Ziekteverzuim training

Inzet bedrijfsarts en FML

Voorkom sancties, ga voor een korte doorlooptijd en zorg voor kwalitatieve adviezen met onze ziekteverzuim train

In onze ziekteverzuim training krijgt u alle informatie over hoe u met een bedrijfsarts communiceert en goede verzuimadviezen tot stand brengt. Daarnaast krijgt u inzicht in hoe een FML werkt en wat u hiermee kunt doen. Samen met onze trainer gaat u praktijkgericht aan de slag. Dat houdt in dat u met behulp van casussen inzicht krijgt in hoe de bedrijfsarts redeneert en hoe u de adviezen van de bedrijfsarts het beste kunt benutten. Ook is er genoeg ruimte voor praktijkvragen, zodat u de opgedane kennis direct kunt toepassen in de praktijk. Snel meer leren over de inzet van een bedrijfsarts? Neem gerust contact op voor meer informatie.

De bedrijfsarts en taakdelegatie

Een bedrijfsarts is een arts met een specialisme op het gebied van arbeid, gezondheid en inzetbaarheid. Een bedrijfsarts moet gemiddeld 10 jaar studeren voordat hij zijn vak zelfstandig mag uitoefenen. Bedrijfsartsen worden vaak onderbenut. Er wordt enkel gevraagd of zij een verslag kunnen opstellen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.. Toch is een goede samenwerking met de bedrijfsarts belangrijk. Onderzoek door Matchvermogen toont aan dat bedrijven die nauw samenwerken met de bedrijfsarts hun ziektedoorlooptijd met 15% kunnen verkorten. Dat is een enorme besparing! Tijdens onze training leert ook u de bedrijfsarts beter te benutten.

Taakdelegatie

Taakdelegatie binnen ziekteverzuim is een vrij nieuw begrip. Toch is het een belangrijke factor als het gaat om een kwalitatief Poortwachter, Ziektewet en WIA proces. Met taakdelegatie kunnen bepaalde taken van de bedrijfsarts worden gedelegeerd naar een praktijkondersteuner bedrijfsarts. Tijdens onze training krijgt u meer informatie over taakdelegatie, wat dit kan betekenen voor uw organisatie en wat dit voor u en uw werknemers kan opleveren. Indien u meer interesse heeft in de implementatie van taakdelegatie in uw organisatie dan kunt u vrijblijvend een advies gesprek bij ons aanvragen. Matchvermogen helpt bij de implementatie van faciliterende systemen die daarvoor nodig zijn.

FML termen

De FML is een soort heilige graal binnen de re-integratiedienstverlening. Voluit geschreven is een FML een ‘Functionele Mogelijkheden Lijst’. De lijst bevat de beperkingen van de werknemer en deze zijn onderverdeeld in 6 categorieën. Deze categorieën bestaan grofweg uit mentale categorieën en fysieke categorieën. In het tweede deel van onze training gaan we daar verder op in. Dit gezien deze termen kunnen worden gebruikt om een werknemer sneller en beter aan het werk te helpen. Ook krijg u meer informatie over wanneer het cruciaal is om een FML aan te vragen bij de bedrijfsarts.

Verslaglegging

Verslaglegging in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is uitermate belangrijk. Het gebeurt helaas nog maar al te vaak dat een verslag niet kwalitatief goed genoeg is om aan te tonen dat de juiste re-integratie-inspanningen zijn geleverd. Samen met onze training creëert u een eigen ‘Poke Yoke’ checklist, oftewel, een checklist waarmee geen fouten kunnen worden gemaakt, zodat er een kwalitatieve verslaglegging wordt gewaarborgd door de bedrijfsarts, casemanager of andere gedelegeerde.

Voorkom sancties, ga voor een korte doorlooptijd en zorg voor kwalitatieve adviezen met onze ziekteverzuim train

In onze ziekteverzuim training krijgt u alle informatie over hoe u met een bedrijfsarts communiceert en goede verzuimadviezen tot stand brengt. Daarnaast krijgt u inzicht in hoe een FML werkt en wat u hiermee kunt doen. Samen met onze trainer gaat u praktijkgericht aan de slag. Dat houdt in dat u met behulp van casussen inzicht krijgt in hoe de bedrijfsarts redeneert en hoe u de adviezen van de bedrijfsarts het beste kunt benutten. Ook is er genoeg ruimte voor praktijkvragen, zodat u de opgedane kennis direct kunt toepassen in de praktijk. Snel meer leren over de inzet van een bedrijfsarts? Neem gerust contact op voor meer informatie.

De bedrijfsarts en taakdelegatie

Een bedrijfsarts is een arts met een specialisme op het gebied van arbeid, gezondheid en inzetbaarheid. Een bedrijfsarts moet gemiddeld 10 jaar studeren voordat hij zijn vak zelfstandig mag uitoefenen. Bedrijfsartsen worden vaak onderbenut. Er wordt enkel gevraagd of zij een verslag kunnen opstellen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.. Toch is een goede samenwerking met de bedrijfsarts belangrijk. Onderzoek door Matchvermogen toont aan dat bedrijven die nauw samenwerken met de bedrijfsarts hun ziektedoorlooptijd met 15% kunnen verkorten. Dat is een enorme besparing! Tijdens onze training leert ook u de bedrijfsarts beter te benutten.

Taakdelegatie

Taakdelegatie binnen ziekteverzuim is een vrij nieuw begrip. Toch is het een belangrijke factor als het gaat om een kwalitatief Poortwachter, Ziektewet en WIA proces. Met taakdelegatie kunnen bepaalde taken van de bedrijfsarts worden gedelegeerd naar een praktijkondersteuner bedrijfsarts. Tijdens onze training krijgt u meer informatie over taakdelegatie, wat dit kan betekenen voor uw organisatie en wat dit voor u en uw werknemers kan opleveren. Indien u meer interesse heeft in de implementatie van taakdelegatie in uw organisatie dan kunt u vrijblijvend een advies gesprek bij ons aanvragen. Matchvermogen helpt bij de implementatie van faciliterende systemen die daarvoor nodig zijn.

FML termen

De FML is een soort heilige graal binnen de re-integratiedienstverlening. Voluit geschreven is een FML een ‘Functionele Mogelijkheden Lijst’. De lijst bevat de beperkingen van de werknemer en deze zijn onderverdeeld in 6 categorieën. Deze categorieën bestaan grofweg uit mentale categorieën en fysieke categorieën. In het tweede deel van onze training gaan we daar verder op in. Dit gezien deze termen kunnen worden gebruikt om een werknemer sneller en beter aan het werk te helpen. Ook krijg u meer informatie over wanneer het cruciaal is om een FML aan te vragen bij de bedrijfsarts.

Verslaglegging

Verslaglegging in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is uitermate belangrijk. Het gebeurt helaas nog maar al te vaak dat een verslag niet kwalitatief goed genoeg is om aan te tonen dat de juiste re-integratie-inspanningen zijn geleverd. Samen met onze training creëert u een eigen ‘Poke Yoke’ checklist, oftewel, een checklist waarmee geen fouten kunnen worden gemaakt, zodat er een kwalitatieve verslaglegging wordt gewaarborgd door de bedrijfsarts, casemanager of andere gedelegeerde.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid