Hoe lang duurt een arbeidsdeskundig onderzoek?

Wij gaan in dit artikel in op de vraag: ‘Hoe lang duurt een arbeidsdeskundig onderzoek?’. Hoe lang duren de gesprekken met werknemer werkgever? Wanneer ontvang je een rapport? Dit artikel is een blog in een reeks van andere vragen over arbeidsdeskundig onderzoek. Nog meer lezen? Kijk dan eens verder op ons blog.

Waar is het de duur van het onderzoek van afhankelijk?

Een arbeidsdeskundig onderzoek is een onderzoek dat wordt ingeschakeld als iemand langdurig arbeidsongeschikt is. Het moment dat het onderzoek wordt geactiveerd en hoe lang het duurt, verschilt nogal.

In sommige gevallen is dit al na 8 weken arbeidsongeschiktheid in andere gevallen pas na de 42ste week van het verzuim. Het meest voorkomende moment is rondom 1 jaar arbeidsongeschiktheid.

Wat heeft effect op hoe lang een arbeidsdeskundig onderzoek duurt?

De arbeidsdeskundige heeft in de meeste gevallen een gesprek met werknemer en werkgever. Daarna volgt, als dat nodig is, nog een driegesprek.

Als iemand een complexe functie uitvoert of als het relevant is, wordt er ook nog een werkplekonderzoek verricht. Daarbij gaat de arbeidsdeskundige na in welke mate, duur en frequentie iemand bepaalde werkzaamheden uitvoert.

De duur van een onderzoek hangt dan ook af van welke aspecten wel of niet worden verricht.

Het gesprek met werknemer

Een gesprek met een werknemer wordt zo’n 60 tot 90 minuten voor uitgetrokken door de arbeidsdeskundige.

Het is in de meeste gevallen het belangrijkste gesprek. Dit gezien de medewerker zaken kan aangeven die relevant zijn voor de opbouw in eigen, aangepast of ander werk of op de arbeidsmarkt.

Iemand is niet altijd in staat om goede informatie te geven. De arbeidsdeskundige zal daarom ook veel moeten doorvragen over taken, werkzaamheden en de achtergrond van een werknemer.

Ook emoties van een betrokkene tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek kunnen gesprekken wat langer laten duren.

Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek worden mensen regelmatig emotioneel. Bijvoorbeeld als zij een bepaald advies niet verwachten. Een korte pauze nemen om iemand even bij te laten komen is dan ook gangbaar.

Zaken die aan bod komen:

 • Visie werknemer
 • Aanleiding van de arbeidsongeschiktheid
 • Achtergrond van verzuimgeschiedenis
 • Opbouw eigen functie, eventueel met aanpassingen
 • Kansen intern bij een organisatie
 • Mogelijkheden op de arbeidsmarkt (spoor 2)

Het gesprek met werkgever

Een gesprek met een werkgever en de arbeidsdeskundige duurt meestal rond de 30 en 60 minuten. Afhankelijk van de complexiteit van de casus kunnen de meeste zaken wel vlot worden doorgesproken.

De arbeidsdeskundige dient in ieder geval te weten van de werkgever wat de mogelijkheden intern zijn voor een werknemer. Hoe kan een werknemer weer opbouwen in de eigen functie? Hoe ziet de functie eruit en hoe kan iemand worden gefaciliteerd in zijn of haar opbouw? Dit zijn vragen die in ieder geval met werkgever moeten worden besproken.

Zaken die aan bod komen:

 • Visie werkgever
 • Achtergrond arbeidsongeschiktheid en verzuimgeschiedenis
 • Mogelijkheden intern bij de organisatie (aangepast of ander werk)
 • Bespreken van jobcarving en werkplekaanpassing
 • Kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt

Het locatieonderzoek

Tijdens het locatieonderzoek bekijkt de arbeidsdeskundige de werkplek van een werknemer. De arbeidsdeskundige let bijvoorbeeld op fysieke, zowel als mentale eisen van de werkzaamheden.

In sommige gevallen meet de arbeidsdeskundige frequenties of krachten. Onder andere duw of trekkracht, bukken tillen, draaien of aantallen keren hurken enzovoorts.

Een arbeidsdeskundige kijkt vervolgens naar de mogelijkheden om het werk aan te passen. Dit kan met ergonomische aanpassingen worden gerealiseerd, ander bewegingsgedrag of hulpmiddelen. Het werkplekonderzoek duurt meestal 20 tot 30 minuten.

Zaken die aan bod komen:

 • Observeren van de werkplek
 • Meten van mate, duur en frequentie

Driegesprek

In het driegesprek wordt de conclusie van de arbeidsdeskundige voorgelegd aan werkgever en werknemer.

Onduidelijkheden worden uitgesproken en het plan van aanpak wordt uiteengezet. Meestal duurt het driegesprek 30 tot 60 minuten.

Zaken die aan bod komen:

 • Gesprek werknemer en werkgever

Totale duur van het onderzoek

Alle aspecten van een arbeidsdeskundig onderzoek samen kunnen ongeveer 3 tot 4 uur duren. Na het gesprek met werkgever, werknemer, een eventueel driegesprek en het werkplekonderzoek volgt een rapportage.

De arbeidsdeskundige rapportage

De meeste arbeidsdeskundigen doen over het opstellen van een arbeidsdeskundig rapport zo’n 3 tot 5 uur. Ondanks dat dit relatief snel is, is de totale doorlooptijd afhankelijk van andere factoren. Bijvoorbeeld feedback en reactietijd van werkgever en werknemer. Meestal doen werkgevers en werknemers hier zo’n 4 tot 7 werkdagen over.

Hoe lang duurt een arbeidsdeskundig onderzoek in dagen?

Tot slot wordt het definitief arbeidsdeskundig rapport in de meeste gevallen binnen 1 tot 2 weken afgerond inclusief de arbeidsdeskundige rapportage. In sommige gevallen wordt de arbeidsdeskundige na een aantal weken nog geraadpleegd. Onder andere voor extra advies bij veranderende belastbaarheid.

Arbeidsdeskundige inschakelen?

Vond je dit een interessant artikel? Kijk dan eens verder op ons blog. We hebben veel informatie over arbeidsdeskundig onderzoek en advies geschreven. Ben je op zoek naar een arbeidsdeskundige of wil je graag meer informatie. Schroom dan niet om contact op te nemen. We helpen je graag tijdens een vrijblijvende intake.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid