Hoe zit een tweede spoor traject in elkaar?

Er zijn al veel artikelen geschreven over wat je gaat doen in een tweede spoor traject, maar er is nog maar weinig duidelijke informatie over hoe dit er dan in de praktijk uit ziet en waarom er bepaalde acties moeten worden ondernomen. Vragen die we vaak krijgen gaan over hoe een tweede spoor traject in … Lees meer

Arbeidsdeskundig Onderzoek in Veghel

Talking collegues

Na langdurig ziekteverzuim, en in sommige gevallen reeds bij kort verzuim, wordt er vaak een arbeidsdeskundig onderzoek gestart. De werkgever of de verwijzer zet dit traject in werking om de re-integratiemogelijkheden van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer in kaart te brengen. Het doel van dit onderzoek is om de werknemer in kwestie duurzaam te laten … Lees meer

Arbeidsdeskundig Onderzoek in het Gooi

Arbeidsdeskundige

Het Gooi is een welvarende regio in Midden-Nederland. Net als in iedere andere regio, hebben ook werkgevers in het Gooi te maken met zaken gerelateerd aan ziekteverzuim en re-integratie. In geval van langdurig ziekteverzuim doet een werkgever er goed aan om een arbeidsdeskundig onderzoek te starten. Dit onderzoek brengt de re-integratiemogelijkheden van de werknemer in … Lees meer

Bezwaar maken UWV? Lees dit eerst.

Bezwaar maken UWV

Bezwaar maken UWV? Ben je het niet eens met een herbeoordeling of eerste toekenningsbeslissing Ziektewet, WGA of WAJONG? Lees dan eerst onze tips in dit artikel. Wij helpen je met inzicht in wat je nodig hebt voor je een bezwaar aantekent. Ook geven we je een handige checklist waarmee je kunt nagaan of je genoeg … Lees meer

Voorbeeld bezwaar UWV. Hoe doe je het?

Legal law

Steeds meer mensen dienen bezwaarschriften in tegen het UWV. Dit komt omdat het UWV vaak veel fouten maakt bij het nemen van beslissingen over WGA of Ziektewet uitkeringen. In dit artikel geven we je tips voor het schrijven van een effectief bezwaarschrift. Als je liever een kant-en-klaar bezwaarschrift hebt, scrol dan naar beneden. Door deze … Lees meer

Wanneer spoor 2 inzetten?

cropped view of worker with broken arm siting at table with documents opposite businessman in

Een spoor 2 traject is een re-integratietraject dat wordt ingeschakeld tijdens de eerste 104 weken ziekteverzuim. De inzetdatum is uiterst belangrijk om sancties van UWV te voorkomen. In dit artikel gaan we in op de vraag wanneer je spoor 2 dient in te zetten. Wat is een spoor 2 traject? Een spoor 2 traject is … Lees meer

Kosten jobcoach

Head shot portrait confident old businesswoman coach wearing glasses looking at camera

Kosten jobcoach. Betaalt u nu teveel? Voor we ingaan op de kosten van een jobcoach is het goed om de verschillende soorten jobcoaching door te nemen, zowel als de verschillende plekken waar jobcoaching wordt aangeboden. Deze aspecten, zowel als het niveau van de coach en de bekendheid van de coach hebben effect op de tarieven … Lees meer

Welke vragen stelt een arbeidsdeskundige?

Question

De arbeidsdeskundige wordt meestal ingeschakeld tijdens de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid en meestal in de 42ste week. Het gesprek dat wordt gevoerd heet een arbeidsdeskundig onderzoek. Het is vaak een spannend moment voor een (ex-)werknemer gezien er in het onderzoek wordt bepaald of hij of zij kan terugkeren in eigen, aangepast of ander werk. … Lees meer

Arbeidsdeskundig onderzoek Engels

arbeisdeskundig onderzoek Engels

Als een arbeidsdeskundig onderzoek moet worden uitgevoerd is goede communicatie cruciaal. Details kunnen van invloed op de re-integratie en het advies van de arbeidsdeskundige. Het verkeerd opstellen van een arbeidsdeskundig advies kan nare gevolgen hebben voor een werkgever. Bijvoorbeeld het opleggen van een santie door UWV. Daarom kan het lonen om een arbeidsdeskundig bureau in … Lees meer

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Soil investigation expedition

Wat Doet een Arbeidsdeskundige? Het kan voor een werkgever soms een uitdaging zijn om de arbeidsmogelijkheden van een arbeidsongeschikte werknemer in kaart te brengen. Wanneer een medewerker, bijvoorbeeld na langdurige ziekte, terug wil keren op de werkvloer zijn er heel wat factoren waarnaar gekeken dient te worden. Een arbeidsdeskundige kan hier een grote hulp bij … Lees meer