Beroep en bezwaar particulieren

Doe recht aan uw situatie

Heeft u een WGA- of Ziektewetbeschikking gekregen van UWV, maar bent u het niet eens met de uitkomst? Twijfelt u of uw arbeidsongeschiktheidspercentage goed is vastgesteld? Samen met de onafhankelijk en medisch arbeidsdeskundige van Matchvermogen zorgt u ervoor dat u een beschikking krijgt die recht doet aan uw situatie. Wij staan voor eerlijk en transparant advies. Daarom geven wij u vooraf altijd een inschatting of een bezwaar of beroep zinvol is om door te zetten. Van ons kunt u altijd volledige en onafhankelijke inzet verwachten.

Wat er vaak mis gaat bij UWV

UWV is een organisatie met een grote verantwoordelijkheid. Het overheidsorgaan is verantwoordelijk voor het beoordelen en toekennen van uitkeringen. Helaas komt het nogal eens voor dat dit proces niet goed verloopt. Matchvermogen is gespecialiseerd in het uitvoeren van bezwaar als een uitkering niet goed is toegekend. Het onjuist toekennen van een uitkering kan vele oorzaken hebben. Zo kan het zijn dat UWV de beperkingen niet volledig heeft meegenomen, of dat er een fout is gemaakt bij de invoer van gegevens in het softwaresysteem van UWV. Dit klinkt knullig, maar helaas gebeuren dit soort dingen vaak. Door de jarenlange ervaring van onze arbeidsdeskundige weten we mogelijkheden voor bezwaar bloot te leggen. Daarmee verzorgen we voor u uw juiste uitkering en arbeidsongeschiktheidspercentage.

Hoe gaat het in zijn werk

Indien u gebruik wilt maken van één van onze diensten, kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via ons algemene telefoonnummer. Na een korte inventarisatie zal onze medisch arbeidsdeskundige een inschatting maken of het bezwaar of beroep zinvol is om door te zetten. Ook wordt besproken of financiering vanuit uw verzuimverzekering mogelijk is. Vervolgens wordt er eerst pro-forma bezwaar aangetekend. Met het pro-forma bezwaar krijgt onze arbeidsdeskundige alle informatie binnen van UWV (ook de medische informatie). Na de analyse van de stukken legt onze arbeidsdeskundige een beschouwing en slagingskans aan u voor. Vervolgens kunt u zelf kiezen of het bezwaar wordt doorgezet of niet. Wij ondersteunen u vervolgens tijdens deze gehele procedure.

Medisch arbeidsdeskundige & bezwaar particulieren

Een medisch arbeidsdeskundige is een arbeidsdeskundige die eveneens erkend rechtshulpverlener van UWV is. Dit betekent dat de arbeidsdeskundige medische informatie mag inzien en verwerken. Deze erkenning wordt alleen verstrekt als er een bepaalde mate van kwaliteit is aangetoond bij UWV. Uiteraard heeft onze medisch arbeidsdeskundige een medische achtergrond en is geregistreerd of gecertificeerd.

Bezwaar particulieren voor een juiste beschikking

Zelf een bezwaar of beroep instellen is niet gemakkelijk. Daarbij loopt het al snel in de papieren als u een advocaat inschakelt. Uw rechtsbijstand zal in veel gevallen een afweging van kosten en baten maken en aan de hand daarvan beslissen of zij u gaan helpen. Ga daarom voor een onafhankelijk advies door Matchvermogen. Wij gaan verder dan alleen een advies. Onze methode kenmerkt zich door een eerlijk, transparant en duidelijk advies.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid