Arbeidsdeskundige inschakelen? 5 redenen waarom

Een arbeidsdeskundige inschakelen tijdens de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid is voor veel werkgevers niet nieuw. Waarom schakel je eigenlijk een arbeidsdeskundige in? Wat levert het op? En zijn er nog meer redenen waarom het inzetten van een arbeidsdeskundig zinvol kan zijn dan een risico afdichten? In dit artikel nemen we je mee in waarom een arbeidsdeskundige inschakelen zinvol kan zijn, hoe je daar schade mee gaat reduceren en je werknemer kunt helpen.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundige inschakelen gebeurd meestal rondom het eerste ziektejaar. Dit wordt gedaan in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet geeft aan dat je voor 1 jaar en 6 weken zonder deugelijke grond arbeidsmogelijkheden dient te onderzoeken. De mogelijkheden in het eigen-, aangepast of ander werk van een (ex-)werknemer worden door de arbeidsdeskundige onderzocht.

1. Voldoen aan regel- en wetgeving

De eerste en voor veel werkgevers de meest belangrijke reden om een arbeidsdeskundige in te schakelen is voldoen aan regel- en wetgeving. Door een arbeidsdeskundige in te schakelen krijg je advies over eigen, aangepast of ander werk.

Als specialist onderbouwd de arbeidsdeskundige zijn bevindingen over re-integratiemogelijkheden conform eisen van UWV. Volg je een dergelijk advies, dan kun je er vanuit gaan dat je daarmee een UWV-bestendige re-integratie vormgeeft.

Doe je dit niet? Dan heb je kans dat UWV een sanctie oplegt. Dit staat gelijk aan 1 jaar loondoorbetaling.

2. Duidelijkheid verkrijgen

Wat er mogelijk is in de re-integratie is soms niet altijd duidelijk. De werkelijke mogelijkheden worden door vele factoren soms ondergesneeuwd. Als je even uitzoomt kan er soms al met een kleine aanpassing van het werk een oplossing worden gecreeërd.

De arbeidsdeskundige helpt een werkgever en werknemer daarbij. Of het nu gaat om ergnomische aanpassingen, werkritme aanpassingen of een duidelijk antwoord of iets echt niet is aan te passen in het werk.

De arbeidsdeskundige geeft concrete handvatten voor sturing in de re-integratie. Zeker als er twijfel is of dicussie tussen werknemer of werkgever en werknemer, kan de arbeidsdeskundige duidelijkheid geven.

3. Schadelast reduceren

Met schadelast wordt bedoelt de uitkeringslasten of het loon die moeten worden betaald door een werkgever. Voor een werknemer kan schadelast emotionele schade betreffen of het niet verkrijgen van een uitkering op termijn. Zoals aangegeven geeft een arbeidsdeskundig onderzoek inzicht in de mogelijkheden. Het zorgt ervoor dat je weet welke keuze moet worden gemaakt conform regel- en wetgeving. Voor veel werkgevers is dit een verplichting.

Echter kun je met een dergelijk onderzoek ook veel schadelast reduceren. Bijvoorbeeld op doorlooptijd.

Bijvoorbeeld als blijkt dat iemand niet meer kan terugkeren in zijn eigen werk na een paar maanden arbeidsongeschiktheid. De arbeidsdeskundige kan dit samen onderbouwen met de bedrijfsarts. Door vroegtijdige inzet van spoor 2 wordt doorlooptijd mogelijk verkort. Zeker als er een nieuwe baan wordt gevonden tijdens het re-integratietraject.

4. Advies over complexe verzuimsituaties

Een complexe verzuimsituatie is er een waarbij iemand bijvoorbeeld veelvuldig is uitgevallen in het verleden of sprake is van een conflict.

Een dergelijke situatie zorgt ervoor dat je als werkgever soms met de handen in het haar zit. Hoe help je iemand weer duurzaam aan het werk? De arbeidsdeskundige kan helpen hier over na te denken.

Samen met de werknemer en werkgever gaat hij in gesprek over wat de knelpunten zijn. De knelpunten gaat hij in kaart brengen, waarna er een lange termijn plan maakt over mogelijke oplossingsrichtingen. Op basis van het plan weet je wanneer welke oplossing geactiveerd kan worden.

5. Sneller opbouwen

Een onderzoek naar arbeidsmogelijkheden door een specialist geeft duidelijkheid. Wat wij nog veel zien in de praktijk is dat werkgevers soms wat te voorzichtig zijn met opbouwen in werk.

Als de bedrijfsarts zegt: ‘werknemer is beperkt voor concentreren van de aandacht’. Dan betekent dit niet dat iemand niet kan werken. De arbeidsdeskundige snapt wat de bedrijfsarts bedoelt als dit soort zaken worden opgeschreven. Ook schakelt hij met de bedrijfsarts mocht dit relevant zijn.

Door termen die de bedrijfsarts gebruikt op de juiste manier te interpreteren kan de arbeidsdeskundige vaak sneller in het re-integratieproces een opbouwschema opstellen.

Bovendien wordt het schema dat hij opstelt vaker geaccepteerd door een werknemer.

De arbeidsdeskundige is immers een onafhankelijke specialist. Dat wordt als onderbouwde factor voor opbouw gezien.

Arbeidsdeskundige inschakelen?

Benieuwd naar wat een arbeidsdeskundige nog meer kan betekenen? Arbeidsdeskundige inschakelen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, Ziektewet of de WGA? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Wij helpen je graag verder.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid