Bijscholing verzuim sancties voorkomen, bezwaar & beroep

Diepte bijscholing verzuim voor HR adviseurs en casemanagers over bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep instellen is voor veel HR managers en leidinggevenden niet gangbaar. Ook casemanagers zijn er vaak huiverig over. Toch is een bezwaar en beroep instellen zeer lonend. Vaak wordt er een specialistische partij ingeschakeld, zoals Matchvermogen, maar u kunt ook gemakkelijk zelf een bezwaar en beroep instellen. Het enige wat u nodig heeft, is een goed beeld van wat een complexe casus is en een gemakkelijke casus. Daarbij zijn er standaardhandelingen en formats die u kunt gebruiken.

Bent u toe aan een bijscholing verzuim?

Tijdens onze bijscholing verzuim leert u binnen 2.5 uur waar u bezwaar en beroep tegen kunt aantekenen. Ook ontvangt u van ons praktische handleidingen en instructies waarmee u kunt inschatten of u een casus moet doorzetten of zelf kunt behandelen. Deze training wordt gegeven op beginnersniveau en is ideaal voor geïnteresseerden die willen starten met het aantekenen van een bezwaar of beroep. Bent u een ervaren jurist of bewaarspecialist? Dan verwijzen wij u graag door naar een cursus van één van onze partners. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Wat is een pro-forma bezwaar

Een bezwaar start je op met een pro-forma bezwaar. Een pro-forma bezwaar is bedoeld om informatie te vergaren van de tegenpartij (in dit geval UWV), waarbij de tegenpartij informatie verstuurt over de tot stand gekomen beslissing. Een pro-forma bezwaar indienen kan zowel een medische, arbeidsdeskundige of een verzekeringstechnische grond bevatten. Het is zeer belangrijk om in een pro-forma bezwaar duidelijk te zijn. Is men dit niet, dan ontvangt men verkeerde informatie, waardoor men mogelijk het bezwaarschrift niet goed insteekt. Tijdens onze cursus krijgt u simpele tips mee om alle informatie te kunnen ontvangen.

Wat is een bezwaar?

Een bezwaar wordt ingediend op basis van de informatie die u tijdens het pro-forma bezwaar heeft ontvangen. Logischerwijs gebruikt u die punten uit de informatie, waarvan u denkt dat het wat gaat opleveren. Om een bezwaar krachtig in te dienen kunnen er altijd een aantal standaardgronden worden ingediend. Dit om de kans op succes te vergroten. Na onze training heeft u een concreet stroomschema ontwikkeld, waarmee bezwaar kan worden aangetekend.

Wat is een beroep?

Net als een pro-forma bezwaar kunt u ook een pro-forma beroep indienen. Nadat u dit gedaan heeft, krijgt u de gronden op basis waarvan uw bezwaar is afgewezen. Vervolgens moet u een case maken. Wij adviseren daar altijd een jurist voor in te schakelen. Toch zijn er ook een aantal gevallen waarin u zelf gemakkelijk beroep aan kunt tekenen. Voor deze gevallen krijgt u een concreet overzicht mee tijdens onze training.

Waar tekent u een bezwaar of beroep tegenaan?

Een bezwaar of beroep kunt u grofweg aantekenen tegen een WIA-beslissing, Ziektewet beslissing, een loonsanctie of een toekenningsbeslissing. De gronden kunnen uiteenlopen van medische fouten, arbeidsdeskundige fouten tot calculatiefouten. Gelukkig zijn er een aantal standaardfouten die worden gemaakt. Wij leren u deze fouten te herkennen, zodat ook u een bezwaar of beroep kunt indienen.

Meer van onze trainingen

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid