6 manieren voor loonsanctie bekorten en bezwaar maken

Loonsanctie

Een loonsanctie opgelegd krijgen door UWV is geen pretje voor een werkgever, maar zeker ook niet voor een werknemer. De kosten van een loonsanctie kunnen voor een werkgever oplopen tot wel 1 jaar extra loondoorbetaling. Voor een modaal inkomen komt dit neer op wel meer dan €60.000, – aan kosten. Vaak is deze loonsanctie niet … Lees meer

Voorkom een loonsanctie met ons Wet verbetering Poortwachter actieplan

Planning the project

De Wet verbetering poortwachter (WVP) is in het leven geroepen om langdurige ziekte terug  te dringen. Het uitgangspunt is dat er middels actief ingrijpen tijdens het verzuim de verzuimduur kan worden bekort. De WVP is 104 weken van kracht. Loondoorbetalingsverplichting Tijdens de eerste 104 weken dient de werkgever het loon door te betalen als er … Lees meer