Bezwaar maken UWV? Lees dit eerst.

Bezwaar maken UWV

Bezwaar maken UWV? Ben je het niet eens met een herbeoordeling of eerste toekenningsbeslissing Ziektewet, WGA of WAJONG? Lees dan eerst onze tips in dit artikel. Wij helpen je met inzicht in wat je nodig hebt voor je een bezwaar aantekent. Ook geven we je een handige checklist waarmee je kunt nagaan of je genoeg … Lees meer

Wanneer spoor 2 inzetten?

cropped view of worker with broken arm siting at table with documents opposite businessman in

Een spoor 2 traject is een re-integratietraject dat wordt ingeschakeld tijdens de eerste 104 weken ziekteverzuim. De inzetdatum is uiterst belangrijk om sancties van UWV te voorkomen. In dit artikel gaan we in op de vraag wanneer je spoor 2 dient in te zetten. Wat is een spoor 2 traject? Een spoor 2 traject is … Lees meer

Kosten jobcoach

Head shot portrait confident old businesswoman coach wearing glasses looking at camera

Kosten jobcoach. Betaalt u nu teveel? Voor we ingaan op de kosten van een jobcoach is het goed om de verschillende soorten jobcoaching door te nemen, zowel als de verschillende plekken waar jobcoaching wordt aangeboden. Deze aspecten, zowel als het niveau van de coach en de bekendheid van de coach hebben effect op de tarieven … Lees meer

Welke vragen stelt een arbeidsdeskundige?

Question

De arbeidsdeskundige wordt meestal ingeschakeld tijdens de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid en meestal in de 42ste week. Het gesprek dat wordt gevoerd heet een arbeidsdeskundig onderzoek. Het is vaak een spannend moment voor een (ex-)werknemer gezien er in het onderzoek wordt bepaald of hij of zij kan terugkeren in eigen, aangepast of ander werk. … Lees meer

Arbeidsdeskundig onderzoek Engels

arbeisdeskundig onderzoek Engels

Als een arbeidsdeskundig onderzoek moet worden uitgevoerd is goede communicatie cruciaal. Details kunnen van invloed op de re-integratie en het advies van de arbeidsdeskundige. Het verkeerd opstellen van een arbeidsdeskundig advies kan nare gevolgen hebben voor een werkgever. Bijvoorbeeld het opleggen van een santie door UWV. Daarom kan het lonen om een arbeidsdeskundig bureau in … Lees meer

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Soil investigation expedition

Wat Doet een Arbeidsdeskundige? Het kan voor een werkgever soms een uitdaging zijn om de arbeidsmogelijkheden van een arbeidsongeschikte werknemer in kaart te brengen. Wanneer een medewerker, bijvoorbeeld na langdurige ziekte, terug wil keren op de werkvloer zijn er heel wat factoren waarnaar gekeken dient te worden. Een arbeidsdeskundige kan hier een grote hulp bij … Lees meer

Wat is een tweede spoor traject?

Business executive conducting job interview with woman

Wat Is Een Tweede Spoor Traject? Wanneer een werknemer langdurig ziek is, zijn er een aantal maatregelen die de werkgever dient te treffen. Om te beginnen met het re-integratie traject, zal er gekeken worden of de werknemer terug kan keren in zijn of haar functie met de nodige aanpassingen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt zal … Lees meer

Casemanager kosten verzuim, WGA en Ziektewet

money money money

De afgelopen jaren is er een steeds groter tekort ontstaan aan casemanagers WGA, verzuim en Ziektewet. Dit komt, omdat goede casemanagers lastig te vinden zijn. Door de enorme vraag is uiteraard ook het salaris van een casemanager verzuim gestegen. Een ander gevolg van deze marktontwikkeling is dat veel casemanagers voor zichzelf zijn begonnen. Inmiddels is … Lees meer

Taken arbeidsdeskundige

Discussing tasks

Wat zijn de taken van een arbeidsdeskundige De taken van een arbeidsdeskundige kunnen per organisatie en werkplek variëren, maar in principe werkt een arbeidsdeskundige altijd in het werkveld waarbij belasting (draaglast) en belastbaarheid (draagkracht) tegenover elkaar worden gezet. Het is de taak van de arbeidsdeskundige om een advies te geven over wat iemand aan kan … Lees meer

Wie voert een AD onderzoek uit?

Woman Working in Garage

Wat is een arbeidsdeskundige? Een ‘AD onderzoek’, ook wel een arbeidsdeskundig onderzoek is een onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen de Wet Verbetering Poortwachter, de Ziektewet en de wet WIA. Samen met de arbeidsdeskundige wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn in spoor 1, spoor 1b en spoor 2. Een arbeidsdeskundige is een specialist op het … Lees meer