Tweede spoor inschakelen? Hier zijn 5 redenen waarom

Een tweede spoor inschakelen, maar geen idee waarom dit nu eigenlijk noodzakelijk is? Veel werkgevers, met name MKB’ers lopen hier tegenaan. In dit artikel gaan we in op 5 redenen waarom een tweede spoor inschakelen zinvol is. Ook gaan we kort in op wat een tweede spoor inhoud.

Wat is een tweede spoor

Een tweede spoor is een re-integratietraject dat wordt ingeschakeld tijdens de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid. Dit in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter of Ziektewet. Het traject bestaat uit coaching door een spoor 2 coach op gebied van solliciteren en het vergroten van sollicitatievaardigheden van een coachee. De coachee dient te solliciteren om kansen op ander werk te onderzoeken. Daarnaast dienen er rapportages te worden opgeleverd die worden gebruikt als onderbouwing van het traject richting UWV. Dit doet de spoor 2 coach voor de werkgever.

Redenen om een tweede spoor in te schakelen

1. Voldoen aan wet- en regelgeving

Voor het inschakelen van een spoor 2 wordt meestal een arbeidsdeskundige rapportage opgesteld. Deze onderbouwt dat een spoor 2 traject moet worden ingeschakeld. Schakel je als werkgever niet een spoor 2 traject in volgens het advies? Dan heb je het risico dat UWV een sanctie oplegt ter hoogte van 1 jaar lang het loon doorbetalen. De filosofie hierachter is, dat bij het niet inschakelen van een re-integratietraject spoor 2 er kansen worden gemist. Daarmee wordt, bedoelt de mogelijkheden voor een werknemer om inkomen te behouden. Tijdens een spoor 2 traject wordt namelijk georiënteerd op ander werk en concreet gesolliciteerd naar functies. Het is de bedoeling dat er minimaal wordt gesolliciteerd op functies waarmee iemand 65% loon kan genereren. Een andere belangrijke vereiste is dat beperkingen van een werknemer niet mogelijk worden overschreden.

2. Directe schade reduceren

Veel werkgevers zien spoor 2 als een verplicht nummertje. Echter kan een spoor 2 traject direct veel schadelast in de vorm van uitkeringslasten of loondoorbetaling reduceren. Als een werknemer een goed CV heeft en een gunstige werk- en opleidingsachtergrond, dan kan er vaak al na een aantal maanden een plaatsing worden gerealiseerd.

Als iemand een baan vindt tijdens het tweede spoor, wordt iemand vanuit een detacheringsconstructie vanuit de eigen werkgever weggezet. Daarmee wordt in veel gevallen de loonlasten gedekt. In sommige gevallen zelf meer. Bijvoorbeeld als iemand een baan vindt die meer loon oplevert dan de baan die iemand al beoefende. In het laatste geval zie je vaak dat werknemers er voor kiezen zichzelf hersteld te melden. Wel belangrijk dat een werkgever de werknemer informeert over de consequenties. Bijvoorbeeld het verliezen van WW-recht en loondoorbetaling bij ziekte.

3. Indirecte schade reduceren

Levert het tweede spoor niks op in de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid? Dan is het niet voor niks geweest. Grote werkgevers betalen een gedifferentieerde premie voor de WGA. Dit is een uitkering die volgt na 104 weken arbeidsongeschiktheid als iemand > 35% wordt geacht door UWV. Een tweede spoor inschakelen is een investering in sollicitatievaardigheden en oriëntatie, ook voor de lange termijn. Mocht het niet lukken in de eerste periode van arbeidsongeschiktheid om een baan te vinden, dan heeft iemand in ieder geval al de vaardigheden voor later. Hoe later je start, hoe langer het duurt om een baan te vinden. Met andere woorden, de indirecte schade is daardoor groter.

4. Een goede werkgever zijn

Naast dat een tweede spoor schade reduceert, je voldoet aan regel- en wetgeving heeft het nog een belangrijk voordeel. Bijvoorbeeld als je als werkgever bekend wil staan als ‘goede werkgever’. Als je personeel tekort hebt wil je talent aantrekken door goede arbeidsvoorwaarden. Dit kan onder andere een goede regeling bevatten voor loonverlies bij ziekte, maar ook een mobiliteitsplan waarin spoor 2 staat opgenomen. Je kunt daarmee aantonen dat je als werkgever alles doet om een werknemer te ondersteunen bij arbeidsongeschiktheid. Veel werkgevers die spoor 2 zien als arbeidsvoorwaarden laten werknemers zelf een partij uitkiezen.

5. Verzuimpreventie

Als een medewerker vastloopt in zijn of haar werk kan dit meerdere factoren hebben. Een van de factoren kan zijn dat iemand het niet meer naar zijn zin heeft. Een spoor 2 inschakelen kan dan helpen met een stuk coaching en loopbaanoriëntatie. Tijdens het spoor 2 wordt iemand geholpen met vraagstukken op gebied van werk. Waar krijgt iemand nog wel energie van? Hoe kan iemand ook duurzaam aan de slag in ander of eigen werk? Ook als iemand hersteld wordt gemeld, heeft iemand nog steeds de handvatten om deze vragen te beantwoorden. Werknemers kunnen dan ook na herstel beslissen om een carrièreswitch te maken, in plaats van ongelukkig in eigen werk te blijven werken. Daarmee voorkom je niet alleen ziekteverzuim, maar ook een natuurlijk verloop wat noodzakelijk is voor een gezonde organisatie.

Meer vragen over tweede spoor inschakelen?

Wij helpen je graag verder met vrijblijvend advies of een offerte voor spoor 2. Onze aanpak kenmerkt zich door maatwerk, kwalitatieve rapportages en eerlijke adviezen. Nieuwschierig? Kijk dan eens hier.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid