Gesprek arbeidsdeskundige

In de praktijk krijgen we vaak de vraag van cliënten of werkgevers over hoe een gesprek met de arbeidsdeskundige verloopt. Daarom hebben wij de handen uit de mouwen gestoken en dit artikel geschreven. Het doel van dit artikel is niet om elk aspect van het onderzoek in volle diepte uit te pluizen, maar een globaal idee te geven van waarom een arbeidsdeskundige bepaalde vragen stelt. Wil je in de diepte weten wat en waarom een arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd? Klik dan hier. Wij hopen dat dit cliënten en werkgevers meer rust geeft alvorens zij een onderzoek in gaan. Meer vragen over het onderzoek? Neem dan gerust contact met ons op.

Heel kort, wat is het arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundige wordt meestal ingeschakeld rondom het eerste verzuimjaar van een medewerker. De Wet Verbetering Poortwachter beschrijft dat er voor 1 jaar en 6 weken moet zijn onderzocht of iemand eigen werk, aangepast werk of ander werk op de arbeidsmarkt kan uitvoeren. Tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek gaat de arbeidsdeskundige in gesprek met werkgever en werknemer om informatie te verzamelen over het werk en de beperkingen. Als het eigen werk, het zij met aanpassingen, of ander werk binnen organisatie niet mogelijk is, dan wordt er een zogenaamd spoor 2 traject opgestart. Dit is een traject waarbij werknemer wordt begeleid naar ander werk op de arbeidsmarkt.

Structuur van arbeidsdeskundig gesprek

Voor we in gaan op hoe het gesprek met de arbeidsdeskundige verloopt, is het goed om te weten hoe de structuur van het onderzoek in elkaar zit. Het onderzoek bestaat vaak uit 4 onderdelen. Het gesprek met werkgever, het gesprek met werknemer, het onderzoek op locatie en eventueel een driegesprek.

Gesprek arbeidsdeskundige met werkgever

In het gesprek met werkgever bespreekt de arbeidsdeskundige met name de visie van werkgever over het verzuim, de organisatiegegevens en eventuele mogelijkheden voor re-integratie intern. De visie is belangrijk, omdat de arbeidsdeskundige op basis daarvan arbeidsmogelijkheden kan duiden.

Visie van werkgever

Als er een belemmerende visie bestaat voor re-integratie, dan geeft de arbeidsdeskundige informatie over wat de wet vereist. Het is belangrijk dat de arbeidsdeskundige daarbij transparant is en niet te veel mee gaat in de visie van werkgever.

Stel een werkgever geeft aan dat hij de werknemer het licht in de ogen niet gunt. Hij wil hem of haar daardoor geen interne plaatsing aanbieden. Dit kan een sanctie voor werkgever door UWV tot gevolg hebben. Dit gezien UWV verwacht dat werkgever deze zaken goed onderzoekt en onderbouwt.

Tevens kan het een onderdeel van een advies zijn dat de arbeidsdeskundige dient te geven conform richtlijnen.

Organisatiegegevens

De organisatiegegevens die een arbeidsdeskundige tijdens het gesprek zal uitvragen zijn onder andere het functiehuis en een vacatureoverzicht. Het functiehuis is een overzicht van alle functies binnen een organisatie. Op basis daarvan kan de arbeidsdeskundige een afweging maken of een interne herplaatsing mogelijk is, als eigen werk niet meer geschikt wordt geacht.

Mogelijkheden voor re-integratie

Een onderdeel van het arbeidsdeskundig onderzoek is het onderzoeken van mogelijkheden voor aanpassing van de functie en voorzieningen. Voorzieningen zijn bijvoorbeeld een zit en sta bureau, aanschaf van een traplift of andere ergonomische toepassingen.

De functie

De functie is het laatste wat met werkgever wordt besproken in het gesprek met de arbeidsdeskundige. Werkgever vertelt over de functie en hoe deze is beoefend voor uitval. Samen met het verhaal van werknemer over de functie kan een goed beeld worden gevormd van het werk dat is uitgevoerd.

Gesprek arbeisdeskundige met werknemer

Meestal wordt het gesprek met werknemer na het gesprek met werkgever gepland. De vacatures, formatieruimte volgens werkgever en de eventuele aanpassingen kunnen dan direct worden meegenomen. Werknemer geeft meestal aanvullingen op deze zaken. Ook vertelt werknemer vaak een stukje over het verzuimverloop. De visie van werknemer op eigen, maar ook aangepast werk is net zo belangrijk als die van werkgever.

Voorgeschiedenis

Het gesprek met werknemer over de voorgeschiedenis van het verzuim kan relevant zijn. Zo heeft een werknemer misschien een verzuimverleden wat van invloed kan zijn op de huidige ziekmelding. Ten aanzien van de opbouw in eigen werk kan dit relevant zijn. Zo kan arbeidsdeskundige rekening houden met eventuele wispelturige belastbaarheid. Ook zal de neiging om spoor 2 te adviseren daardoor groter kunnen worden.

Wat ook belangrijk is voor de arbeidsdeskundige om met werknemer te bespreken is een eventuele no-risk polis. Dit is een status die wordt afgegeven door UWV. In sommige gevallen kan dit potjes met subsidies opentrekken om voorzieningen aan te schaffen. Ook kan dit het langetermijnadvies voor werkgever beïnvloeden. Voor beide partijen kan het iets positiefs betekenen.

Visie werknemer

Net als bij de werkgever wordt ook de visie van werknemer uitgevraagd. Het is belangrijk om te weten hoe iemand in de wedstrijd staat. Als iemand aangeeft dat de werkomgeving giftig is en re-integratie door reorganisatie wordt bemoeilijkt, dan kan arbeidsdeskundige meer accent leggen op het adviseren van een spoor 2 traject.

De arbeidsdeskundige gebruikt met name de visie van werknemer en werkgever om pragmatische beslissingen te maken. Dit betekent overigens niet dat de arbeidsdeskundige adviezen hoeft te geven die niet conform richtlijnen zijn.

Het gaat soms om informele adviezen buiten de rapportage om aan werknemer en werkgever die de re-integratie weer vlot kunnen trekken.

Functie en aanpassingen

In de meeste gevallen heeft de werknemer een beter beeld bij hoe de functie in elkaar zit dan een werkgever. Werknemer geeft dan ook vaak aanvullingen op het profiel dat werkgever doorgeeft. Tevens worden de suggesties van werkgever voor aanpassingen van de functie besproken.

Driegepsprek arbeidsdeskundige werknemer en werkgever

In het driegesprek gaan werknemer, werkgever en arbeidsdeskundige in overleg over de rapportage en het advies. Dit is in sommige gevallen noodzakelijk als er nog veel onduidelijkheden zijn.

Het doel van het gesprek is dan om deze onduidelijkheden vlot te trekken en tot een consensus te komen over adviezen. In de praktijk komt het nog wel eens voor dat de werkgever een ander beeld heeft over de functie dan de werknemer. Het is dan belangrijk om aan waarheidsvinding te doen.

Werkplekonderzoek

Een locatieonderzoek is belangrijk om een goed beeld te vormen van iemand zijn werkplek. De arbeidsdeskundige maakt soms foto’s en noteert frequenties van bepaalde handelingen die moeten worden uitgevoerd.

Meestal wordt een arbeidsdeskundige meegenomen in het bedrijf door de werkgever of iemand van HR. Met name voor een loonwaarde onderzoek is een werkplekonderzoek noodzakelijk. Dit gezien voor het vaststellen van mate, duur en frequentie van werkzaamheden soms alleen in de praktijk goed te beoordelen zijn.

Meer informatie?

In dit artikel hebben we geprobeerd een impressie te geven over hoe het arbeidsdeskundig gesprek in elkaar zit en welke vragen kunnen worden verwacht. Ook hebben de logica omtrent de vragen die een arbeidsdeskundige stelt beschreven. Mocht je nog steeds vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen. Wij helpen graag verder met maatwerk voor uw verzuimdossier.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid