Arbeidsdeskundig advies

Voor de complexe verzuimcasus

Om kostenbesparing en een effectieve re-integratie te realiseren is het van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Met name als het gaat over de opbouw en de aard van de werkzaamheden. Met het vroegtijdig arbeidsdeskundig onderzoek en advies door Matchvermogen helpen wij u en uw werknemer verder met een concreet opbouwschema, loonwaarde koppelen en WGA-preventie advies. Hoe sneller iemand weer aan het werk gaat na een ziekmelding, hoe minder groot de drempel wordt om überhaupt weer aan de slag te gaan. Dit blijkt uit diverse studies en onderzoeken van TNO en Panteia.

Soorten arbeidsdeskundige onderzoeken

Loonwaarde en arbeidsdeskundig advies

Benut uw werknemer alle re-integratiemogelijkheden? Een arbeidsdeskundig advies kan u verder helpen met duidelijkheid verschaffen over de mogelijkheden van uw werknemer in eigen, aangepast of ander werk. Wij maken een concreet opbouwschema met praktische handvatten. Daardoor ontstaat er houvast in de re-integratie. Bovendien worden kosten, tijd en energie bespaart. Wij zorgen ervoor dat het juiste loon aan de bedongen arbeid wordt gekoppeld.

Vervroegd arbeidsdeskundig onderzoek 0-6 maanden

Een arbeidsdeskundige kan worden ingeschakeld op elk moment van de re-integratie, maar wordt meestal pas ingezet na één jaar ziekteverzuim ingezet. Toch is het verstandig om al eerder arbeidsdeskundig advies in te winnen als er sprake is van partiële arbeidsongeschiktheid. Zeker als sprake is van een onduidelijke situatie met betrekking tot de opbouw, loonwaarde toekenning of als er conflicterende belangen aanwezig zijn. Een arbeidsdeskundige dient in dit soort situaties als een stok achter de deur en zorgt voor inzicht, kostenbesparing en duidelijkheid. Mocht het verzuim toch langer duren dan verwacht, dan kunt u in de meeste gevallen met een gereduceerd tarief een arbeidsdeskundig onderzoek afnemen.

Wanneer vraagt u een vroegtijdig arbeidsdeskundig onderzoek aan?

  • Complexe verzuimcasussen
  • Bij twijfel over re-integratiemogelijkheden
  • Conflictsituaties

Wat u ontvangt bij een vroegtijdig arbeidsdeskundig onderzoek

  • Arbeidsdeskundig opbouwschema
  • Loopbaanplan (optioneel)
  • WGA en sanctiepreventieplan
  • Arbeidsdeskundig advies spoor 1 en 2
  • Advies duurzame inzetbaarheid

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid