Arbeidsdeskundig Onderzoek voor Werkgevers Informatie

Heb jij als werkgever te maken met veel ziekteverzuim? Dat is natuurlijk erg vervelend. Wanneer één van je medewerkers langdurig ziek is kan dit immers een negatieve invloed hebben op jouw bedrijf en het team van collega’s. Daarom is het verstandig om een arbeidsdeskundig onderzoek in te schakelen wanneer een werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt is.

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft jou als werkgever snel en eenvoudig inzicht in de re-integratiemogelijkheden van jouw werknemer. De arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van de medewerker worden duidelijk in kaart gebracht zodat alle partijen weten waar ze aan toe zijn.

Onze arbeidsdeskundige kan waardevolle inzichten bieden in het mogelijke re-integratietraject van jouw werknemer. Is er aangepast werk mogelijk of is het tijd voor de medewerker om een volledig andere functie te overwegen? Dit soort vragen worden beantwoord door onze professionals. Benieuwd wat ons arbeidsdeskundige onderzoek voor jouw bedrijf kan betekenen? Wij vertellen je graag meer over de werkwijze die wij hanteren.

Het belang van een arbeidsdeskundig onderzoek

Veel werkgevers deinzen terug wanneer het aankomt op het laten uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek. Ze zijn vaak bang dat ze hier veel geld aan kwijt zijn en dat het een moeizaam traject is. Niets is echter minder waar. De ervaren professionals van Matchvermogen zorgen ervoor dat het traject moeiteloos verloopt en dat er daadwerkelijk een oplossing komt voor de afwezigheid van jouw werknemer. Wij proberen bovendien altijd de beste prijs- kwaliteit verhouding aan te bieden. Dit doen wij bijvoorbeeld door een spoor 2 en een arbeidsdeskundig onderzoek te combineren.

Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek wordt er gekeken naar de arbeidsmogelijkheden van de werknemer, maar ook doet de deskundige grondig onderzoek naar de mogelijkheden die jouw bedrijf te bieden heeft. Kan er bijvoorbeeld aangepast werk of een andere functie binnen het bedrijf worden aangeboden aan de medewerker in kwestie?

Vind je het lastig om hier zelf antwoord op te geven omdat je niet precies weet welke mogelijkheden er zijn? Dan helpt de arbeidsdeskundige je hier graag verder mee. De jarenlange ervaring van onze professionals zorgt er namelijk voor dat ze kansen en mogelijkheden sneller inzien. Dit kan dus ontzettend waardevol zijn tijdens het vaststellen van de re-integratiemogelijkheden van jouw werknemer.

Hoe gaat het arbeidsdeskundige onderzoek in zijn werk?

Jij bent ongetwijfeld benieuwd hoe het arbeidsdeskundige onderzoek van Matchvermogen er precies uitziet. Wat kun je verwachten en welke stappen worden er gezet? Onderstaand bespreken we kort de gang van zaken die wij hanteren tijdens het onderzoek.

Gesprekken met alle partijen

Om te beginnen zal jij als werkgever een gesprek hebben met de arbeidsdeskundige. Daar zal dieper worden ingegaan op de betreffende situatie. Op deze manier kan de deskundige een beter beeld vormen en zodoende nog betere hulp bieden. Onze professional dient immers een duidelijk beeld te hebben van de situatie en omstandigheden om een passend advies uit te kunnen brengen.

Na een gesprek met jou zal de arbeidsdeskundige ook een gesprek gaan voeren met de werknemer in kwestie. Zo kan deze op zijn beurt ook zijn verhaal doen. De arbeidsdeskundige zorgt er dus voor dat iedereen zich gehoord voelt.

In sommige gevallen is een gesprek met de bedrijfsarts ook noodzakelijk. Deze heeft immers het allerbeste beeld van de situatie van de medewerker en zijn of haar arbeidsmogelijkheden.

Werkplekbezoek

Soms is een werkplekbezoek ook onderdeel van het arbeidsdeskundige onderzoek. Het kan noodzakelijk zijn dat de deskundige fysiek aanwezig is op de werkvloer om te beoordelen welke invloed de re-integratie eventueel zou hebben op het herstel van de werknemer.

Wat is de fysieke belasting van het werk en welke invloed zal het mentaal hebben? In welke mate zal de hervatte samenwerking met collega’s invloed hebben op de werknemer? Deze vragen kunnen beantwoord worden door middel van een werkplekbezoek. Wanneer er eventuele aanpassingen gedaan moeten worden in verband met de re-integratie zal een bezoek aan de werkplek bovendien ook noodzakelijk zijn.

Uitgebreid onderzoeksrapport

De arbeidsdeskundige van Matchvermogen brengt naar aanleiding van de gesprekken een uitgebreid onderzoeksrapport uit. Hierin worden alle bevindingen overzichtelijk genoteerd. Kan de werknemer zijn werkzaamheden hervatten? Is het noodzakelijk om de functie van de werknemer aan te passen? Is het wellicht nodig om een compleet nieuwe functie aan te bieden? Of is het voor beide partijen beter dat de werknemer naar mogelijkheden buiten de organisatie zoekt? Al deze vragen zijn relevant tijdens het arbeidsdeskundige onderzoek.

Alle re-integratie stappen worden genoteerd in het onderzoeksrapport. Dit biedt houvast voor zowel werknemer als werkgever. Beide partijen weten waar ze de komende tijd aan toe zijn en hebben dan ook een doel om naartoe te werken. De oplossing is in zicht en dit is een geruststellende gedachte.

Altijd respectvol en oplossingsgericht

Met trots kunnen wij je vertellen dat onze professionele deskundige altijd oplossingsgericht te werk gaan tijdens de uitvoer van een arbeidsdeskundig onderzoek. De focus ligt op datgene wat er nog wél mogelijk is. Vaak is er namelijk meer mogelijk dan jij of je werknemer denkt.

De professionals van Matchvermogen tonen respect voor iedereen. Hun respectvolle en eerlijke houding zorgt voor een rustig en spoedig verloop van het onderzoek. Zowel werkgever als werknemer bevinden zich waarschijnlijk in een hectische situatie. De houding van de arbeidsdeskundige kan rust tijdens het re-integratieproces teweegbrengen, iets wat vaak hoognodig is.

Kan jij de hulp van zo een professionele deskundige ook wel gebruiken? Vraag dan een kennismakingsgesprek aan bij Matchvermogen!

Wat levert het arbeidsdeskundige onderzoek voor jou op?

Het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek helpt zowel jou als jouw werknemer in het creëren van mogelijkheden en oplossingen. De professionals van Matchvermogen onderzoeken niet alleen de mogelijkheden, maar bieden ook een volledig plan van aanpak voor het re-integratietraject van jouw medewerker. Alles word je dus uit handen genomen door onze ervaren arbeidsdeskundige.

Het arbeidsdeskundige onderzoek van Matchvermogen zorgt ervoor dat jij je als werkgever weer kunt gaan focussen op datgene wat belangrijk is voor jouw bedrijf.

Een onderzoek laten uitvoeren is heel eenvoudig en snel geregeld. Door gebruik te maken van onze diensten voldoe je bovendien aan de plicht die jij als werkgever hebt in het leveren van een bijdrage aan de re-integratie van jouw werknemers.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid

.