Arbeidsdeskundige ondersteuning bedrijfsarts

Loading

Meer dan alleen een advies

De arbeidsdeskundige praktijkondersteuner bedrijfsarts (ADPOB) van Matchvermogen gaat een stap verder dan reguliere praktijkondersteuning. Onze specialist vertaalt direct de medische beperkingen van een (ex)werknemer in functionele mogelijkheden. Daarbij ligt de focus op het afleveren van een goed spreekuurverslag in duidelijke taal. Het resultaat is een duidelijk advies, waardoor casemanagers en werkgevers met concrete handvatten de re-integratie kunnen inrichten. Miscommunicatie wordt voorkomen en (ex()werknemers kunnen snel worden geholpen.

Wat is praktijkondersteuning bedrijfsarts

Een praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) is een taak gedelegeerde specialist die samenwerkt met de bedrijfsarts. Door het chronisch tekort aan bedrijfsartsen is deze constructie 2017 in werking getreden. De taakgedelegeerde neemt taken van de bedrijfsarts over, zoals administratie, intake-gesprekken en monitoring van een arbeidsongeschikte werknemer.

Wie is de ADPOB?

Een ADPOB is een specialist die zowel arbeidsdeskundige als para(medicus) is. Dat houdt in dat de ADPOB geschoold is als arts, fysiotherapeut, Mensendieck of ergotherapeut. De ADPOB mag lichamelijk onderzoek verrichten en heeft door zijn specialisaties zowel kennis van re-integratie, pathologie, fysiologie en anatomie.

Enkele voordelen van ADPOB

  • Duidelijke spreekuurverslagen en rapporten
  • Geen miscommunicatie over adviezen
  • Scherpe tarieven en goedkoper dan inzet van een bedrijfsarts
  • Spoor 1, 2 en 3 advies waarmee u direct aan de slag kunt
  • Doorlopend arbeidsdeskundig onderzoek
  • Handvatten waar betrokkenen écht wat mee kunnen

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid

Medische informatie naar FML termen

Bedrijfsartsen hebben steeds minder tijd voor een spreekuur. Een verlengde arm constructie biedt daarom uitkomst. De ADPOB neemt ruim de tijd om alle factoren van de re-integratie te bespreken met de werknemer. Bij zogenaamde ‘Red flags’ schakelt de ADPOB de pas de bedrijfsarts in. Funtionele mogelijkheden, of te wel, FML-termen zijn termen die worden gebruikt in de ‘Functionele mogelijkheden lijst’. Dit is een lijst die UWV gebruikt voor de beoordeling van arbeidsongeschikte werknemers bij de WIA poort. Matchvermogen vertaald medische informatie in deze FML termen. Daardoor kunt u veel beter de re-integratie van een werknemer vormgeven, objectief een gesprek aangaan met een werknemer of zelfs een bezwaar of beroep instellen.

Hoe werkt een ADPOB constructie?

Via Matchvermogen kunt u de ADPOB inschakelen via twee manieren. De eerste optie is in combinatie met één van onze bedrijfsartsen. De tweede optie is dat onze ADPOB onder taakdelegatie wordt gesteld van uw bedrijfsarts.

Spreekuur en spreekuurverslag

Het spreekuur van de ADPOB duurt veelal 60 minuten. Deze tijd is nodig om een goede inventarisatie te maken van mogelijkheden. Er worden immers altijd functionele mogelijkheden in een rapport benoemd. Tijdens het spreekuur kan lichamelijk onderzoek worden uitgevoerd.

Advies en rapportage

De rapportage van de ADPOB is 1 tot 2 pagina’s lang en bevat informatie over interventies, prognoses een re-integratiemogelijkheden. Indien van toepassing wordt er ook een opbouwschema vermeld. Een (ex)werknemer krijgt na een advies altijd zijn of haar

Aanmelden

Bent u voor het eerst klant bij Matchvermogen? Dan neemt onze administratie kort uw bedrijfsgegevens met u door. Na deze kennismaking levert u in drie simpele stappen gegevens aan.

3 simpele stappen naar een kwalitatief spreekuur verslag

  1. U meldt uw werknemer gemakkelijk aan via ons GDPR compliant aanmeldformulier
  2. U stelt de werknemer op de hoogte dat Matchvermogen contact opneemt om een afspraak te maken met een van onze ADPOB’ers
  3. De arbeidsdeskundige ADPOB voert binnen enkele weken een gesprek uit met de werknemer, inventariseert de beperkingen en brengt een advies uit samen met onze bedrijfsarts.

Medisch arbeidsdeskundige expertise

Er zijn verschillende soorten spreekuren die een ADPOB kan uitvoeren met verschillende doeleinden. Matchvermogen werkt daarvoor samen met artsen, paramedici, arbeidsdeskundigen en psychologen. Indien er meer dan een blik van een arbeidsdeskundige en/of bedrijfsarts noodzakelijk is noemen we dit een expertise.

Waarom een medisch arbeidsdeskundige expertise?

Een arbeidsdeskundige expertise inschakelen kan om meerdere redenen zinvol zijn. Tijdens een ziektetraject kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er geen duidelijk oordeel door de bedrijfsarts kan worden afgegeven over de medische situatie. In dat geval kun je een verzuimdossier niet goed sturen als casemanager of als (ex)werkgever. Een expertise is interventie waarbij de (ex-)werknemer door meerdere specialisten wordt gezien en onderzocht. Vanuit diverse disciplines wordt een oordeel gevormd en uiteindelijk komt een eindconclusie tot stand in een spreekuurverslag. Door verschillende diciplines te combineren is het expertiseadvies vaak een gedragen resultaat voor werknemer en optimale onderbouwing om bepaalde acties binnen de re-integratie juist wel of niet uit te zetten.

Wie zijn onze specialisten?

Voor de medisch arbeidsdeskundige expertise, werken wij samen met specialistische artsen en psychologen. Deze artsen en psychologen hebben ruime ervaring en kunde als het gaat om re-integratieproblematiek. De psycholoog, arts en de arbeidsdeskundige kijken samen naar de problematieken van een (ex-)werknemer. Vanuit diverse perspectieven en disciplines wordt een oordeel gevormd waar u direct mee verder kunt tijdens de re-integratie van uw medewerker.

Daarom gaat u voor Matchvermogen

Door arbeidsdeskundige en medische expertise te combineren komt veel sneller een adequaat verslag bij de werkgever te liggen. Onze arbeidsdeskundigen hebben een paramedische, zowel als een arbeidsdeskundige opleiding afgerond. Daarnaast hebben zij jarenlange ervaring in de re-integratiebranche. Daarom bent u verzekerd van een senior specialist die met u meedenkt, schadelast beheers en logische adviezen formuleert waar u echt wat mee kunt.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid