Tweede spoor bij burnout

De afgelopen jaren zijn er steeds meer mensen die last hebben van burnouts, depressie en klachten op het gebied van persoonlijk- en sociaal functioneren. Dit is terug te zien in de kwantitatieve gegevens UWV 2021. De verwachting is dat dit gaat doorzetten de komende jaren. Daarom is er noodzaak voor meer begeleiding voor deze doelgroep. Wij vinden het belangrijk dat er naast kwantiteit ook verbeterde kwaliteit plaatsvindt. Daarom hebben we een uniek tweede spoor bij burnout traject ontwikkeld op basis van evidencebased practice en recent wetenschappelijk onderzoek. Maar waarom eigenlijk een specifiek tweede spoor bij burnout? Wat levert het op en hoe zit het in elkaar? Meer daarover in dit artikel.

Waarom een maatwerk traject?

Als je lang last hebt van stress en je lijf zich niet kan herstellen van stress door ontspanning, kun je een burnout krijgen. Je ‘reserves’ zijn dan op en je lichaam en geest zijn uitgeput. Een burnout heeft vaak met het werk te maken, maar dat hoeft niet per se. Het kan ook gebeuren bij andere aanhoudende stress. Een burnout is voor iedereen anders. De ene persoon heeft meer last van sombere klachten. De ander heeft meer lichamelijke problematiek en angst. Het is namelijk ook een verzamelnaam voor diverse klachten.

Gezien een burnout voor iedereen anders is, is een maatwerk aanpak noodzakelijk. Enkele interventies zijn meditatie, mindfulness, lichamelijke beweging, cognitieve gedragstherapie of een sessie bij een psycholoog. Soms kan een enkele interventie helpen. In andere gevallen wordt er gekozen voor een combinatie.

Om die reden is ook het afstemmen van een spoor 2 traject op de beperkingen van een persoon belangrijk. In verschillende fases van een burnout is iemand in meer of juiste minder capabel om bepaalde sollicitatie-activiteiten op te pakken.

Je kunt je wellicht voorstellen dat iemand die vroeg in het proces zit van een burnout misschien niet in staat is gelijk een sollicitatie uit te voeren. Een laagdrempelige activiteit is dan ook altijd de eerste stap. Bijvoorbeeld enkel een gesprek aangaan met de spoor 2 coach, een marktverkenning uitvoeren of netwerken.

Door middel van graded activity (stapsgewijs opbouwen) wordt er belastbaarheid bij een cliënt getoetst en gedoseerd. Naarmate de belastbaarheid toeneemt worden activiteiten geïntensiveerd.

Op basis van een uitgebreide intake, kwaliteitstesten en belastbaarheidtesten kun je goed inschatten waar iemand staat. Dit doen wij dan ook altijd alvorens een traject wordt begonnen. Na de intake en het testen stemmen we een maatwerktraject af.

Klik met de coach

Voor een succesvol tweede spoor bij burnout is de klik met de tweede spoor coach misschien nog wel het belangrijkste aspect. Vanuit de klik ontstaat vertrouwen. Dit is nodig om gevoelige zaken te bespreken die van invloed kunnen zijn op het traject.

Een voorbeeld is het energieverlies of de angst die een cliënt met burnout kan ervaren door werk of behandelingen. Door dit soort zaken open te bespreken met de coach kunnen activiteiten worden afgestemd. Ook kan de coach oplossingen aandragen die passen bij de belastbaarheid. Zonder vertrouwen kunnen dit soort zaken niet worden besproken, omdat de cliënt deze niet deelt met de coach.

Ervaring met burnout vereist

Naast de klik met de cliënt is ook de expertise van een tweede spoor coach cruciaal om een tweede spoor bij burnout succesvol te begeleiden. Om het proces van de cliënt te begrijpen is uitvoerige kennis over burnout nodig. Zoals eerder gezegd zijn er verschillende fases van een burnout. Onze coaches zijn geregistreerd of gecertificeerd en hebben daar ruime ervaring mee. Daardoor ben je verzekerd van een coach die snapt waar een cliënt mee zit.

Methode

Het tweede spoor bij burnout traject door Matchvermogen is gebasseerd op basis van een graded activity methode. Deze methode kenmerkt zich door een stapsgewijze opbouw. De eerste activiteiten zijn laagdrempelig, waarna deze worden uitgebreid met zwaardere activiteiten. Binnen deze opbouw worden verschillende modules onderscheiden welke specifiek voor burnout cliënten zijn ontwikkeld. De coach die wordt gekoppeld aan het traject neemt in het uitkiezen van de modules zelf de regie. Daardoor is maatwerk mogelijk.

Fase 1: afstemmen van belastbaarheid en onderzoek

In deze module staat afstemmen van activiteiten en belastbaarheid centraal. Wat kan iemand aan? Waar liggen de knelpunten? Hoe moet de coach de cliënt ondersteunen en waar pakt de cliënt zelf de regie? Ook onderzoeken we welke kwaliteiten iemand heeft, waar iemand zijn krachten liggen en waar de knelpunten zich kunnen voordoen. Ook kijkt de coach naar hoe de cliënt kan ondersteunen buiten re-integratie. We kijken immers verder dan alleen werk. Alles heeft invloed op elkaar.

Fase 2: Plan van aanpak en oriëntatie

Na een uitgebreide inventarisatiefase, gaan we aan de slag met het plan van aanpak en de oriëntatie op mogelijk werk. Ook bij marginale mogelijkheden (als iemand weinig mogelijkheden heeft). Dit betekent dat elk plan van aanpak op maat wordt opgesteld. In het plan van aanpak worden op 3 aspecten doelen opgesteld: het vinden van de juiste baan, het reguleren van energie i.v.m. een burnout en het omgaan met onverwachte omstandigheden. Uiteraard wordt ook het zoekprofiel voor de kandidaat afgestemd op basis van krachten en bekwaamheden. Als dat is uitgevoerd gaan we verder met oriëntatie. Tijdens de oriëntatie worden functies op de arbeidsmarkt onderzocht op passendheid.

Fase 3: Meelopen en solliciteren

In sommige gevallen is iemand zodanig marginaal belastbaar dat solliciteren niet mogelijk is. In dat geval wordt er meer gefocust op meeloopdagen en vrijwilligerswerk. Dit zijn de eerste stappen om weer met werk in aanraking te komen. Als solliciteren wel mogelijk is ondersteunen we cliënten door jobhunting. Dit betekent dat we op zoek gaan naar functies en deze aandragen aan de cliënt.

Tweede spoor bij burnout inschakelen

Om tweede spoor bij burnout optimaal in te richten hebben wij bij Matchvermogen een uniek programma ontwikkeld. In dit programma houden we rekening met de burnout fase waar iemand zich in bevindt. We koppelen een geregistreerde coach waarbij de klik aanwezig moet zijn. Daarvoor voeren we altijd gratis een intake uit welke wordt uitgevoerd door onze geregistreerde arbeidsdeskundige. Ons programma is gericht op basis van een graded activity methode. Stapsgewijs opbouwen, maatwerk toepassen en begeleiding door de beste specialisten. Daarom kiezen vele van onze klanten voor Matchvermogen.

Meer informatie en boekentips

Heb jij een medewerker met een burnout? Lees dan eens verder op ons blog voor tips informatie en adviezen. Ook wij leren dagelijks bij en schrijven artikelen over sociaal medische onderwerpen. Daarom hieronder onze vertrouwde boekentips.

#1 Werkboek hyperventilatie, angst en paniek

#2 Naar omstandigheden nogal slecht

#3 Zout water

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.