Arbeidsdeskundig onderzoek Engels

Als een arbeidsdeskundig onderzoek moet worden uitgevoerd is goede communicatie cruciaal. Details kunnen van invloed op de re-integratie en het advies van de arbeidsdeskundige. Het verkeerd opstellen van een arbeidsdeskundig advies kan nare gevolgen hebben voor een werkgever. Bijvoorbeeld het opleggen van een santie door UWV. Daarom kan het lonen om een arbeidsdeskundig bureau in te schakelen met arbeidsdeskundigen die goed Engels kunnen spreken.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Het arbeidsdeskundig onderzoek is een onderzoek dat wordt uitgevoerd in het kader van de WIA, Ziektewet of de Wet Verbetering Poortwachter. In het onderzoek wordt er gekeken naar wat een cliënt aan kan en wat er voorkomt in het werk van de client. Het belangrijkste wat een arbeidsdeskundige moet doen is goed luisteren naar een cliënt en hem of haar proberen te begrijpen. Daarmee zorg je ervoor dat je geen zaken mist die misschien wel relevant zijn voor opbouw in eigen, aangepast of ander werk.

Waarom kiezen voor meertalige arbeidsdeskundige?

In een arbeidsdeskundig onderzoek worden zaken besproken die goed moeten worden uitgediept tijdens het gesprek met een cliënt en opdrachtgever. Een taalbarrière zorgt ervoor dat er details kunnen worden gemist. Het missen van bepaalde zaken, zoals het niet correct uitvragen van taken die in de functie van cliënt voorkomen kunnen effect hebben op de beschouwing en conclusies van de arbeidsdeskundige.

Conclusies van het arbeidsdeskundig rapport

In een arbeidsdeskundig rapport wordt antwoord gegeven op in ieder geval een aantal vragen.

  • Kan iemand zijn eigen werk verrichten?
  • Zo nee, wel met aanpassingen?
  • Zo nee, kan iemand ander werk bij de organisatie verrichten?
  • Zo nee, kan iemand re-integreren bij een andere werkgever

Het is belangrijk dat elk punt grondig wordt onderzocht door de arbeidsdeskundige. Het niet goed beargumenteren kan tot gevolg hebben dat er verkeerde keuzes worden gemaakt. Bijvoorbeeld het niet opstarten van een re-integratietraject, terwijl dit wel noodzakelijk was. Dit is een van de voornaamste redenenen dat er door UWV een sanctie wordt opgelegd.

Beoordeling UWV

Als het dossier bij UWV komt na 104 weken arbeidsongeschiktheid, dan zal UWV de re-integratie-inspanningen beoordelen. Indien er kansen zijn gemist legt UWV een sanctie op. Deze sanctie is zeer kostbaar en komt geen enkele partij ten goede. De re-integratie vertraagd en alle partijen kost het vaak veel energie om de sanctie te bekorten.

Inschakelen arbeidsdeskundig onderzoek Engels?

Zoals in dit artikel vermeld is een gericht arbeidsdeskundig onderzoek, waarbij er geen sprake is van een taalbarrière, noodzakelijk om een adequaat arbeidsdeskundig onderzoek te verrichten. Veel expats die een Nederlands contract hebben vinden het lastig om te begrijpen wat een arbeidsdeskundig onderzoek inhoudt. Matchvermogen ondersteunt veel internationale werkgevers en heeft goed sprekende Engelstalige arbeidsdeskundige beschikbaar die u kunnen helpen.

Loading