Arbeidsdeskundig onderzoek ervaringen

Werkgever en werknemer komen meestal pas in aanraking komen met een arbeidsdeskundige na 42 weken arbeidsongeschiktheid. Vaak heerst er onduidelijkheid over een arbeidsdeskundig onderzoek. Ervaringen zijn verschillend en niet altijd positief. In dit artikel gaan we in op de arbeidsdeskundig onderzoek ervaringen van werknemers en werkgevers. Ook nemen we je mee in hoe deze ervaringen ontstaan.

Ervaring werkgever: Snelle goede service, waarbij goed geluisterd wordt naar input van werknemer en werkgever


Stadsapotheek Zaltbommel

Ervaring werknemer: We hadden nog niet eerder van Matchvermogen gehoord, maar we zijn blij dat we van hun diensten gebruik hebben gemaakt en zijn blij met het resultaat.

Op een professionele en adequate manier zijn we goed en prettig ondersteund.

Michel Krijne

Waarom er niet snel aan een arbeidsdeskundige wordt gedacht

Als je gezond bent als werknemer dan denk je niet snel aan een arbeidsdeskundig onderzoek. Daarom weten veel mensen niet precies wat een arbeidsdeskundige doet. Hetzelfde geld voor werkgevers. Als zij geen arbeidsongeschikte medewerkers hebben, hoeft er geen arbeidsdeskundige te worden ingeschakeld.

Men gaat op onderzoek op internet of wint advies uit in zijn of haar omgeving. Vaak geeft ook de arbodienst of assurantie-tussenpersoon meer informatie. Wat komt deze specialist doen? Wat stelt hij of zij vast over mijn situatie? Dit zijn veelgestelde vragen door werkgevers en werknemers.

Helaas worden mensen vaak niet veel wijzer, gezien er veel uiteenlopende ervaringen zijn. Arbeidsdeskundig onderzoek ervaringen zijn immers per persoon verschillend. De ene persoon ervaart het als zeer prettig en de ander als onwenselijk en vervelend. Ook zijn verschillen in ervaringen tussen werkgevers en werknemers.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

In meerdere artikelen op ons blog gaan we in op wat een arbeidsdeskundig onderzoek inhoudt. Voor meer informatie kun je allereerst terecht op onze dienstenpagina over arbeidsdeskundig onderzoek.

Kort gezegd houdt het arbeidsdeskundig onderzoek in dat er wordt gekeken naar arbeidsmogelijkheden. Er wordt antwoord gegeven op de vraag of iemand kan terugkeren in zijn eigen werk, eventueel met aanpassingen of in ander werk op de arbeidsmarkt.

Verschil in ervaringen tussen werknemer en werkgever

In het arbeidsdeskundig rapport staat een advies. Een advies kan zijn dat er een tweede spoor traject moet worden geactiveerd. Dit is een re-integratietraject dat is gericht op het zoeken van ander werk bij een andere werkgever.

Zoals al benoemd zijn er verschillen in visie tussen werkgever en werknemer als het gaat om dit soort adviezen.

Werkgevers zijn in tegenstelling tot werknemers meer bekend met een onderzoek. Bovendien worden zij vaak geïnformeerd door een assurantietussenpersoon of hun arbodienst.

Voor de werkgever is een onderzoek een verplichting vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Schakelt de werkgever het onderzoek niet in? Dan legt UWV mogelijk een sanctie op. De werkgever wordt dan ook vanuit dit risico gedreven om een arbeidsdeskundig specialist in te zetten.

Voor een werknemer ligt dat anders. Het onderzoek is in de meeste gevallen onbekend. Vaak is de werknemer dan ook volledig afhankelijk van subjectieve uitspraken uit de omgeving. Meestal horen werknemers vanuit hun omgeving negatieve verhalen. Zo wordt gedacht dat een arbeidsdeskundige iemand op de arbeidsmarkt duwt en aan de kant van de werkgever staat.

Arbeidsdeskundig onderzoek ervaringen werknemers

Zoals aangegeven zijn voorafgaan een arbeidsdeskundig onderzoek de verwachtingen niet altijd positief.

Negatieve ervaringen met de arbeidsdeskundige komen voor als iemand andere verwachtingen heeft voor opbouw in eigen, aangepast of ander werk, maar de arbeidsdeskundige iets anders adviseert. Sommige mensen zijn teleurgesteld, anderen boos of snappen de adviezen niet.

Je kunt je voorstellen dat er dan nog wel eens discussie met een medewerker ontstaat.

Andere verwachtingen van werknemers

Stel iemand heeft de focus op re-integratie in eigen werk, maar de arbeidsdeskundige zegt dat alleen ander werk mogelijk is.

Het negatieve sentiment ontstaat dus vaak als iemand het niet eens is met een arbeidsdeskundig advies.

Het is aan de arbeidsdeskundige de taak om opbouw in eigen, aangepast of ander werk goed uit te leggen aan de (ex-)werknemer. Hij dient uiteraard met goede argumenten te komen.

De arbeidsdeskundige baseert zijn advies feitelijk alleen op wat de bedrijfsarts aangeeft als het gaat om mogelijkheden in werk. Vaak wordt dan ook onterecht gedacht dat de arbeidsdeskundige veel ruimte heeft in zijn of haar advies.

Neutraal en onafhankelijk advies

Een arbeidsdeskundige moet altijd zijn advies zo neutraal en onafhankelijk mogelijk opstellen. Hij kan dan ook niet meegaan in het sentiment van een werknemer. Als specialist ben je ook een mens en wil je anderen graag helpen. Dat is de spagaat van de arbeidsdeskundige.

Een professionele arbeidsdeskundige toont empathie, maar houdt zich ook aan het UWV-beoordelingskader.

Positieve ervaringen arbeidsdeskundig onderzoek van werknemers

Vaker dan negatieve ervaringen over arbeidsdeskundig onderzoek ontvangen wij positieve reacties.

Als arbeidsdeskundige krijg je regelmatig terug dat het erg prettig is om duidelijk informatie te ontvangen over ingewikkelde materie.

Bijvoorbeeld de Wet Verbetering Poortwachter, WGA of de Ziektewet. Bij Matchvermogen proberen we altijd verder te kijken dan alleen het onderzoek naar spoor 1, 2 en 3. De financiële prognoses die wij meegeven aan werknemers worden als prettig ervaren.

Daarnaast probeer je altijd mee te denken op een pragmatische manier. Je bent dan ook een sparringpartner voor een werknemer op het moment van onderzoek. Een bloemetje ontvangen, wat uiteraard niet nodig is, is ons dan ook niet vreemd. Wel leuk natuurlijk!

Hieronder nog even kort een aantal punten wat als positief worden ervaren door werknemers op basis van onze onderzoeken:

Positieve ervaringen arbeisdeskundig onderzoek werknemers over Matchvermogen

  • Informatie duidelijk uitgelegd over de WGA, Wet Verbetering Poortwachter en Ziektewet
  • Meedenken in pragmatische oplossingen over de re-integratie
  • Advies over waar de beste kansen voor werk liggen op een eerlijke en transparante manier
  • Een onafhankelijke adviseur die even kan uitzoomen als er veel is gebeurd in het verzuimdossier
  • Duidelijke verslaglegging die iemand later nog eens kan nalezen

Ervaringen arbeidsdeskundig onderzoek werkgever

Voor werkgevers is het net zo belangrijk dat er wordt meegedacht in oplossingen als voor een werknemer. Het mooie van onze sociale wet- en regelgeving is, is dat er altijd een gemeenschappelijk belang is. De werkgever moet zijn best doen, zowel als de werknemer tijdens de re-integratie.

Vaak weet de werkgever wel al globaal wat een onderzoek inhoudt. Wel missen werkgevers vaak informatie over de details. Daarom ervaren werkgevers het prettig als daar meer informatie over wordt gegeven tijdens het arbeidsdeskundig gesprek.

Het niet correct oppakken van adviezen kan een loonsanctie voor de werkgever als gevolg hebben. Complexe zaken simpel uitleggen is dan ook belangrijk.

Rust in een dossier verkrijgen is een ander punt dat wij vaak als ervaring terugkrijgen. Daarmee bedoelt een werkgever dat we als neutrale partner even alles opsommen wat er is gebeurd tijdens de re-integratie.

Dit is noodzakelijk om überhaupt een onderzoek uit te voeren. Het voordeel is dat alles nog even onder de loop wordt genomen. Vragen als: ‘is er écht geen ander werk mogelijk bij de eigen werkgever?’ of vragen over aanpassingen worden nogmaals onderzocht.

Vaak komen uit de onderzoeken mogelijkheden naar voren die kunnen worden gebruikt door de werkgever om re-integratie activiteiten te ondernemen. Ook dit is een groot voordeel. Als arbeidsdeskundige krijg je vaak terug van werkgevers dat het onderzoek een fijn op schudmoment is. Er wordt met je meegedacht, mogelijkheden aangedragen voor re-integratie en een plan uitgestippeld.

Negatieve ervaringen arbeidsdeskundig onderzoek werkgever

Uiteraard zijn er ook negatieve ervaringen van werkgevers. Een negatieve ervaring kan ontstaan door een ongewenst advies uit het onderzoek.

Net als voor een werknemer dient de arbeidsdeskundige ook een onafhankelijk advies te geven aan de werkgever.

Daarom kan de arbeidsdeskundige niet zomaar zijn advies aanpassen als de werkgever het er niet mee eens is. Als het advies dus niet in de smaak valt ontstaat er discussie. Het gevolg kan zijn dat de werkgever de arbeidsdeskundige niet meer inschakelt.

Hoewel dit misschien zelden voorkomt, vonden we het toch goed om deze ervaring te benoemen. Een goede arbeidsdeskundige probeert deze situatie altijd te voorkomen.

Goede informatie geven, de werkgever meenemen in het proces en meedenken is belangrijk. Ook als de werkgever hem of haar daardoor niet meer inschakelt.

Negatieve ervaringen arbeidsdeskundig onderzoek werkgever

Positieve ervaringen van werkgevers met arbeidsdeskundigen ontstaan meestal door goede betrokkenheid van de arbeidsdeskundige in het dossier.

Conclusie: welke factoren spelen mee?

Arbeidsdeskundig onderzoek ervaringen lopen uiteen. Meestal is de ervaring afhankelijk van de belangen.

Als een onderzoek uitwijst dat er iets anders wordt geadviseerd dan een werkgever of werknemer had verwacht, dan is de ervaring met het onderzoek niet altijd positief.

Gelukkig komen we in de praktijk vaak ook positieve ervaringen tegen. Over het algemeen wordt een onderzoek als inzichtgevend, informatief en prettig schudmoment beschouwd.

Benieuwd naar concrete ervaringen met Matchvermogen? Bekijk dan ook eens onze referenties. Daar staan ervaringen van zowel werkgevers als werknemers.

Op zoek naar een arbeidsdeskundige?

Matchvermogen komt particulieren en MKB’ers tegemoet met scherpe tarieven en maatwerk. Wij geloven niet in ‘one size fits all’. Door maatwerk aan te bieden kunnen we geld voor u besparen op interventiekosten en zorgt u er daarbij voor dat uw (ex-)werknemer de begeleiding krijgt die het beste bij hem of haar past.

Waarom Matchvermogen

Matchvermogen is een gespecialiseerd arbeidsdeskundig onderzoek en adviesbureau. Door ons specialisme op arbeidsdeskundig werk kunnen we meer bieden dan alleen een advies geven. Bij ons ontvangt een werknemer naast een afweging van belastbaarheid en belasting altijd een loopbaancheck. Daarmee wordt cliënt of er nu herstel optreed of niet, bewust gemaakt van mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ook onderscheiden we ons door te werken met arbeidsdeskundigen die een achtergrond hebben als jurist, casemanager of arts. Daardoor kunnen wij snel schakelen, mocht er een andere interventie nodig zijn. Bijvoorbeeld een bezwaar, tweede spoor of expertise.

Tweede en derde spoor inschakelen

Het inzetten van een tweede- en derde spoor traject is zeer belangrijk als het gaat om het voldoen aan de wettelijke re-integratieverplichtingen. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van de complexe tweede- en derde spoor trajecten. Heeft u een arbeidsconflict met uw werknemer? Zijn er re-integratie acties gemist of moet er een CEO, directeur of high level werknemer worden begeleid? Wij zorgen dat uw werknemer op de juiste manier wordt begeleid richting ander werk.

Plaatsing werknemer

In onze werknemersbank nemen wij langdurig arbeidsongeschikte werknemers op, zodat zij maximaal worden voorgesteld aan recruiters, detacheerders en ons uitgebreide netwerk. Dit vergroot de kans op slagen voor het vinden van werk en zorgt voor een optimale blootstelling aan potentiële werkgevers.

Hoe een arbeidsdeskundige inschakelen?

U schakelt gemakkelijk een arbeidsdeskundig onderzoek in via ons contactformulier. Nadat wij uw informatie hebben ontvangen versturen wij u en uw (ex-)werknemer een vragenlijst. Vervolgens wordt de afspraak ingepland met de betrokkenen en eventueel een werkplekonderzoek uitgevoerd. Op zeer korte termijn een arbeidsdeskundig onderzoek nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Wij kunnen u al binnen 5 werkdagen van een UWV-proof rapportage voorzien.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid