Wanneer arbeidsdeskundig onderzoek?

De meeste mensen kennen het arbeidsdeskundig onderzoek dat wordt ingeschakeld tijdens de eerste 104 weken rondom het eerste ziektejaar. Het is vrijwel een standaard onderdeel van de verzuimbegeleiding. Een arbeidsdeskundige kan echter ook veel andere situaties en momenten worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld veel eerder in het proces of na 104 weken verzuim. In dit artikel gaan we in op wanneer een arbeidsdeskunig onderzoek nog meer kan worden ingeschakeld.

Arbeidsdeskundig onderzoek in een notendop

Een arbeidsdeskundige kijkt naar belasting en belastbaarheid. Of te wel draagkracht en draaglast. Nog simpeler. De arbeidsdeskundige kijkt naar wat iemand aan kan in zijn werk met zijn krachten en bekwaamheden. Veelal worden vier vragen beantwoord.

  • Of iemand zijn eigen werk nog kan verrichten
  • Eventueel met aanpassingen
  • Of ander werk bij de eigen werkgever mogelijk is
  • Of dat er werk buiten de eigen werkgever meer passend is

Welke momenten wordt een arbeidsdeskundige ingeschakeld

Als er twijfel is of iemand zijn eigen werk niet meer kan verrichten of als er vraagstukken liggen over verzuim of arbeidsongeschiktheid wordt een arbeidsdeskundige ingeschakeld. Dit kan in principe zijn vanaf het eerste moment dat iemand arbeidsongeschikt raakt. Echter wordt er vaak langer gewacht, omdat de kosten natuurlijk wel op moeten wegen tegen de baten. Helaas nog wel vaak te lang. Indien blijkt dat een medewerker niet of nauwelijks duurzaam meer zijn eigen werk kan verrichten, kun je beter vroeg in het proces starten met een gedegen arbeidsdeksundig onderzoek. Met de conclusies kun je sneller een re-integratietraject derde- en of tweede spoor inschakelen. Daardoor zal de doorlooptijd van een verzuimtraject al snel worden bekort.

Soorten arbeidsdeskundige onderzoeken

Poortwachter- en Ziektewet onderzoek

Het poortwachteronderzoek wordt ingezet tijdens de eerste 104 weken van ziekteverzuim. Gebruikelijk is dat ongeveer op het eerste ziektejaar een functionele mogelijkhedenlijst door de bedrijfsarts wordt opgesteld. Met deze functionele mogelijkheden kan de arbeidsdeskundige een weging maken tussen belasting- en belastbaarheid. Bij onvoldoende mogelijkheden in eigen- en of aangepast werk wordt er een zogenaamd spoor 2 traject geactiveerd. Zoals reeds aangegeven kan er ook eerder in het proces een advies worden gegeven. Dit heet ook wel een pre-advies of een vroegtijdig arbeidsdeskundig onderzoek.

Pre-advies en vroegtijdig onderzoek

Het preadvies is een uitbreiding op de eerstejaars evaluatie uit de Wet Verbetering Poortwachter. Het is bedoeld voor werknemers uit het primair onderwijs die 12 maanden ziek zijn, die volgens de bedrijfsarts over restverdiencapaciteit beschikken en van wie een spoedig, duurzaam en volledig herstel nog niet zeker is. Het doel is om in een vroegtijdig stadium (mogelijke) WGA-instroom op te sporen en te voorkomen. Meestal wordt het onderzoek tot 100% vergoed.

Arbeidsdeskundig onderzoek WGA

Een arbeidsdeskundige wordt tijdens de WGA ingezet als er sprake is van onduidelijkheid over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt van een (ex-)werknemer. Dit kan in de 10 jaar dat iemand een WGA uitkering kan ontvangen op meerdere momenten worden ingezet. Vaak wordt er gekozen om een arbeidsdeskundige in te schakelen na een herbeoordeling of bij de omzetting van een loongerelateerde uitkering naar de VVU of LAU.

Letselschade en AOV

Bij letselschade- en of AOV zaken is het moment waarop een arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld variabel. Soms wordt een arbeidsdeskundige bij de start van het proces al betrokken. In andere gevallen pas na een aantal maanden en in sommige gevallen pas na een jaar. Dit is geheel afhankelijk van hoe een zaak kan worden afgewikkeld en welke arbeidsdeskundige bewijslast nodig is om vast te stellen in welke mate iemand arbeidsongeschikt is.

Loonwaarde en haalbaarheidsonderzoek

Een loonwaarde onderzoek is een onderzoek dat wordt ingeschakeld als er twijfel is of een (ex-)medewerker loonwaardig is. Of te wel. Voldoet de medewerker aan tempo, kwaliteit en inzetbaarheidseisen die worden gesteld in een functie. Dit onderzoek kan tijdens de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid op elk moment worden ingeschakeld. Hetzelfde geld voor een haalbaarheidsonderzoek. Als een (ex-)werkgever al snel in het proces meer duidelijkheid wil of er mogelijkheden zijn voor een (ex-)werknemer op de arbeidsmarkt. Dan mag dit al vroeg in het proces worden ingeschakeld. Dit met de kanttekening dat het natuurlijk niet altijd logisch is om een dergelijk onderzoek in te zetten.

Kort maar krachtig: wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek?

Kort gezegd kan een arbeidsdeskundige op verschillende momenten worden ingeschakeld.

Wat voor onderzoekWanneer arbeidsdeskundig onderzoek
Poortwachter onderzoekMeestal rond eerste ziektejaar
Ziektewet onderzoekMeestal rond eerste ziektejaar na EZWB
WGA onderzoek2 – 12 jaar arbeidsongeschiktheid
Haalbaarheidsonderzoek0 – 12 jaar arbeidsongeschiktheid
Loonwaarde onderzoek0 – 12 jaar arbeidsongeschiktheid
Vroegtijdig onderzoek0 – 6 maanden arbeidsongeschiktheid
Pre-advies< 12 maanden arbeidsongeschiktheid

Bent u op zoek naar een arbeidsdeskundige?

Matchvermogen is een gespecialiseerd arbeidsdeskundig onderzoek- en adviesbureau. Door onze medisch- en arbeidsdeskundige expertise kunnen wij snel schakelen. Wij snappen de belangen in verschillende systemen, waardoor we als sparringspartner optreden voor eigenrisicodragers WGA- en Ziektewet.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid