbaarheidsonderzoek is een onderzoek dat tijdens de Wet Verbetering Poortwachter, de wet WIA of tijdens de Ziektewet kan worden ingeschakeld. Het hangt af van de situatie welk doel het haalbaarheidsonderzoek dient. Het haalbaarheidsonderzoek van Matchvermogen kan worden gebruikt voor onderbouwing tweede spoor, het bepalen van een nieuwe zoekrichting voor werknemer, bezwaar en beroep of herbeoordelingen.

Haalbaarheidsonderzoek Wet Verbetering Poortwachter & ZIektewet

Veel werkgevers zijn bekend met een arbeidsdeskundig onderzoek dat tijdens de Wet Verbetering Poortwachter en Ziektewet wordt uitgevoerd. Als er een spoor 2 re-integratietraject wordt ingeschakeld is het zonder arbeidsdeskundige kennis lastig om een re-integratie richting te bepalen. Een haalbaarheidsonderzoek Wet verbetering poortwachter geeft dan ook antwoord op de vraag welke richting in het tweede spoor passend is. Op basis van de resultaten kan tweede spoor begeleiding gerichter plaatsvinden. Indien blijkt dat er geen functies mogelijk zijn voor werknemer op de arbeidsmarkt dan kan het haalbaarheidsonderzoek dienen als onderbouwing voor een vervroegde IVA aanvraag. Meer daarover leest u onder het kopje ‘Haalbaarheidsonderzoek IVA’.

Haalbaarheidsonderzoek WGA en IVA

Tijdens de WGA worden er regelmatig herbeoordelingen ingediend door de eigenrisicodrager. Door gericht een herbeoordeling aan te vragen is de kans op het realiseren van de juiste beslissing groter. Een haalbaarheidsonderzoek WGA kan daarbij helpen. In het onderzoek staan gegevens over de arbeidsmobiliteit van een werknemer, de kans dat iemand nog een baan vindt in de toekomst en de verwachtingen voor de verdere re-integratie.

Hoe werkt het?

Een haalbaarheidsonderzoek bestaat uit drie fasen. Het intakegesprek met (ex-)werknemer, eventueel een gesprek met (ex-)werkgever of casemanager en een arbeidsmarktanalyse. Tijdens de gesprekken inventariseert de arbeidsdeskundige de situatie van (ex-)werknemer. Er worden vragen gesteld over het verloop, de beperkingen en de visie van de betrokkenen over zijn of haar arbeidsongeschiktheid.

Stap 1: Belastbaarheid inventariseren

Door de beperkingen te analyseren van werknemer en te vergelijken met de laatste gestelde mogelijkheden door een bedrijfsarts of verzekeringsarts, kijkt de arbeidsdeskundige van Matchvermogen of het noodzakelijk is om de beperkingen anders in te schatten. In sommige gevallen dient een belastbaarheidsprofiel te worden geactualiseerd om een betere inschatting te maken.

Stap 2: Pre-UWV beoordeling: arbeidsmarktanalyse

Na een inventarisatie van de belastbaarheid, brengt de arbeidsdeskundige de knelpunten in kaart in relatie tot het oorspronkelijke werk, aangepast werk of nieuw werk op de arbeidsmarkt. De uitkomst van deze analyse kan een inschatting zijn of iemand recht heeft op andere Ziektewetuitkering, WGA-uitkering of een IVA. Een andere mogelijkheid is dat er wordt geconstateerd dat iemand juist geen recht heeft op een uitkering of het arbeidsongeschiktheidspercentage niet meer actueel is.

Stap 3: Rapportage en advies

De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden weergegeven in een rapportage. In deze rapportage staat duidelijk weergegeven wat de kansen zijn werknemer op het vinden van een baan in de reƫle arbeidsmarkt. Daarbij staat er een advies voor een herbeoordeling, wat kan worden gebruikt in een bezwaarschrift of voor een onderbouwing spoor 1 of 2.

Ga voor recht aan de situatie en een objectieve toets over arbeidsongeschitkheid

Twijfelt u over de belastbaarheid van een werknemer, de functionele mogelijkhedenlijst van de verzekeringsarts of bedrijfsarts? Wilt u een UWV-beslissing realiseren die recht doet aan de situatie van werknemer? Met een haalbaarheidsonderzoek door Matchvermogen helpen wij u verder met een duidelijk advies.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid