WGA risicoscan

Risk management diagram

Voorkom €64.550 aan WGA-instroomkosten en help uw werknemer met de re-integratie Een ingestroomde WGA’er kost een werkgever gemiddeld zo’n €64.550. Het op tijd kunnen anticiperen op een potentiëel WGA instroomrisico is van essentieel belang voor het kunnen bepalen van toekomstige uitgaven. Daarnaast kan er door het instroomrisico te bepalen op tijd worden geanticipeerd op het … Lees meer