10 punten om bezwaar tegen te maken in de Ziektewet en WGA beslissing

Helaas komt het nog al te vaak voor. UWV geeft een beslissing af die niet juist is. De oorzaken hiervan zijn veelzijdig. Soms zijn deze simpel, maar soms ook heel complex. In dit artikel gaan we in op de hoofdoorzaken van een verkeerde UWV beslissing en dus ook de reden waarop je in bezwaar kunt gaan.

Hoe is een UWV beslissing opgebouwd?

Een beslissing van het UWV voor een Ziektewet, WGA of WAJONG uitkering bestaat uit een aantal vaste componenten:

  1. Introductie: Hierin wordt aangegeven of iemand recht heeft op een uitkering.
  2. Uitkeringsbedrag: Dit gedeelte vermeldt het bedrag waarop de ontvanger recht heeft.
  3. Arbeidsdeskundig onderzoek: Als dit heeft plaatsgevonden, is het terug te vinden in de bijlagen.
  4. Medisch onderzoek: Indien er een medisch onderzoek is uitgevoerd door de verzekeringsarts, wordt deze informatie naar de werknemer gestuurd. Als werkgever ontvang je deze gegevens alleen via een arts gemachtigde, die de medische informatie vervolgens vertaalt naar begrijpelijke taal.

Waartegen bezwaar maken?

Bezwaar aantekenen? Dan moet je eerst begrijpen hoe de beslissing in elkaar zit. Een beslissing bestaat uit vier componenten:

  1. Toerekening
  2. Vaststelling van de uitkering
  3. Arbeidsdeskundig onderzoek
  4. Sociaal medisch oordeel

Binnen deze componenten zijn er variabelen waar je bezwaar tegen kunt maken.

1. Toerekening

Een toerekening aan de ex-werkgever vindt plaats als de WGA instroom voortkomt uit een ziekteperiode die onder de verantwoordelijkheid van de werkgever valt. Hierbij wordt de verantwoordelijkheid voor de kosten verdeeld tussen verzekeraars, het UWV en de voormalige werkgever.

2. Hoeveelheid toerekening

De exacte mate van toerekening kan ter discussie staan, met name als er onduidelijkheden zijn over de periode of oorzaak van de ziekte.

3. Functionele mogelijkheden

Dit heeft betrekking op wat de werknemer nog wel of niet kan doen qua werk. Hierbij kan men in bezwaar gaan tegen de vastgestelde beperkingen.

4. Geduide functies

De functies die zijn toegewezen aan de werknemer op basis van zijn/haar beperkingen kunnen ter discussie staan.

5. Fouten

Dit kan variëren van administratieve fouten tot procedurele misstappen tijdens het onderzoeksproces.

6. Uitkeringsbedrag

Bij het berekenen van het uitkeringsbedrag kunnen zich fouten voordoen of er kunnen meningsverschillen zijn over de juiste berekeningsmethode.

7. Inconsistente informatie

Als er tegenstrijdigheden zijn tussen het medisch onderzoek en het arbeidsdeskundig onderzoek.

8. Onvoldoende onderzoek

Wanneer de beslissing genomen lijkt zonder voldoende of grondig onderzoek, kan dit een basis zijn voor bezwaar.

9. Incorrecte interpretatie van regelgeving

Het UWV kan de geldende wet- en regelgeving soms verkeerd interpreteren, wat invloed heeft op de beslissing.

10. Gebrek aan transparantie

Als het beslissingsproces niet transparant is en de redenering achter de beslissing niet duidelijk is, kan dit ook een grond zijn voor bezwaar.

Conclusie

Het maken van bezwaar tegen een beslissing van het UWV is een complex proces dat kennis van de systematiek en de inhoud vereist. Als werkgever is het van belang om goed geïnformeerd te zijn en waar nodig deskundige hulp in te schakelen. Deze tien punten kunnen als leidraad dienen bij het formuleren van je bezwaar.

Laat de Experts voor Je Werken

Twijfel je aan de juistheid van een beslissing van het UWV of voel je je overweldigd door het proces van het maken van bezwaar? Je bent niet alleen en er is professionele hulp beschikbaar. Bij Matchvermogen combineren we expertise met een ongeëvenaarde drive om je bij te staan. Als erkende rechthulpverlener en specialist in het indienen van bezwaren, hebben wij een indrukwekkend slagingspercentage van meer dan 87% voor de bezwaarschriften die wij indienen.

Wat nog meer? Wij zijn zo overtuigd van onze expertise en toewijding, dat we op basis van no-cure no-pay in bezwaar gaan tegen de WHK beslissingen van het UWV. Dit betekent dat je alleen betaalt als we resultaat behalen.

Verspil geen kostbare tijd en middelen aan het proberen te navigeren in complexe UWV processen. Laat ons je gids zijn en zorg ervoor dat je de best mogelijke kans hebt om succesvol te zijn in je bezwaar.

Neem vandaag nog contact op met Matchvermogen en laat ons voor jou het verschil maken.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid