Doel arbeidsdeskundig onderzoek

Werkwijzen over verzuim in Nederland zijn goed geregeld. In beoordelingskaders is het vastgelegd dat er specialisten moeten worden ingeschakeld op specifieke momenten, de werknemer krijgt bescherming van de wet en een werkgever moet alles doen om werknemer weer aan het werk te helpen. Een specialist waar werkgevers veel gebruik van maken is de arbeidsdeskundige. Deze specialist rondom het eerste ziektejaar of iemand zijn eigen werk, eventueel met aanpassingen, ander werk bij organisatie of op de arbeidsmarkt kan verrichten. Maar wat is het doel van dit arbeidsdeskundig onderzoek? In dit artikel leggen kort uit wat je kunt verwachten en waarom een arbeidsdeskundige inschakelen verstandig is.

Soorten arbeidsdeskundige onderzoeken

Er zijn verschillende arbeidsdeskundige onderzoeken met elk een ander doel. Zo kan een arbeidsdeskundige een loonwaarde onderzoek uitvoeren, een regulier poortwachter onderzoek een onderzoek in de WGA of de Ziektewet. Ook zijn er arbeidsdeskundigen die werken in de letselschade sector. In die gevallen voert een arbeidsdeskundige ook nog wel eens een ‘would be’ onderzoek uit. Dit is een onderzoek waarbij wordt gekeken naar de toekomstige mogelijkheden van iemand welke mogelijk zijn weggevallen door een ongeval. Grofweg heb je 6 soorten onderzoeken. Mocht je benieuwd zijn naar de specifieke doelen van deze onderzoeken dan kun je eens op de diensten pagina’s kijken. Klik op de link om daar naar toe te navigeren.

Hoofdoel arbeidsdeskundig onderzoek

Wel komt het hoofddoel vaak overeen. Een arbeidsdeskundige onderzoekt in eigen, aangepast of ander werk wat de mogelijkheden zijn op basis van belasting en belastbaarheid. Belasting betekend in deze context de belasting door wat het werk veroorzaakt op iemand zijn gesteldheid. De belastbaarheid is wat iemand aan kan. Door deze twee tegenover elkaar te plaatsen kan arbeidsongeschiktheid worden bepaald. Daarmee kunnen acties binnen het eigen, aangepast of ander werk worden bepaald.

Doel van arbeidsdeskundig onderzoek bij 104 weken arbeidsongeschiktheid

Een arbeidsdeskundig onderzoek Wet Verbetering Poortwachter of Ziektewet is nodig om de mogelijkheden in eigen, aangepast of ander werk binnen een organisatie te onderzoeken. UWV verwacht dat dit wordt onderzocht voor 1 jaar en 6 weken. De arbeidsdeskundige geeft aan waar de beste kansen liggen voor een werknemer op gebied van inkomensbehoud. Op basis van dit advies onderneemt de werkgever de juiste acties door de bril van het UWV, mocht een werknemer worden beoordeeld door UWV.

Doel van arbeidsdeskundig onderzoek in de WGA

In de WGA is er geen verplichting voor arbeidsmogelijkheden onderzoek. Daarom kan een arbeidsdeskundige op elk willekeurig moment worden ingeschakeld. Meestal wordt de arbeidsdeskundige betrokken als er sprake is van een herbeoordeling of een bezwaarschrift. De arbeidsdeskundige gaat in gesprek met de (ex-)werknemer en kijkt naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt basis van de beschikbare informatie. Als er geen mogelijkheden zijn schrijft de arbeidsdeskundige zijn rapport. Het rapport wordt vervolgens gebruikt bij de aanvraag van een herbeoordeling of het aantekenen van een bezwaarschrift.

Doel van arbeidsdeskundig onderzoek bij loonwaarde vaststellen

Als er sprake is van verlies aan tempo, kwaliteit of inzetbaarheid in relatie tot arbeid kan een arbeidsdeskundige worden ingeschakeld om loonwaarde vast te stellen. Dit is het loon dat een werkgever tegenover de prestaties stelt die een werknemer nog levert bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Iemand kan bijvoorbeeld wel weer 100% aan het werk zijn, maar minder producten produceren dan voorheen. Dit betekend dat er ‘loonwaardeverlies’ plaatsvindt. Meestal worden loonwaarde metingen alleen toegepast als er sprake is van disfunctioneren, WAJONG of personen die vallen onder een banenafspraak

Doel van arbeidsdeskundig onderzoek bij letselschade

Tijdens letselschade is de belangrijkste taak van een arbeidsdeskundige het vaststellen van mogelijkheden en onmogelijkheden door letsel. Daarnaast heeft de arbeidsdeskundige een oplossingsgerichte blik. Hoe kan iemand met het letsel weer aan de slag? Waar liggen de kansen en juist onmogelijkheden in de toekomst? Naast het vaststellen van mogelijkheden op het moment, brengt de letselschade arbeidsdeskundige ook de ‘would be’ in kaart. Dit ‘would be’ onderzoek wordt in sommige gevallen gebruikt voor het vaststellen van de schadeclaim.

Taken van een arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige onderzoekt zoals aangegeven belasting van een functie van een werknemer en zet dit af tegen de belastbaarheid. Dit zet hij af tegen de mogelijkheden in eigen, aangepast of ander werk. De taak van de arbeidsdeskundige is om alle informatie te bundelen en vervolgens een rapportage op te stellen. De arbeidsdeskundige voert daarvoor een gesprek uit met de werknemer, werkgever en voert in sommige gevallen een werkplekonderzoek uit.

  • Gesprek (ex-)werknemer
  • Gesprek (ex-)werkgever
  • Werkplekonderzoek
  • Contact bedrijfsarts
  • Arbeidsdeskundige rapportage opstellen

Wanneer een arbeidsdeskundige?

Een onderzoek binnen de 104 weken arbeidsongeschiktheid bij een werkgever kan worden ingezet vanaf dag 1 arbeidsongeschiktheid. Echter is de norm dat er wordt gewacht met de inzet tot rond de 42ste tot de 52ste week van arbeidsongeschiktheid. Veel werkgevers kiezen er namelijk alleen voor om het onderzoek in te schakelen als het beoordelingskader UWV dit van hen vraagt. Meer momenten voor een arbeidsdeskundig onderzoek kun je lezen in ons artikel: ‘wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek‘.

Wat kost een arbeidsdeskundig onderzoek?

De kosten van een arbeidsdeskundig onderzoek lopen uiteen. Een regulier onderzoek is meestal rond de 900 – 995 euro. Een vervroegd onderzoek wordt meestal uitgevoerd voor rond de 595 tot 795 euro. Meer over de kosten van het arbeidsdeskundig onderzoek kun je vinden in ons artikel: ‘arbeidsdeskundig onderzoek kosten‘.

Wat levert het op?

Een arbeidsdeskundig onderzoek levert allereerst duidelijkheid op voor werknemer en werkgever. Wat moeten zij doen om opbouw in eigen, aangepast of ander werk te bevorderen? De arbeidsdeskundige levert antwoorden aan in zijn adviezen en rapportage. De adviezen zorgen voor de juiste beslissingen, inzet van interventies als spoor 2 en daarmee verkorting van doorlooptijd. Een werkgever bespaart daardoor niet alleen veel kosten, maar ook veel tijd. Daarnaast ben je door tijdig een arbeidsdeskundige in te schakelen compliant aan wet- en regelgeving binnen de 104 weken arbeidsongeschiktheid. Een loonsanctie van UWV wordt voorkomen, wat uiteraard wel een prettige bijkomstigheid is.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid