Arbeidsdeskundig onderzoek voor werknemer informatie

Wanneer jij als werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt bent, kan het zijn dat er op den duur een arbeidsdeskundig onderzoek zal plaatsvinden. Dit onderzoek kan op het eerste gezicht wellicht wat beangstigend lijken, maar wist je dat zo een onderzoek voor jou als werknemer juist heel waardevol kan zijn?

Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek wordt er namelijk altijd gedacht in oplossingen. Een deskundige zal samen met jou bepalen welke vormen van arbeid nog wel haalbaar zijn voor jou. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aangepaste werkzaamheden bij je huidige werkgever of een compleet nieuwe baan buiten de organisatie.

Het is goed om je te realiseren dat een arbeidsdeskundige er is om jou als werknemer te helpen. Jij wilt immers ook weer zo snel mogelijk re-integreren, is het niet? Onderstaand leggen we je in het kort uit hoe een arbeidsdeskundig onderzoek nu precies in zijn werk gaat en wat de professionals van Matchvermogen voor jou persoonlijk kunnen betekenen.

Waarom is een arbeidsdeskundig onderzoek belangrijk?

Wellicht vraag je je af wat nu eigenlijk de meerwaarde is van het arbeidsdeskundige onderzoek. Het antwoord ligt voornamelijk bij de arbeidsdeskundige. Onze deskundige professionals weten precies wat de juiste aanpak is voor jouw re-integratietraject. Aangezien dit traject van groot belang is voor jouw verdere carrière, wil je natuurlijk alles doen om dit tot een goed einde te brengen. Een arbeidsdeskundige helpt je daarbij.

Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden tot aangepast werk die de werkgever te bieden heeft, maar ook of dit werk nog wel bij jou past. Is dit werk fysiek en mentaal niet te belastend voor jouw situatie? Naar deze zaken wordt uitgebreid onderzoek gedaan zodat jij op een goede manier kan re-integreren.

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan in sommige gevallen ook uitwijzen dat jouw huidige werkgever niet meer goed aansluit op jouw arbeidsmogelijkheden. In dat geval kan er een tweede spoor traject gestart worden waarbij de arbeidsdeskundige samen met jou op zoek gaat naar mogelijkheden buiten de organisatie, bij een andere werkgever.

Om een optimaal beeld te krijgen van jouw kansen en mogelijkheden, kun je je vertrouwen stellen in de professionals van Matchvermogen.

Hoe gaat een arbeidsdeskundig onderzoek in zijn werk?

Wanneer je voor het eerst deelneemt aan een arbeidsdeskundig onderzoek weet je waarschijnlijk nog niet precies wat je ervan moet verwachten. Dat is logisch. Om jou toch een beeld te geven van hoe zo een onderzoek precies in zijn werk gaat, bespreken we hieronder enkele hoofdpunten.

Gesprekken met werkgever en werknemer

Het arbeidsdeskundige onderzoek gaat van start met een aantal gesprekken. De arbeidsdeskundige die deze gesprekken gaat voeren zorgt ervoor dat hij of zij goed beslagen ten ijs komt. Zo wordt er op voorhand gekeken naar de functieomschrijving, jouw cv en de inzetbaarheidsmogelijkheden die de bedrijfsarts eventueel reeds in kaart heeft gebracht.

De arbeidsdeskundige voert een gesprek met jou, je werkgever en incidenteel volgt er daarop een driegesprek met beide partijen. In sommige gevallen volgt er daarna ook een werkplekbezoek. Soms is dit nodig om de belasting van het werk in te schatten. Wanneer er nog onduidelijkheden zijn kan de arbeidsdeskundige ervoor kiezen om ook een gesprek met jouw bedrijfsarts te voeren.

Wellicht vraag je je af wat er in al deze gesprekken besproken wordt. Er zijn diverse cruciale aspecten die aan bod komen. Zo wordt er om te beginnen vastgesteld of jij in staat bent om je oorspronkelijke functie binnen het bedrijf weer volledig uit te voeren, en zo ja, op welke manier dit wordt opgebouwd.

Lijkt terugkeer in eigen functie niet mogelijk? Dan wordt er gekeken naar mogelijke aanpassingen die ervoor zouden kunnen zorgen dat je wel weer aan het werk kunt. Wanneer dit in de betreffende functie niet mogelijk is, kan er gekeken worden naar andere functies binnen de organisatie. Wellicht dat je tijdelijk een andere functie kunt bekleden, totdat je weer volledig bent hersteld en kunt terugkeren in je eigen functie.

Zoals eerder reeds benoemd kan het ook voorkomen dat er helemaal geen re-integratiemogelijkheden liggen binnen het bedrijf waar jij werkzaam bent. In dat geval zal er gekeken worden naar de mogelijkheden tot een nieuwe functie buiten de organisatie. Het kan immers zo blijken te zijn dat een nieuwe werkgever voor jou de beste optie is.

Onderzoeksrapport met bevindingen

De arbeidsdeskundige verwerkt alle bevindingen in een uitgebreid rapport. Deze zal met jou en je werkgever besproken worden. De eventuele re-integratiestappen worden in dit rapport duidelijk uiteengezet. Op deze manier weten alle partijen waar ze aan toe zijn en wat ze de komende tijd kunnen verwachten.

We kunnen dus wel stellen dat het arbeidsdeskundige onderzoek jou zeker verder helpt. Wellicht voel je je door je arbeidsongeschiktheid nutteloos of heb je last van andere deprimerende gedachten. Dit is absoluut niet vreemd. Juist daarom is het belangrijk om een arbeidsdeskundig onderzoek op een positieve manier te benaderen.

Het is goed om je te realiseren dat de arbeidsdeskundige erop uit is om jou te helpen. Onze werkwijze is altijd oplossingsgericht en onze professionals hebben oprechte aandacht voor jou als werknemer. De arbeidsdeskundige gaat op een respectvolle manier om met alle betrokkenen en zorgt zo dat alles in goede banen wordt geleid.

Wat levert een onderzoek door Matchvermogen jou op?

Een arbeidsdeskundig onderzoek dat wordt uitgevoerd door Matchvermogen zorgt ervoor dat jij meer inzicht krijgt in je eigen mogelijkheden. Je eigen belastbaarheid zal worden vastgesteld en op basis daarvan kunnen de re-integratiemogelijkheden in kaart worden gebracht. Onze arbeidsdeskundige zorgt voor een compleet plan van aanpak. Op deze manier wordt het volledige traject in goede banen geleid.

Het onderzoek van Matchvermogen zorgt ervoor dat jij verder kunt met je leven en je carrière. Het kan je helpen om uit een sleur te komen waar je wellicht in terecht bent gekomen. Met gedrevenheid begeleiden wij je graag op weg naar nieuw werk. Dit doen we dan via een spoor 2 traject.

Wist je dat jij Matchvermogen zelf kan aandragen bij je werkgever? Het kiezen van een passende arbeidsdeskundige is immers van belang voor beide partijen. Wij staan klaar om zowel jou als jouw werkgever te voorzien van de allerbeste service.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid