5 Voordelen van een re-integratietraject spoor 2

Een re-integratietraject spoor 2 is een traject dat wordt ingeschakeld binnen de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid. Voor veel werkgevers is het een noodzakelijk traject en het wordt soms gezien als een zinloze financiële last. Op basis van cijfers van het UWV blijkt, maar gemiddeld 13% van de gevallen een plaatsing te worden gerealiseerd. Niet veel volgens veel mensen. Heeft dan ook wel nut zo’n spoor 2? In dit artikel gaan we in op de 5 voordelen van een spoor 2 traject.

1. Voldoen aan regel en wetgeving

Uiteraard is de belangrijkste motivatie voor een werkgever om een spoor 2 in te schakelen regel- en wetgeving. Tijdens de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid verwacht UWV dat er wordt gekeken wordt naar andere mogelijkheden buiten eigen werkgever. Volgens het beoordelingskader UWV dient een re-integratietraject uiterlijk binnen 1 jaar en 6 weken te worden ingeschakeld. Veel werkgevers denken dat een dagje later inschakelen niet uit maakt. Helaas is UWV erg streng als het hier om gaat. Volg altijd het beoordelingskader. Twijfel? Schakel dan een specialist in, zoals een arbeidsdeskundige om je hierover te adviseren. Het gevolg van niet tijdig een spoor 2 inschakelen kan zijn een loondoorbetalingsverplichting van 1 jaar.

2. Detacheren

Hoewel spoor 2 over het algemeen een kleine kans op duurzame plaatsing biedt, kan het toch mogelijk zijn om een plaatsing te realiseren voor jouw werknemer, zij het tijdelijk en niet duurzaam. Dit is vooral het geval voor werknemers met beperkte belastbaarheid. Matchvermogen heeft in het verleden al meerdere werkgevers gevonden die werknemers met een beperking vanuit sociaal oogpunt in dienst willen nemen, met name in de sectoren ICT, zorg en horeca. Soms is het mogelijk om flexibel een paar uur te detacheren, wat zelfs voor een tijdelijke periode zinvol kan zijn om loonkosten terug te winnen.

Belangrijk is dat de spoor 2-begeleider beschikt over een netwerk van dit soort werkgevers en begrijpt waar werknemers met beperkingen nog steeds aan de slag kunnen. Een plaatsing kan namelijk al snel tot wel 250 euro per dag aan besparingen opleveren (re-integratiekosten + verzekeringskosten). Zelfs als de plaatsing slechts een tijdelijke detachering betreft, kan de besparing oplopen. Een detacheringsperiode van drie maanden kan dan al snel meer dan 10.000 euro besparen.

3. Verkorten doorlooptijd WGA

Na 104 weken arbeidsongeschiktheid volgt een WGA-uitkering, als deze wordt toegekend door UWV. In sommige gevallen blijft de werkgever echter financieel verantwoordelijk voor de werknemer, zowel voor de re-integratie als voor de WGA-periode. Als het spoor 2-traject niet binnen de eerste 104 weken slaagt, kan het nog steeds van invloed zijn op de WGA-periode van de werknemer. Tijdens deze periode is de werknemer verplicht te solliciteren als hij of zij daar belastbaarheid voor heeft. Daarom is het inschakelen van een spoor 2-traject een langetermijninvestering.

Een werknemer die een spoor 2-traject heeft gevolgd, heeft doorgaans sollicitatievaardigheden opgedaan die snel kunnen worden gebruikt om verder te solliciteren. Hierdoor kan de focus direct worden gelegd op solliciteren in plaats van oriëntatie op functies, wat vaak meer resultaat oplevert. In plaats van in pas in de WGA-periode te beginnen is al reeds een investering gedaan. Daardoor wordt een kandidaat over het algemeen sneller geplaatst.

4. Je investeert in arbeidsmobiliteit

Als werkgever wil je dat je werknemers in beweging zijn en zich ontwikkelen. Het laatste wat je wil is een werknemer die enkel voor het geld bij jouw bedrijf blijft werken en vervolgens arbeidsongeschikt wordt. Arbeidsongeschikt betekent overigens niet dat je niet kunt werken. Dit werkt zo. Een medewerker is misschien arbeidsongeschikt voor zijn eigen functie, maar hoeft dat niet te zijn voor een andere functie intern of op de arbeidsmarkt. Het probleem met een werknemer die hier nooit over heeft nagedacht is, dat die zich vast zal blijven houden aan de eigen functie. Een spoor 2 traject kan dan ook helpen om werknemer in te laten zien wat mogelijkheden zijn. Mocht dit tot een interne plaatsing komen, dan levert dit uiteraard een behoorlijke reductie op van de doorlooptijd.

5. Goed werkgeverschap

Als een werknemer in dienst komt bij een werkgever hoopt hij of zij altijd dat de werkgever goed werkgeverschap toont. Dit betekent een goed sociaal vangnet en adequate begeleiding bij ziekte. Tijdig inschakelen van een goed spoor 2 partij is dan ook belangrijk. Voor sommige werknemers is goed werkgeverschap een USP, waardoor zij er voor kiezen om bij een bepaalde werkgever aan de slag te gaan. Het is dan ook niet gek dat veel werkgevers hier tegenwoordig mee pronken als zij nieuw talent proberen binnen te halen. Gebruik je spoor 2, casemanagementbureau en coaches om te laten zien hoe je als werkgever voor werknemers zorgt. Dit zal niet alleen effect hebben op aantrekken van mensen, maar ook voor een hogere werknemerstevredenheid. Een mooie bijkomstigheid is dat een hoge werknemerstevredenheid ziekteverzuim verminderd.

Hulp nodig?

Als u meer wilt weten over de voordelen van een spoor 2 traject en hoe dit uw organisatie en werknemers ten goede kan komen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons team van deskundigen staat klaar om al uw vragen te beantwoorden en u te helpen bij het vinden van de beste oplossing voor uw situatie. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe een spoor 2 traject u kan helpen om uw doelen te bereiken.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid