Eigenrisicodrager WGA en Ziektewet. Wat moet je weten? Een checklist

De systemen die in Nederland zijn opgezet om en arbeidsongeschikten te beschermen zijn complex. Niet alleen voor veel bedrijfseigenaren, maar ook Hr-adviseurs en casemanagers. Met name het verzekeringstechnische gedeelte roeps nog al eens vragen op. Door de veelvoud aan informatie ziet men door de bomen het bos niet meer. In dit artikel leggen we in een notendop uit wat WGA en Ziektewet eigenrisicodragerschap inhoudt. Ook leggen we uit waar rekening mee moet worden gehouden. Zoals vaker in onze artikelen geven we ook een vertrouwde boekentip.

De Ziektewet en de WGA. Wat is het?

De Ziektewet en de WGA zijn wetgevingen die bepalen hoe een werknemer moet worden begeleid tijdens arbeidsongeschiktheid. Ook staat er in deze wetten op hoeveel uitkering iemand recht heeft.

Beide wetgevingen bevatten richtlijnen die (ex-)werknemers en (ex-)werkgevers kunnen volgen. Belangrijke aspecten zijn de inzet van spoor 2, een arbeidsdeskundige, aantekenen van bezwaar en beroep en herbeoordelingen aanvragen.

Eigenrisicodrager WGA en Ziektewet. Hoe kun je verzekeren?

Een werkgever kan zich op meerdere manieren verzekeren voor de WGA en de Ziektewet:

 1. De Ziektewet en WGA via UWV verzekeren (standaard)
 2. Ziektewet volledig zelf betalen, WGA via UWV verzekeren
 3. WGA privaat verzekeren, Ziektewet volledig zelf betalen,
 4. Ziektewet en WGA volledig zelf betalen

In dit artikel gaan we alleen in op de opties waarbij je kiest voor WGA en Ziektewet zelf betalen of herverzekeren.

Dat betekent namelijk eigenrisicodrager dat je eigenrisicodrager bent. Ben je bij het UWV verzekerd en dus geen eigenrisicodrager? Dan spelen er hele andere factoren een rol.

Dan dien je met name rekening te houden met de premie die UWV afdraagt. Hoe je deze kunt verminderen staat in ons artikel: 4 tips om WHK premie te reduceren. Kort gezegd is het dan zeer belangrijk de Werkhervattingskas te controleren.

Waarom eigenrisicodrager WGA en Ziektewet worden?

Als eigenrisicodrager draag je letterlijk het risico voor de uitkeringen die moeten worden betaald aan (ex-)werknemers plus de begeleiding van (ex-)werknemers.

Begeleiding aan ex-medewerkers? Ja, als je eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet of WGA, ben je ook verantwoordelijk voor werknemers die uit dienst gaan.

Belangrijk om te weten. De WGA duurt in totaal 10 jaar. Een eigenrisicodrager is dan ook 10 jaar verantwoordelijk voor een werknemer.

Mini UWV

Als je bij UWV verzekerd bent, dan heb je geen zicht op wat UWV doet. Ben je eigenrisicodrager, dan ga je actief aan de slag met schade reduceren. Oftewel, (ex-)werknemers moeten worden begeleid. Daarvoor schakelen veel bedrijven een re-integratiebureau in.

Meestal zijn middel grote en grote werkgevers vele malen goedkoper uit als zij privaat verzekeren ten opzichte van bij het UWV blijven. Dit kan voor grote werkgevers oplopen tot in de tienduizenden tot soms wel honderd-duizenden euro’s aan premiereductie.

Of eigenrisicodragerschap echt interessant is voor een bedrijf moet nauwkeurig worden vastgesteld. Matchvermogen helpt bedrijven met een discovery-workshop, zowel als ERD check om eigenrisicodragerschap te onderzoeken.

Wie heb je nodig tijdens Ziektewet begeleiding?

Net als tijdens Poortwachter begeleiding dien je iemand die een ziektewetuitkering ontvangt adequaat te begeleiden conform de Wet Verbetering Poortwachter. Wel zijn er een aantal spelregels. Zo vindt er een EZWB (eerstejaarsziektewetbeoordeling) die door UWV wordt geactiveerd. Ook zijn de regels net wat anders als het gaat om zoeken van passend werk. Is een uitkeringsgerechtigde meer herstelt? Dan moet er een TVB2 (toets verbeterde belastbaarheid) worden aangevraagd.

Meestal wordt het aanvragen van de TVB2, het begeleiden van de uitkeringsgerechtigde uitbesteed aan een professionele partij. Dit gezien Ziektwet materie complex kan zijn. Interne casemanagers hebben vaak geen vat op uit dienst getreden werknemers. Ook komt er vaak een juridisch component kijken bij de begeleiding.

Een eigenrisicodrager dient nauwgezet in de gaten te houden of iemand in de Ziektewet wel recht heeft op een uitkering. Ook is hij zelf verantwoordelijk voor bezwaar en beroep.

Wie heb je nodig tijdens de WGA begeleiding?

Tijdens de WGA begeleiding is net als tijdens de Ziektewet bepaalde processen die moeten worden geborgd. Zo dient er regelmatig contact worden opgenomen met de (ex-)werknemer, dienen er herbeoordelingen te worden ingediend en bezwaarschriften te worden aangetekend op beslissingen van UWV. In de praktijk wordt er vaak gekozen om voor ex-werknemers een uitvoeringsbedrijf in te schakelen.

Checklist eigenrisicodrager WGA en Ziektewet

Eigen risicodrager of nog eigenrisicodrager worden? Wij hebben hieronder een checklist voor je opgesteld.

 • Check 1: past ERD WGA/ZW nog bij onze organisatie: Past het bij onze visie? Wat willen we er mee bereiken? Hebben we überhaupt een visie over verzuim?
 • Check 2: Is het financieel nog interessant?
  • Hoeveel instroom hebben we op het moment?
  • Hoeveel verwachten we > 5 jaar? (overnames, groei onderneming, enz.)
  • Wat is dan de hypothetische schade? 
  • Wat zijn de begeleidingskosten?
  • Kan ik dit risico zelfstandig dragen? (eigen beheer)
  • Welke premie betaal ik bij een verzekeraar?
  • Welke premie betaal ik nu bij UWV?
  • Wat krijg ik terug? 
   • Direct 
    • Alle schade bij UWV achterlaten
   • Indirect
    • Interventiekosten
    • Premiekorting
 • Check 3: gaan we de begeleiding zelf uitvoeren?
  • Zo ja, hoe? Is er capaciteit voor? Wat kost deze capaciteit?
   • Wanneer schakelen we hulp in en bij wie? 
  • Zo nee, bij wie gaan we de ZW/WGA begeleiding beleggen?
   • En waarom?
   • Wat gaan zij uitvoeren binnen de dienstverlening?
   • Wie schakelen zij weer in?
  • Hoe gaan we processen strak inrichten?

Discovery workshop

Eigenrisicodrager worden (of zijn) is soms lastiger dan je denkt. In een twee-urige workshop nemen onze medisch arbeidsdeskundigen en sociale verzekeringspecialisten je mee in de processen. Ook ontvang je een vrijblijvend advies over de mogelijkheden voor jouw WGA en Ziektewet ERD inrichting.

Meer informatie en boekentips

Meer lezen over dit sociaal recht, arbeidsrecht of arbeidsdeskundige zaken? Lees dan eens verder op ons blog. Ook wij leren dagelijks bij. Daarom hieronder onze vertrouwde boekentip.

1# WGA Eigenrisicodragen

2# Handboek Wet Verbetering Poortwachter

3# Sociaal Recht

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid