Bezwaar maken UWV? Lees dit eerst.

Bezwaar maken UWV? Ben je het niet eens met een herbeoordeling of eerste toekenningsbeslissing Ziektewet, WGA of WAJONG? Lees dan eerst onze tips in dit artikel. Wij helpen je met inzicht in wat je nodig hebt voor je een bezwaar aantekent. Ook geven we je een handige checklist waarmee je kunt nagaan of je genoeg kennis en kunde hebt om het bezwaar uit te voeren. Voor we dit doen, geven we eerst wat inzicht in hoe een beslissing is opgebouwd.

Hoe is een UWV beslissing opgebouwd

Een UWV beslissing in relatie tot een WAJONG, WGA en een Ziektewet uitkering is opgebouwd uit een medisch deel en een arbeidsdeskundig deel. Het medische gedeelte wordt opgesteld door een verzekeringsarts. Het arbeidsdeskundige gedeelte door een arbeidsdeskundige. Samen vormt dit een onderbouwing waarom iemand wel of niet arbeidsongeschikt is conform regel- en wetgeving.

Zo werkt de medische beoordeling

Om tot een medische beoordeling te komen raadpleegt een verzekeringsarts meerdere bronnen. Dit kan een gesprek zijn met een betrokkene, medische informatie opgesteld door behandelaren of eigen verricht medisch onderzoek. Eenmaal de medische informatie geïnterpreteerd, dan vertaalt de arts zijn bevindingen in functionele mogelijkheden. Dit zijn kort gezegd de medische informatie en bevindingen vertaald naar niet medische termen. Zo wordt bijvoorbeeld een geheugenstoornis een ‘beperking op herinneren’ in de functionele mogelijkheden. In totaal zijn er 72 belastbaarheidsrubrieken waar UWV medische informatie vertaalt in functionele mogelijkheden. Uiteraard alleen als dit relevant is.

Loading

Een arbeidsdeskundige kijkt met een andere bril

Een arbeidsdeskundige gebruikt vervolgens de functionele mogelijkheden die de verzekeringsarts heeft opgesteld en stopt deze in een systeem. Dit systeem heet: ‘het CBBS’. Het CBBS is een systeem waar alle ‘gangbare’ functies in zijn opgenomen in Nederland. Uiteraard wordt in elke functie een bepaald opleidingsniveau, werkervaringsniveau en belastbaarheid vereist. Er wordt dan ook een ‘match’ gemaakt tussen wat iemand aan kan en wat de functie vereist. Als er een overschrijding plaatsvindt, dan wordt deze functie niet geïncludeerd in de mogelijk te beoefenen functies.

Waar wordt dan de arbeidsongeschiktheid op gebaseerd?

Eenmaal een match gemaakt tussen de functies uit het CBBS, de krachten en de bekwaamheden van iemand, wordt er gekeken in hoeverre iemand loonverlies leidt. Dit is vaak een onbegrijpelijk proces voor veel mensen.

Stel er worden 3 functies geduid door UWV, zoals hieronder. Deze functies zijn theoretisch passend op basis van de belastbaarheid die is gesteld door de verzekeringsarts (de functionele mogelijkheden)

UWV vergelijkt dit dan vervolgens met de oude functie. Dit zie je in de onderstaande afbeelding.

De arbeidsongeschiktheid wordt vervolgens vastgesteld op basis van loonverlies ten opzichte van de middelste functie. Je ziet dit in de onderstaande berekening.

Bezwaar maken UWV kan op meerdere manieren

In principe kun je op alles bezwaar aantekenen wat niet klopt in de beslissing. Dit kunnen bijvoorbeeld vormfouten zijn, zoals het verkeerd vaststellen van de maatman (de eigen functie). Is de eigen functie maar een euro te veel vastgesteld, dan kan dit effect hebben op het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Voor werkgevers kunnen er ook andere zaken heel relevant zijn. Bijvoorbeeld de toerekening van een arbeidsongeschikte medewerker in de Ziektewet of de WGA. Het komt nog wel eens voor dat iemand wordt toegerekend aan een ex-werkgever, terwijl dit niet moet. Bijvoorbeeld als er sprake is van een no-risk polis, maar UWV dit niet goed heeft geïnventariseerd.

Waar met name veel fouten kunnen worden gemaakt door UWV is het vaststellen van functionele mogelijkheden. Als hier een fout wordt gemaakt en de arbeidsdeskundige gaat er mee aan de slag, dan worden er verkeerde functies geduid. Een ander aspect waar het vaak mis gaat is de arbeidsdeskundige weging van functies. Stel een arbeidsdeskundige duidt een functie als administratief medewerker. Echter heeft iemand beperkingen in zijn of haar handen. Toetsenbord en muisgebruik is maximaal 2 uur mogelijk. De administratief medewerker functie vereist minimaal 4 uur per dag. In dag geval heeft er dus geen goede weging plaatsgevonden. Dit kan vervolgens veel effect hebben op hoe de arbeidsongeschiktheid wordt bepaald.

  • Vormfouten (verkeerde vaststelling van maatman)
  • Medische beoordeling
  • Arbeidsdeskundige beoordeling
  • Toerekening (no-risk)

Checklist bezwaar indienen

Voor je een bezwaar gaat indienen adviseren we je in ieder geval de volgende vragen met ‘ja’ te kunnen beantwoorden. Is dit niet het geval, dan is er een grote kans dat je zaken gaat missen bij het indienen van je bezwaarschrift. In dat geval kun je er uiteraard voor kiezen om een bezwaarschrift uitbesteed.

  1. Begrijp je op welke manier de verzekeringsarts een beoordeling maakt?
  2. Snap je hoe een arbeidsdeskundige in het CBBS functies haalt en vervolgens als passend/of niet passend aangeeft
  3. Begrijp je hoe een arbeidsongeschiktheidspercentage tot stand komt?
  4. Weet je op welke vlakken UWV fouten maakt?
  5. Kun je een juridisch onderbouwde brief schrijven en een medische argumentatie schrijven?

Een van deze vragen met ‘Nee’ beantwoord?

Als je een van de bovenstaande vragen met ‘Nee’ hebt beantwoord dan ga je mogelijk in je bezwaarschrift zaken missen. Dit kan voor een werknemer een groot effect hebben, maar ook voor een werkgever. Wordt er in plaats van 80-100% een percentage van 79% arbeidsongeschiktheid aangegeven? Dan is dit het verschil tussen een WGA en een IVA-uitkering. Een hoge kostenpost die veel geld kost.

Hulp nodig bij bezwaar maken UWV? Ga voor een sociaal medisch specialist

Matchvermogen beschikt over een team van medische, juridische en arbeidsdeskundige specialisten. Onze experts weten hoe een UWV beslissing in elkaar zit. Ons slagingspercentage is 87% en in 97% van de gevallen kunnen wij een bezwaar zonder arts afhandelen. Dit komt omdat wij ook medische informatie mogen inzien als erkend rechtshulpverlener. Nieuwschierig hoe wij mensen helpen? Kijk dan eens op onze bezwaar en beroep pagina of neem contact met ons op.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid