Verzuimscan en beleidsadvies voor besparing en verzuimreductie

Krachtige analyse en onderbouwd proces en beleidsadvies

De verzuimscan van Matchvermogen helpt u om meer inzicht te krijgen in ziekteverzuim. Daarnaast geven we u een praktisch advies dat samen met u en uw werknemers wordt opgesteld. Dit gebeurt middels een Lean Six Sigma methodiek. Dat houdt in dat we naast de oplossingen vanuit de organisatie ook aan de slag gaan met data-analyse. Op deze manier ontstaat er een gedragen en onderbouwd resultaat voor zowel de analyse als het advies.

Daarom kiest u Matchvermogen

 • Wij gebruiken Lean Six Sixma
 • Praktische workshops met het management en de werknemers
 • Onderbouwd met data uit uw organisatie
 • RI&E advies
 • Arbeidsdeskundige blik

Lean six sigma advies

De filosofie van Lean is dat u samen verbetert met iedereen uit uw organisatie. Voor onze verzuimscan is dat niet anders. Tijdens onze workshops kijken we samen met werknemers en managementleden naar eventuele problemen en oplossingen voor het verzuim in uw organisatie. Onze Lean specialist helpt het proces te faciliteren. De output van de workshop, in combinatie met de data wordt gebruikt om tot een onderbouwd advies te komen.

Hoe werken wij?

 1. Discovery workshop met werknemers en management
  1. Probleemsessie
  2. Oplossingensessie
 2. (Data)-analyse middels vragenlijsten of ruwe data
 3. Rapportage en advies
  1. Opsomming data en interpretatie
  2. WVP/ZW/WGA inrichting
  3. Interventie-adviezen
  4. Beleidsadvies

Onze partners helpen u graag verder met

 • Premie of verzekeringsadvies
 • Trainingsprogramma
 • RI&E
 • Implementatietrajecten

Onze specialisten

Onze Lean Six Sigma blackbelts hebben expertise op het gebied van Lean en verzuim. Daardoor krijgt u een met data onderbouwd advies aangevuld met praktische adviezen over arbeidsongeschiktheid en verzuim. Heeft u meer dan één verzuimscan nodig, zoals een RI&E? Dan helpen we u graag verder, samen met onze partners.

Volg ons ook op Twitter en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.