Alles over tweede spoor begeleiding

Tweede Spoor Begeleiding

Wanneer blijkt dat een langdurig zieke werknemer niet meer kan terugkeren in zijn of haar functie en er ook geen andere mogelijkheden tot aangepast werk blijken te zijn, wordt een tweede spoor traject gestart. Bij een dergelijk traject richten werkgever en werknemer zich samen op re-integratiemogelijkheden buiten de organisatie. Aangezien dit voor beide partijen een grote verandering is, doet een werkgever er goed aan om hier begeleiding bij in te schakelen. Deze ondersteuning kan ervoor zorgen dat het traject volledig in goede banen wordt geleid, en succesvol kan worden afgerond.

Een re-integratie tweede spoor, is voor werknemer vaak een compleet nieuw begin. Hierbij heeft de medewerker in kwestie ten alle tijden recht op een goede, professionele begeleiding. De begeleider biedt inzicht en ondersteuning. De focus ligt op de persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten van de medewerker. De arbeidskansen worden in kaart gebracht en benodigde vervolgstappen worden genomen.

In dit artikel gaan we kijken naar het verloop van het tweede spoor traject, en de passende begeleiding die daarbij vaak noodzakelijk is. De verschillende fasen zullen voorbijkomen en ook de rol van de begeleider zal duidelijk worden. Op welke manier wordt werknemer ondersteunt door zijn tweede spoor begeleider, en waar kun je terecht voor de beste begeleiding? Deze vraagstukken zullen we in de loop van dit artikel met elkaar behandelen. Hiermee hopen we inzicht te kunnen bieden in de meerwaarde van begeleiding tijdens het tweede spoor.

Wat is een Tweede Spoor Begeleiding?

Voordat we dieper ingaan op de begeleiding tijdens het tweede spoor, is het goed om een korte uitleg te geven van wat dit spoor nu precies inhoudt. Waar staat het voor? Welke stappen worden er binnen het spoor gezet en door wie? En wanneer wordt een tweede spoor traject doorgaans gestart? Laten we het antwoord op deze vraagstukken kort met elkaar behandelen.

Tijdens de re-integratie van een medewerker, kan duidelijk worden dat terugkeer binnen het bedrijf waar men werkzaam was niet mogelijk is. In dat geval wordt een tweede spoor gestart. Dit houdt in dat werkgever en werknemer zich samen gaan richten op re-integratiemogelijkheden buiten de organisatie. Hierbij komen stappen voorbij zoals loopbaan oriëntatie, omscholing en eventuele proefplaatsing.

Het tweede spoor traject loopt van persoonlijke gesprekken met werknemer, helemaal tot aan de nieuwe sollicitatieprocedures. In dit traject wordt medewerker bijgestaan door de werkgever en een externe adviseur. Alle partijen dragen hun steentje bij om ervoor te zorgen dat de werknemer zijn herintreding kan doen op de arbeidsmarkt.

Na een arbeidsongeschiktheidsperiode van twaalf maanden, dient een tweede spoor traject gestart te worden. Het kan voorkomen dat er al binnen het jaar duidelijk wordt dat er voor de werknemer in kwestie geen mogelijkheden zijn om terug te keren binnen de organisatie, in dat geval kan een spoor 2 al eerder in gang gezet worden. Dit hoeft absoluut geen negatieve ontwikkeling te zijn. Het kan voor beide partijen juist een positieve vooruitgang zijn. Uiteindelijk streven zowel werknemer als werkgever ernaar dat er nieuwe arbeidsmogelijkheden worden aangegrepen. Om te kunnen bepalen of er reeds gestart dient te worden met het tweede spoor, wordt vaak een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet.

Een tweede spoor traject heeft een minimale duur van zes maanden. Echter varieert de exacte duur per werknemer. Ook is de duur uiteraard afhankelijk van de complexiteit van de zaak. Factoren als leeftijd, persoonlijke kwaliteiten, en opleidingsniveau kunnen het traject versnellen of juist vertragen.

Wat houdt Tweede Spoor Begeleiding in?

Wanneer een medewerker niet kan re-integreren binnen de organisatie waarin hij of zij werkzaam was, dient er gekeken te worden naar arbeidsmogelijkheden buiten de organisatie bij een nieuwe werkgever. Dit noemen we dus het tweede spoor.

Je kunt je voorstellen dat een dergelijk traject best ingrijpend kan zijn. Het is voor werknemer een nieuw begin, en dat kan logischerwijs best wat spanningen met zich meebrengen. Daarom is begeleiding in deze fase van groot belang. Er zijn een aantal taken die een tweede spoor begeleider op zich neemt. Onderstaand een opsomming van de meest belangrijke taken binnen de begeleiding.

  • Gesprekken met werknemer

Wanneer een tweede spoor traject in werking wordt gezet, is het van belang dat er in de beginfase goede gesprekken worden gevoerd met de werknemer in kwestie. Tijdens deze gesprekken wordt er dieper ingegaan op de persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten van de medewerker. Persoonlijke aandacht voor de werknemer is in deze fase van groot belang. Het kan namelijk bepalend zijn voor de uitkomst van het traject.

Samen met werknemer wordt ook de zoekrichting op de arbeidsmarkt besproken. Uiteraard is het van belang dat de competenties van de kandidaat aansluiten bij het nieuwe arbeid, maar ook mentaal moet de werknemer goed voorbereid zijn. Daarom wordt ook gekeken naar de interesses en carrière doelen van de medewerker. Hierbij kan soms loopbaancoaching een helpende hand bieden. Hier zullen we laten in dit artikel nog wat verder op ingaan.

De coaching van een client tijdens het tweede spoor kan zowel op locatie als bij de cliënt thuis plaatsvinden. Aan de andere kant kan er ook sprake zijn van online begeleiding. Wanneer de cliënt redelijk ervaren is en geen bijzondere beperkingen heeft, kan dit een goede optie zijn.

  • De arbeidsmogelijkheden/kansen worden in kaart gebracht.

Naar aanleiding van de gesprekken die begeleider met werknemer heeft, zullen de kansen op de arbeidsmarkt in kaart worden gebracht. Er wordt gekeken naar openstaande vacatures en passende werkomgevingen. Ook wordt er samen gekeken of er nog sprake is van behoefte aan omscholing of verdere opleiding binnen een bepaald vakgebied. Soms is het zo dat een werknemer eerst wat ervaring dient op te doen binnen de sector waarin hij of zij wil gaan werken. Ook hierbij biedt de begeleider in het tweede spoor ondersteuning. Je staat er als werknemer dus niet alleen voor.

  • Sollicitaties

Wanneer er passende vacatures zijn gevonden die goed aansluiten bij de kwaliteiten en competenties, is het tijd om zich voor te gaan bereiden op de sollicitatieprocedures. Aangezien de medewerker enige tijd uit de roulatie is geweest, kan dit spannend zijn. Daarom wordt ook hierbij begeleiding aangeboden. De werknemer zal een goed Curriculum Vitae moeten opstellen, motivatiebrieven moeten schrijven en zich voorbereiden op eventuele sollicitatiegesprekken. De begeleider kan de kandidaat helpen om al deze vaardigheden verder te ontwikkelen.

  • Trainingen/E-learning

Wanneer tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek is gebleken dat de werknemer genoodzaakt is een carrière switch te maken, kan het zijn dat de medewerker daarvoor een cursus of trainingen moeten volgen. Hierbij kan een adviseur begeleiding bieden. Deze kan inzicht geven in de benodigde trainingen en de werknemer hierin ondersteunen. Soms voorziet de begeleider ook in een stappenplan voor het volgen van trainingen en het opdoen van relevante werkervaring.

Waarom een Tweede Spoor Begeleider?

Wellicht dat sommige werkgevers of werknemers het nut van tweede spoor begeleiding niet volledig inzien. Het zit immers in de mens om zijn eigen boontjes te willen doppen, en doorgaans lossen mensen hun problemen toch liever zelf op. Er zijn echter goede argumenten waarom begeleiding tijdens het tweede spoor vrijwel noodzakelijk is. Laten we eens kijken naar een aantal relevante punten.

  • Kennis & Ervaring

Onze adviseurs die zich bezighouden met begeleiding van het tweede spoor zijn zeer professioneel. Zij hebben een breed kennisgebied en daarnaast zorgt hun jarenlange ervaring ervoor dat zij werknemer in diverse situaties goed kunnen begeleiden. Ze zijn bekend met de valkuilen die op de loer liggen en kunnen hierop anticiperen in het voordeel van de werknemer.

  • Het traject versnellen

Het kan natuurlijk zijn dat de werknemer in kwestie reeds beschikt over goede sollicitatie vaardigheden en dergelijke. Echter kan begeleiding het traject versnellen. Wanneer direct de juiste handvatten worden aangereikt, kan de werknemer snelle en productieve stappen zetten. Op deze manier is de kans groot dat de pogingen van werknemer slagen op korte termijn. Zowel werkgever als werknemer zijn hierbij uiteraard gebaad.

  • Verschillende vormen van begeleiding

Begeleiding binnen het tweede spoor kan op diverse manier worden vormgegeven. De intensiviteit van het traject is afhankelijk van de situatie. Wanneer het een intensief tweede spoor traject betreft, gaat het vaak om intensieve coaching op locatie of bij cliënt thuis. Er is in dat geval sprake van zeer frequent contact.

Wanneer het een minder intensief traject betreft, kunnen sessies met werknemer vaak ook online plaatsvinden. Er is dan sprake van online coaching en eventueel E-learning. Diverse digitale tools kunnen werknemer helpen om het traject succesvol te doorlopen, en uiteindelijk de nieuwe uitdaging aan te kunnen gaan.

  • Financieel voordeel

Een begeleider van het tweede spoor, streeft ernaar om het traject vlekkeloos en succesvol te laten verlopen. Het inschakelen van een begeleider kan bijdragen aan een sneller verloop van spoor 2. Dit heeft op zijn beurt weer financiële voordelen voor de werkgever. Door tijdig een tweede spoor te starten en succesvol af te ronden, kan werkgever bezuinigen op de verzuimkosten. De investering in een professioneel begeleider is dus absoluut de moeite waard.

Het Belang van Tweede Spoor Begeleiding

Wanneer zowel werkgever als werknemer veel moeite hebben gedaan om herintreding binnen de organisatie te bewerkstelligen en uiteindelijk blijkt dat dit toch niet lukt, dan kan dit best een domper zijn voor beide partijen. Het is echter belangrijk te onthouden dat een tweede spoor traject geen negatieve ontwikkeling is. Spoor 2 kan waardevolle nieuwe inzichten en resultaten met zich meebrengen. Zowel werkgever als werknemer zijn gebaad bij een succesvol tweede spoor traject.

Voordelen voor werkgever

Het tijdig in werking stelling van een tweede spoor traject heeft voordelen voor de werkgever. Als werkgever streef je er namelijk naar om gemotiveerde en productieve werknemers binnen je team te hebben. Wanneer een medewerker niet langer motivatie heeft om binnen de organisatie werkzaam te zijn, kan een tweede spoor absoluut een uitkomst bieden.

Ook financieel kan een tweede spoor voordelen met zich meebrengen. Verzuimkosten in het geval van een arbeidsongeschikte werknemer, kunnen flink oplopen. Door tijdig een spoor 2 te starten kun je als werkgever fors besparen op deze verzuimkosten. Twijfel daarom niet om een deskundig advies in te winnen, wanneer er signalen zijn dat medewerker waarschijnlijk niet terug kan keren binnen de organisatie.

Voordelen voor werknemer

Zoals eerder benoemd kan het starten van een tweede spoor best spannend zijn voor werknemers. Het kan voor sommige medewerkers zelfs voelen als falen. Echter is het tegenovergestelde waar. Niet alleen voor werkgever, maar ook voor werknemer kan het juist een stap zijn in de goede richting. Het beginnen met een schone lei is juist één van de beste ontwikkelingen voor een medewerker die langere tijd uit de roulatie is geweest.

Wanneer een werknemer lange tijd geen deel heeft genomen aan de arbeidsmarkt, kan de intrinsieke motivatie wegzakken en kan medewerker in een negatieve spiraal terechtkomen. Een tweede spoor traject kan een goede manier zijn om uit deze spiraal te komen, en weer positiever in het leven te staan. Het onderzoek doen naar nieuwe carrièremogelijkheden kan een enorme boost zijn voor de intrinsieke motivatie.

Loopbaancoaching

Wanneer werknemer en werkgever samen kijken naar de mogelijkheden om terug te keren in eigen, wellicht aangepaste functie, kan jobcoaching een uitkomst bieden. Er wordt daarbij gekeken naar de drempels die door medewerker overwonnen moeten worden, alvorens deze terug kan keren op de werkvloer.

Tijdens een tweede spoor traject speelt juist loopbaancoaching een grote rol. In sommige gevallen kan een arbeidsongeschikte medewerker het werk binnen zijn vakgebied niet langer uitvoeren. In dat geval dient er gekeken te worden naar mogelijkheden tot een carrièreswitch. Er dient passend werk gevonden te worden voor de werknemer in kwestie, die toch aansluit bij de competenties en interesses van de medewerker.

Bij loopbaancoaching ligt de focus op het onderzoeken van persoonlijke kwaliteiten en bekwaamheden van de cliënt. Naar aanleiding hiervan probeert men inzicht te krijgen in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Uiteindelijk is het doel om een duurzame inzetbaarheid te realiseren. Een loopbaancoach heeft dermate veel ervaring om dit gebied, dat hij werknemers in diverse situaties de juiste handvatten kan bieden tot re-integratie op de arbeidsmarkt.

Loopbaancoaching is veelzijdig en kan diverse voordelen hebben voor werkgever. Zo wordt dergelijke coaching ook ingezet bij verzuim- en preventieplannen. Het investeren in personeel zal op de lange termijn resulteren in meer werknemerstevredenheid. Daarnaast vergroot het de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Kortom, loopbaancoaching kan iedere organisatie helpen om hun team naar een hoger niveau te tillen. Twijfel dus niet en bekijk de mogelijkheden die Matchvermogen te bieden heeft.

De hulp die Matchvermogen biedt

Voor een breed scala aan handvatten op het gebied van re-integratie, ben je bij Matchvermogen aan het goede adres. Wij werken uitsluitend met ervaren en geregistreerde arbeidsdeskundigen en coaches. Bij ons kun je terecht voor een arbeidsdeskundig onderzoek in diverse fasen, maar ook bieden wij begeleiding bij tweede en derde spoor trajecten. Ook voor job- en loopbaancoaching draaien onze deskundige hun hand niet om! Het is ons doel om werkgevers en werknemers volledig te ontzorgen op gebied van onderzoek naar arbeid, de begeleiding in spoor 2 en de nazorg.

Wij geloven in het belang van spoor 2 voor zowel werkgever als werknemer, en dragen dan ook graag ons steentje bij om dit traject succesvol af te ronden. Wij denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Iedere werknemer heeft waardevolle vermogens om een nieuw avontuur aan te gaan op de arbeidsmarkt, ook wanneer een medewerker enige tijd arbeidsongeschikt is geweest. Onze coaches en deskundige begeleiden zowel werkgever als werknemer in het tweede spoor traject. Dit doen zij met behulp van innovatieve E-learnings en activiteitentracking. De kandidaat wordt hiermee optimaal ondersteunt binnen het traject waar hij of zij zich op dat moment in bevindt.

Onze tweede spoor begeleiders hebben een uitgebreid netwerk. Deze zetten zij samen met hun expertise in om te bepalen waar de arbeidskansen van de cliënt precies liggen. Hoewel we zelfstandigheid van een werknemer belangrijk achten, beseffen we ook dat deze optimaal gefaciliteerd dient te worden. Op deze manier worden top-coaching en innovatie gecombineerd.

Maatwerk

Bij Matchvermogen bieden wij maatwerk van het hoogste niveau. We beseffen dat ieder individu een andere aanpak vereist. Iedere situatie is uniek en vraagt om een aanpak op maat om het maximale resultaat te bereiken. Wij bieden zowel offline als online onze dienstverlening aan. Dit maakt dat wij flexibel zijn en daardoor een goede match voor veel organisaties.

In 85 procent van alle gevallen is een spoor 2 begeleiding online mogelijk. Dit scheelt tijd en energie voor de werknemer die het traject in gaat. Binnen de online begeleiding kan snel geschakeld worden en het betreft een traject met hoge standaarden. Aansluitend hierop bieden wij E-learning en andere digitale tools aan om de werknemer zo goed mogelijk klaar te stomen voor deelname op de arbeidsmarkt.

De rapportages die wij leveren aan onze opdrachtgevers, voldoen aan alle UWV-normen en het beoordelingskader. Tussentijds houden wij werkgever op de hoogte van de voortgang van het traject. We bieden inzicht in genomen stappen en activiteiten van medewerker. Kortgezegd streven we bij naar een transparant re-integratietraject. Op deze manier kan ook werkgever leren van de situatie, en anticiperen op toekomstige problemen binnen de organisatie.

Spoor 1 of Spoor 2

Twijfel je als werkgever nog welk spoor het beste te bewandelen in een bepaalde situatie? Dan kunnen de experts van Matchvermogen hier een waardevol oordeel over uitspreken. Wij geven advies op basis van een vrijblijvende intake. In de meeste gevallen bewerkstelligen we hiermee een goedkopere inzet van spoor 2. Wij bieden dus ook op financieel gebied een voordelige oplossing voor ons klanten. Of we nu van start gaan met spoor 1 of spoor 2, Matchvermogen biedt in elke situatie hulp van het hoogste niveau. Wij streven ten alle tijden naar datgene wat werkgever en werknemer ten goede komt.

Conclusie

In dit artikel hebben we het belang van begeleiding tijdens het tweede spoor traject kunnen lezen. Het is belangrijk in gedachte te houden dat spoor 2 geen negatieve ontwikkeling is. Het is juist een positieve stap in de goede richting. Het is voor de werknemer vaak een nieuw begin en kan de intrinsieke motivatie opnieuw aanwakkeren. 

Tweede spoor begeleiding heeft veel voordelen, voor zowel werkgever als werknemer. Voor werkgever kan het resulteren in een besparing op de verzuimkosten en biedt het een transparant re-integratietraject. Daarnaast voldoen alle rapportages aan de normen van het UWV. Al deze zaken zorgen ervoor dat de hulp van een coach waardevol is voor de werkgever. Maar ook werknemer is gebaad bij begeleiding tijdens spoor 2. De deskundige beschikt over kennis en ervaring die medewerkers kunnen helpen bij herintreding op de arbeidsmarkt.

Er zijn verschillende vormen van begeleiding beschikbaar tijdens het tweede spoor. Ik veel gevallen is spoor 2 begeleiding online mogelijk. Dit scheelt veel energie en tijd voor werknemer, in deze spannende periode. Echter is de hulp die geboden wordt toch van de hoogste kwaliteit. Aansluitend kunnen er verschillende digitale tools worden aangeboden om het spoor 2 succesvol te doorlopen.

Loopbaancoaching speelt hierbij ook een grote rol. Wanneer een werknemer het werk binnen zijn vakgebied niet meer kan uitvoeren, dient er gekeken te worden naar andere carrièremogelijkheden. In samenwerking met loopbaancoach worden competenties en kwaliteiten vastgesteld. Naar aanleiding hiervan worden de kansen op de arbeidsmarkt in kaart gebracht.

Matchvermogen streeft ernaar om zowel werkgever als werknemer te voorzien van de beste hulp. Aangezien wij uitsluitend werken met ervaren en geregistreerde deskundige, garanderen wij in ieder traject de beste begeleiding. Wij streven naar een duurzame inzetbaarheid van iedere werknemer. Daarom reiken wij veel handvatten aan, die onze cliënt kan helpen om opnieuw hun plek op de arbeidsmarkt in te nemen. Vanwege onze jarenlange ervaring kunnen wij eenvoudig anticiperen op alle situaties die wij tegenkomen. Wij doen alles om ervoor te zorgen dat werknemers weer met plezier naar het werk gaan. Daarnaast zijn wij er ook voor werkgevers. Wij bieden hulp bij het besparen op verzuimkosten en helpen hen om het volledige tweede spoor op een correcte wijze te ondersteunen.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid