Arbeidsdeskundig Onderzoek voor Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

In onze praktijk bij Matchvermogen hebben we een kernspecialisme ontwikkeld: het ondersteunen van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) bij het vinden van hun weg terug in de arbeidsmarkt. Dit is geen standaardprocedure; het vereist diepgaande kennis, empathie, en een op maat gemaakte benadering. In dit artikel lichten we toe hoe ons arbeidsdeskundig onderzoek is aangepast om tegemoet te komen aan de unieke behoeften van deze doelgroep.

Intensieve Gesprekken Bij NAH

Een standaard gesprek van een uurtje volstaat niet wanneer we werken met cliënten met NAH. Deze gesprekken duren vaak 2 tot 3 uur, waardoor we voldoende tijd hebben om een grondig inzicht te krijgen in de specifieke situatie van elke cliënt. Gedurende deze tijd bespreken we niet alleen de huidige vaardigheden en beperkingen, maar ook de persoonlijke ervaringen en aspiraties. Ook kijken we naar wat iemand ‘echt’ wil als werken niet meer mogelijk is.

Een Holistische Benadering van NAH in ons onderzoek

We betrekken actief partners, werkgevers en werknemers in het proces. Door deze inclusieve aanpak krijgen we een completer beeld van de uitdagingen en mogelijkheden in het arbeidsproces. Dit helpt ons bij het schetsen van een realistisch en haalbaar perspectief voor de toekomst. Naast deze analyse kijken we wat een eventuele WIA-uitslag gaat worden bij einde wachttijd of na een herbeoordeling.

Uitgebreide Analyse van de Werkplek

We kijken verder dan de oppervlakkige aspecten van een baan. Zo kijken we ook naar een organisatietypen, mogelijkheid tot support van collega’s en kunnen we beoordelen of het takenpakket nog steeds geschikt is. Alleen dan weten we of aanpassingen in de functie ook daadwerkelijk realistisch zijn. Dit is cruciaal, omdat een NAH vaak leidt tot veranderingen in capaciteiten en voorkeuren van de persoon zelf. Echter is net zo belangrijk dat een organisatie en/of collega’s openstaan voor deze veranderingen.

Het Belang van Extra Informatie vergaren bij NAH

Door meer informatie te vergadering dan gebruikelijk, kunnen we problemen zoals delier, overschatting van capaciteiten, conflicten, en ongeschiktheid van het huidige takenpakket aanpakken. We erkennen dat elk geval uniek is en dat wat in het ene scenario werkt, niet per se effectief is in een ander. Het is hierbij zeer belangrijk dat we de betrokkene betrekken en meenemen in bevindingen. Alleen dan kunnen we samen een gedegen plan maken.

Begrip van Langere Termijn Mogelijkheden

Ons doel is niet alleen om een directe oplossing te bieden, maar ook om langetermijnmogelijkheden te verkennen. We begrijpen dat het pad naar herstel en werkhervatting niet lineair is en dat het plannen voor de toekomst een essentieel onderdeel is van het herstelproces. Oftewel we werken aan duurzame inzetbaarheid.

Loading

Ervaring met Diverse Aandoeningen

Onze expertise strekt zich uit tot het werken met cliënten die te maken hebben met verschillende vormen van hersenletsel en gerelateerde aandoeningen, zoals letselschade, Parkinson en vroegtijdige dementie. Elke aandoening brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee, en onze ervaring stelt ons in staat om elk van deze uitdagingen effectief aan te gaan.

Complexiteit van NAH en het doel van Matchvermogen

Bij Matchvermogen begrijpen we de complexiteit en de gevoeligheden die gepaard gaan met het werken met mensen die NAH hebben opgelopen. Ons arbeidsdeskundig onderzoek is meer dan een procedure; het is een toegewijde inspanning om individuen te helpen hun kracht te herontdekken en een zinvolle rol in de arbeidsmarkt te vinden. Met onze gespecialiseerde benadering en onze diepgaande betrokkenheid, streven we ernaar om niet alleen banen te vinden, maar ook levens te verrijken.

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan leiden tot een breed scala aan problemen en uitdagingen, die zowel fysiek, cognitief, emotioneel als gedragsmatig kunnen zijn. De specifieke problemen variëren sterk per persoon, afhankelijk van de aard en de locatie van het letsel in de hersenen. Hieronder staan enkele veelvoorkomende problemen die mensen met NAH kunnen ervaren. Herkent u deze als werkgever? De symptomen kunnen zeer subtiel zijn en pas laat in het re-integratieproces worden ontdekt.

Fysieke Problemen

 1. Vermoeidheid: Een van de meest voorkomende klachten, vaak intenser dan normale vermoeidheid.
 2. Motorische Stoornissen: Problemen met coördinatie en beweging, inclusief spierzwakte en verlamming.
 3. Sensorische Veranderingen: Veranderingen in zicht, gehoor, smaak, reuk en tastzin.
 4. Epilepsie: Verhoogd risico op toevallen.
 5. Spraak- en Taalproblemen: Moeilijkheden met spreken, lezen, schrijven of begrijpen van taal.

Cognitieve Problemen

 1. Geheugenstoornissen: Problemen met kortetermijngeheugen, lange termijn geheugen of beide.
 2. Aandachts- en Concentratiestoornissen: Moeilijkheden met het vasthouden van de aandacht of het focussen op taken.
 3. Executieve Functiestoornissen: Problemen met plannen, organiseren, probleemoplossing, en besluitvorming.
 4. Ruimtelijke en Perceptuele Problemen: Moeilijkheden met ruimtelijk inzicht en perceptie.

Emotionele en Gedragsmatige Problemen

 1. Stemmingswisselingen: Snelle en onvoorspelbare veranderingen in emoties.
 2. Depressie en Angst: Verhoogde vatbaarheid voor depressieve gevoelens en angststoornissen.
 3. Impulsiviteit en Ongeduld: Veranderingen in zelfbeheersing, wat kan leiden tot impulsief en ongeduldig gedrag.
 4. Persoonlijkheidsveranderingen: Veranderingen in persoonlijkheid en sociale vaardigheden.
 5. Agressie: Verhoogde neiging tot frustratie of agressief gedrag.

Sociale en Werkgerelateerde Problemen

 1. Communicatiemoeilijkheden: Problemen met effectief communiceren kunnen sociale interacties en relaties beïnvloeden.
 2. Werkloosheid en Carrièreproblemen: Moeilijkheden met terugkeer naar werk of aanpassing aan nieuwe beroepen.
 3. Sociaal Isolatie: Neiging tot terugtrekking uit sociale situaties en relaties.

Langetermijnproblemen

 1. Duurzame Vermoeidheid: Langdurige vermoeidheid die jaren kan aanhouden.
 2. Chronische Pijn: Langdurige pijnklachten die de kwaliteit van leven beïnvloeden.
 3. Cognitieve Achteruitgang op Lange Termijn: Progressieve verslechtering van cognitieve functies bij sommige soorten hersenletsel.

Wij gaan verder dan werk!

Het is belangrijk op te merken dat de impact van NAH sterk varieert per individu. Sommige mensen ervaren slechts enkele lichte symptomen, terwijl anderen te maken krijgen met aanzienlijke en levensveranderende uitdagingen. Professionele ondersteuning en therapieën kunnen helpen bij het beheren van deze problemen en kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit van leven. Ga daarom voor een ervaren arbeidsdeskundige bij Matchvermogen, gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid