Arbeidsdeskundig Onderzoek voor Verwijzers Informatie

Heb jij te maken als bedrijfsarts, verzekeringsarts of physician assistant met een werknemer die langdurig ziek of arbeidsongeschikt is, en dient er meer inzicht te komen in de re-integratiemogelijkheden binnen een bedrijf? Dan zou je door kunnen verwijzen naar Matchvermogen voor een arbeidsdeskundig onderzoek. Hiermee krijgen zowel werknemer als werkgever een duidelijk beeld van de mogelijkheden. Door onze paramedische neven expertise kunnen we goed schakelen met medici en is er vaak aan een paar woorden genoeg om adequate dienstverlening op zetten.

Een arbeidsdeskundig onderzoek is noodzakelijk voor het inschakelen van een passend re-integratietraject spoor 2 of 3. Het onderzoek is gericht op oplossingen en kijkt naar de arbeidsmogelijkheden die de werknemer nog wel heeft. De arbeidsdeskundige zorgt voor een volledig re-integratieplan zodat alle partijen weten waar ze aan toe zijn.

Ben jij benieuwd waarom je jouw cliënten het beste door kunt verwijzen naar Matchvermogen? Dan raden we je aan om het onderstaande artikel grondig te lezen. Wij vertellen je alles wat je moet weten over de werkwijze van Matchvermogen en laten je zien wat wij voor zowel werknemer als werkgever kunnen betekenen.

Waarom een arbeidsdeskundig onderzoek?

Als doorverwijzer ben jij ongetwijfeld reeds op de hoogte van het belang van een arbeidsdeskundig onderzoek. Ook bij Matchvermogen kunnen werknemer en werkgever rekenen op de beste hulp. Wij begrijpen dat de re-integratie een heftige ingreep kan zijn voor de medewerker in kwestie. Daarom pakken de professionals van Matchvermogen de zaak zorgvuldig aan.

Wij snappen dat een zorgvuldige en correcte aanpak van cruciaal belang is tijdens het re-integratietraject van een werknemer. Er zijn veel belangen in het spel. Een werknemer wil soms zijn eigen functie niet los laten. Een werkgever wil een werknemer niet meer terug nemen. Om goed in beeld te krijgen wat de werknemer nodig heeft en welke mogelijkheden er liggen binnen het bedrijf, is de hulp van een arbeidsdeskundige absoluut onmisbaar.

Iedere werknemer is uniek en dat begrijpen wij. Iedere situatie vraagt dan ook om een andere aanpak. Gelukkig zijn onze arbeidsdeskundige ervaren professionals die van alle markten thuis zijn. Zij zetten hun jarenlange ervaring maar al te graag in om al onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Een arbeidsdeskundig onderzoek is altijd oplossingsgericht. De beperkingen staan niet centraal, maar de focus ligt juist op de mogelijkheden die er nog wel zijn. De arbeidsdeskundige probeert erachter te komen welke vormen van arbeid de werknemer nog wel kan uitvoeren.

Wat houdt een arbeidsdeskundig onderzoek precies in?

Een arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit diverse gesprekken met werkgever, werknemer en eventueel met de verwijzer. Soms is een werkplekbezoek ook noodzakelijk. Alle verzamelde gegevens worden verwerkt in een uitgebreid onderzoeksrapport en ook zal de arbeidsdeskundige een advies uitbrengen betreft de re-integratiestappen. Al deze onderdelen worden op een vlotte doch nauwkeurige manier uitgevoerd. Laten we eens kort stilstaan bij de inhoud van deze diverse onderdelen.

Gesprekken met diverse partijen

Alvorens de arbeidsdeskundige in gesprek gaat met de werkgever en werknemer, zorgt deze dat hij of zij zich goed heeft ingelezen. Het is immers van belang dat de arbeidsdeskundige optimaal op de hoogte is van de situatie.

Het arbeidsdeskundige onderzoek begint doorgaans met een gesprek met werkgever. Tijdens dit gesprek zal de deskundige nog meer inzicht verkrijgen in de situatie en het verloop van het verzuim. Ook wordt er besproken welke stappen er reeds zijn gezet en hoe dit is verlopen.

Na het gesprek met werkgever zal de werknemer ook een persoonlijk gesprek hebben met de arbeidsdeskundige. Wij vinden het immers belangrijk dat alle partijen gehoord worden. De werknemer krijgt de kans om meer uitleg te geven met betrekking tot de situatie en de deskundige zal de medewerker ook gerichte vragen stellen om een compleet beeld te verkrijgen.

Doorgaans vindt er na de individuele gesprekken een driegesprek plaats met zowel werkgever als werknemer. De besproken zaken worden nagelopen en beide partijen krijgen de kans om hun gedachte met elkaar te delen. Wij hechten belang aan de relatie tussen werkgever en werknemer en zullen er dan ook alles aan doen om deze optimaal te houden.

Alhoewel het niet altijd noodzakelijk is, kan de arbeidsdeskundige een gesprek aanvragen met de bedrijfsarts. Dit wordt vaak gedaan wanneer er zaken zijn die nog onduidelijk zijn of die op enige manier vragen om opheldering.

Onderzoeksrapport inclusief advies

De bevindingen van de arbeidsdeskundige worden opgesteld in een uitgebreid onderzoeksrapport. Deze bevat een gedetailleerde beschrijving van de situatie, de mogelijkheden tot re-integratie, de eventuele noodzakelijke aanpassingen en het toekomstige verloop van het re-integratietraject. Beide partijen doen er goed aan dit advies van de arbeidsdeskundige ter harte te nemen. Het advies is namelijk gebaseerd op jarenlange ervaring en expertise. Wij vertrouwen blindelings op onze professionals en zijn er zeker van dat deze zowel met werkgever als werknemer het beste voor hebben.

Respectvolle houding arbeidsdeskundige

Matchvermogen onderscheidt zich van andere bureaus middels onze zeer ervaren deskundige. De arbeidsdeskundigen van Matchvermogen zijn namelijk niet alleen zeer kundig in hun vak, maar hebben ook jarenlange ervaring in het werkveld van verzuim- en arbeidsongeschiktheid. Dit maakt dat ze bekend zijn met diverse situaties en dus altijd goed kunnen inspelen op de behoefte van iedere klant.

Wij begrijpen dat iedere situatie en ieder persoon uniek is, en hier hoort uiteraard een passende aanpak bij. Respect, eerlijkheid en passie staan bij ons centraal. Vanuit deze richtlijnen proberen we al onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Al jarenlang helpen we zowel werkgevers als werknemers bij het ontdekken van unieke mogelijkheden en het aangaan van nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Wat levert een arbeidsdeskundig onderzoek bij Matchvermogen op?

Wellicht vraag je je af waarom de keuze voor Matchvermogen nu de beste is? Wat levert een arbeidsdeskundig onderzoek precies op? Er zijn diverse voordelen te benoemen. Om te beginnen bieden de resultaten van het arbeidsdeskundige onderzoek duidelijkheid en houvast voor alle partijen. Iedereen weet waar men aan toe is en er is weer een positieve blik op de toekomst.

Het arbeidsdeskundige onderzoek van Matchvermogen zal ervoor zorgen dat er oplossingen worden aangedragen en dat alle partijen stappen gaan zetten in de goede richting. Dit is immers waar beide partijen naar verlangen.

Daarnaast leveren we in een arbeidsdeskundig onderzoek plus extra adviezen. Bijvoorbeeld een WGA risicoscan, sanctierisicoscan en een financiële berekening voor werkgever en werknemer. Daardoor weten alle partijen waar zij aan toe zijn nu en in de toekomst.

De respectvolle houding van onze deskundige zorgt voor een vlekkeloos verloop van het onderzoek. Het proces gaat snel maar wordt uitermate zorgvuldig uitgevoerd. Dit maakt dat zowel werkgever als werknemer hun volledig vertrouwen kunnen stellen in de professionals van Matchvermogen.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid

.