Praktische mogelijkheden lijst (PML)

Praktische adviezen voor re-integratie zonder arts

Wat is een PML?

Een PML ‘praktische mogelijkheden lijst’ is een onderzoek dat al vanaf dag 1 van arbeidsongeschiktheid kan worden ingezet zonder tussenkomst van een arts. Het onderzoek wordt uitgevoerd door (medisch) arbeidsdeskundigen. Al vroeg in het proces wordt door hen gekeken naar mogelijkheden van werknemer. Op basis van arbeidsdeskundige inventarisatie worden mogelijkheden in kaart gebracht. Allereerst kijken we naar het eigen werk, eventueel met aanpassingen en vervolgens naar andere werkzaamheden binnen de organisatie. Indien werken niet mogelijk is, wordt advies gegeven over arbeidsritme en herstelgerichte opbouw. 

Praktische handvatten vanaf dag 1 arbeidsongeschiktheid

Na ongeveer 6 weken arbeidsongeschiktheid vindt er een spreekuur plaats met de bedrijfsarts. Voor casemanagers, werkgevers en werknemers is het vaak lastig om voor deze tijd mogelijkheden in te schatten en aan te geven wat er wel of niet mogelijk is. Het gevolg is dat er soms weken geen acties worden verricht, waardoor doorlooptijd wordt verlengd en frustratie ontstaat aan de kant van werknemer en werkgever. De PML lost dit probleem op door vanaf dag 1 adviezen te geven waarmee werkgever, werknemer en een casemanager mee aan de slag kunnen. Of dit nu is binnen het proces van de Wet Verbetering Poortwachter, Ziektewet of de WGA. 

Wat levert het op?

 • Verkorten doorlooptijd (snel aan de slag met mogelijkheden)
 • Doorlopend arbeidsdeskundig advies op basis van functionele mogelijkheden (indien aanwezig)
 • Vergroten arbeidsmobiliteit en inzicht in mogelijkheden voor het vergroten van arbeidsmobiliteit
 • Besparen op kosten bedrijfsarts, expertise trajecten en interventies

Bijkomende voordelen

Een bijkomend voordeel is dat door de inzet van de PML in veel gevallen geen arts meer hoeft te worden ingezet. Door vroeg te sturen op activiteiten kan een groot deel van het verzuim tot 6 weken worden voorkomen. Ook tussentijds hoeft er minder vaak een arts te worden ingeschakeld en hoeft er in veel gevallen geen dure expertise te worden ingezet. Dat is met name het geval als de arbeidsdeskundige die de PML uitvoert onder taakdelegatie staat van de bedrijfsarts. 

Voor wie?

Door begrijpelijke taal en praktische rapportages kan de PML worden gebruikt door:

 • Leidinggevenden
 • Casemanagers
 • Bedrijfsartsen
 • Wernemers

PML (Wet Verbetering Poortwachter)

Handvatten geven aan werknemer en werkgever, minder medicaliseren en meer in mogelijkheden denken. Tijdens de Wet Verbetering Poortwachter kan een PML vanaf week 1 worden ingezet om al snel mogelijkheden vast te stellen.

PML (Ziektewet)

Handvatten geven aan casemanager Ziektewet. Meer grip op realiseren van uitstroom Ziektewet door betere arbeidsdeskundige onderbouwing.

In de Ziektewet kan een PML van meerwaarde zijn als er twijfel is over het realiseren van uitstroom Ziektewet bij de EZWB of de TVB2. In de PML worden mogelijkheden van werknemer opgesteld welke kunnen worden meegestuurd naar UWV als extra onderbouwing. Indien uitstroom niet realistisch is, worden er handvatten gegeven om de rest van de re-integratie vorm te geven.

PML (WGA): extra onderbouwing voor herbeoordeling

Het inzetten tijdens de WGA kan een casemanager voorzien van extra arbeidsdeskundige onderbouwing om de juiste beslissing te verwezenlijken. Ook kan een PML dienen als een vervanging van een objectivering door een arts. Door de ruime kaders van WGA begeleiding zorgt een PML voor directe doorvertaling van beperkingen in mogelijkheden. Daardoor weet een casemanager snel wat er gaande is en waar hij/zij aan toe is. 

PML: Veel gestelde vragen

Wat is een medisch arbeidsdeskundige? 

Een medisch arbeidsdeskundige is een arbeidsdeskundige met een paramedische of medische achtergrond. Hij of zij is opgeleid om belasting en belastbaarheid te wegen en ook medische informatie te kunnen interpreteren. 

Staat de arbeidsdeskundige altijd onder taakdelegatie?

De medisch arbeidsdeskundige hoeft niet onder taakdelegatie te staan. Beperkingen worden niet-medisch en subjectief (vanuit het gesprek met werknemer) geïnterpreteerd. Echter kan taakdelegatie er wel voor zorgen dat er een betere samenwerking plaatsvindt met de bedrijfsarts en dat ook complexe casussen kunnen worden behandeld. De bedrijfsarts geeft objectief advies over de beperkingen en de arbeidsdeskundige kan deze direct vertalen in handvatten en mogelijkheden.

Wanneer geen PML?

Door de medische achtergrond kan de medisch arbeidsdeskundige zogenaamde ‘red flags’ constateren. Deze worden uitgevraagd op niet-medisch niveau tijdens elk gesprek. Een ‘red flag’ betekent dat iemand bepaalde combinaties van beperkingen heeft waarbij werken contraproductief werkt op herstel. Enkele voorbeelden daarvan zijn: psychoses, zware burnout klachten of ernstige energetische klachten als gevolg van een ernstige ziekte. Ook is een PML niet geschikt om conflictsituaties op te lossen.

(Medisch) arbeidsdeskundige op stoel van bedrijfsarts?

Nee. De (medisch) arbeidsdeskundige gaat, mits hij niet onder taakdelegatie staat (PML +), geen medische gegevens verwerken. In geen enkel geval stelt een medisch arbeidsdeskundige een diagnose. De medisch arbeidsdeskundige opereert vanuit zijn eigen werkveld. Er wordt met een werknemer enkel gesproken over beperkingen die een werknemer ervaart in niet-medische terminologie.

Hoe werkt het?

 1. Doorlopen stroomschema PML (geschiktheid kandidaat)
 2. Aanleveren gegevens werkgever/casemanager via online formulier 
 3. Aanleveren gegevens door werknemer via online formulier
 4. Gesprek werkgever praktische mogelijkheden (video / telefonisch)
 5. Gesprek werknemer praktische mogelijkheden (werkplek / video / telefonisch)
 6. Ontvangen rapportage 

Business case

Frederiek is tandartsassistente en verdient € 2500, – per maand. Zij is een week arbeidsongeschikt als gevolg van beperkingen op lopen en staan. Vermoedelijk gaat herstel 10 tot 12 weken duren. Uit de PML komt naar voren dat mevrouw nog licht administratieve werkzaamheden kan verrichten bij organisatie. Loonwaarde die daaraan kan worden toegekend is circa 1500 euro per maand. Frederiek wordt vanaf week 2 ingezet als administratieve kracht. Door Frederiek in te schakelen voor loonwaardige activiteiten realiseert werkgever een reductie van circa 2 maanden (x1500) of te wel € 3000, – euro verzuimkosten.

Aanmelden?

Vragen of direct een dossier aanmelden? Neem gerust contact op voor meer informatie. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid