Arbeidsdeskundig consult

Klaar voor helder inzicht? Vrijblijvend arbeidsdeskundig advies werkgevers & ERD

Loading

Vrijblijvend advies voor direct inzicht

Tijdens ons vrijblijvende arbeidsdeskundig consult stellen we werkgevers voor aan onze expertise in arbeidsdeskundigheid en re-integratie. In een informele setting introduceren we onszelf zonder verplichtingen te benadrukken. We analyseren de specifieke behoeften van de werkgever en delen vervolgens advies over re-integratieopties, spoor 2, typen onderzoeken en oplossingen buiten werk. Ons doel is om inzichten te verschaffen en onze meerwaarde te tonen, zonder directe verplichtingen. Zo hopen we werkgevers te overtuigen van onze diensten voor eventuele toekomstige samenwerkingen.

Welke adviezen wij u vrijblijvend kunnen geven

Type onderzoek

Tijdens het vrijblijvende arbeidsdeskundig consult adviseren wij werkgevers over het benodigde onderzoek, zoals vervroegd, loonwaarde of regulier, om hun re-integratiebehoeften effectief in kaart te brengen.

Spoor 2 advies

In het consult verstrekken we tweede spoor advies door de voorgelegde casus te analyseren. We beoordelen het geschikte type spoor 2, evenals de optimale duur en intensiteit ervan. Wij helpen u verder met een doorverwijzing.

Verder dan werk

Tijdens het consult bespreken we ook de mogelijkheden voor vervroegde IVA, pensioen en outplacement, gericht op het verkennen van passende oplossingen voor de individuele situatie die aan ons is voorgelegd.

Welke onderzoeken voeren wij voor je uit?

Arbeidsdeskundig onderzoek WVP

WVP staat voor Wet Verbetering Poortwachter. De arbeidsdeskundige van Matchvermogen kijkt samen met de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts welke functies er met een bepaalde belastbaarheid kunnen worden uitgevoerd. Met andere woorden, er wordt gekeken of de oorspronkelijke functie van de werknemer nog passend is. Daarna wordt onderzocht of deze functie passend kan worden gemaakt. In sommige gevallen is dit niet mogelijk en dient er te worden gezocht naar functies buiten het eigen werk. Daarvoor wordt een tweede spoor traject geactiveerd.

Vervroegd onderzoek

In veel gevallen wordt een arbeidsdeskundig onderzoek te laat ingezet. Hierdoor worden onnodig veel kosten gemaakt en loonsancties opgelegd. Indien al vroeg blijkt dat er marginale of geen benutbare mogelijkheden zijn, kunnen wij van toegevoegde waarde zijn. Een vervroegd arbeidsdeskundig onderzoek geeft meer inzicht in de re-integratiemogelijkheden en eventueel al op de inzet van spoor twee. Ook kunnen we inventariseren of vervroegd pensioen of een IVA mogelijk is. Daarmee zorgt u veel eerder in het proces voor actie en inzicht.

Arbeidsdeskundig onderzoek Ziektewet

Tijdens het gebruikelijke arbeidsdeskundig onderzoek ligt de focus op het onderzoeken van de arbeidsmogelijkheden in spoor 1a, spoor 1b en spoor 2. Dit is bij een Ziektewet-dossier niet anders. Echter is bij de Ziektewet een goede afdichting van spoor 1 extra complex. UWV verlangt namelijk dat ook spoor 1 (het laatste werk of ander werk bij de ex-werkgever) wordt onderzocht, terwijl de werknemer niet meer in dienst is. Naast een poortwachterbestendig onderzoek verzorgen we een compleet advies over re-integratiemogelijkheden. Wij lossen het complexe vraagstuk over spoor 1 re-integratie voor je op.

Arbeidsdeskundig onderzoek WGA

Tijdens de WGA dient er net als tijdens de eerste 104 weken ziekteverzuim goed te worden gekeken naar de arbeidsmogelijkheden van een werknemer. Dit is een plicht van de eigenrisicodrager WGA. Daarnaast is het uiterst belangrijk om de juistheid van het arbeidsongeschiktheidspercentage te monitoren. Dit kan schadelast reduceren en zorgt ervoor dat de beschikking van het UWV recht doet aan de situatie van de werknemer. Een arbeidsdeskundig onderzoek WGA geeft meer inzicht in de mogelijkheden van een werknemer, zodat de begeleiding tijdens de WGA adequaat verloopt.

Vrijblijvend adviesgesprek over de juiste dienst?


Matchvermogen ondersteunt je bij onderzoek in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, WGA en de Ziektewet. We bieden ook hulp aan verzekeraars, letselschadeslachtoffers en ondernemers om een passend arbeidsongeschiktheidspercentage vast te stellen. Zoek je een betrouwbare arbeidsdeskundige die verder gaat dan enkel het uitvoeren van onderzoek? Ontdek onze diensten en laat ons je deskundig bijstaan.

Bekijk onze onderzoeken:

Wij stellen graag een maatwerkofferte voor je op